Setkání se zástupci IBM. Seznámení plány s DIA a g-cloudu a možnost případné pomoci ze strany IBM, informace o úspěších IBM v oblasti kvantové výpočetní techniky a plánech na zřízení kvantového inovačního hubu, ve spolupráci s ČVUT, dalšími univerzitami a firmami. "
- Ana Paula, Chairwoman and General Manager of IBM EMEA
- Jakub Holub, NCEE Public Sector Leader,
- Martin Švík, NCEE Technology Leader,
- Milena Jabůrková, Government and Regulatory Affairs Executive IBM Central"

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Ana Paula, Chairwoman and General Manager of IBM EMEA, Jakub Holub, NCEE Public Sector Leader, Martin Švík, NCEE Technology Leader, Milena Jabůrková, Government and Regulatory Affairs Executive IBM Central - vícempremiédka Svazu průmyslu a dopravy
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:25 permalink

Setkání s Danuší Nerudovou a jejím týmem nad otázkami a cíli v její prezidentské kampani v Pirátském centru. Seznámení s pohledem Pirátů na nadcházející prezidentskou volbu a důležitostí témat.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Danuše Nerudová
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:22 permalink

Předání dopisu pana Janusze Cieszyńského, státního tajemníka a vládního zmocněnce pro kybernetickou bezpečnost úřadu vlády Polské republiky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Mateusz Gniazdowský , velvyslanec Polské republiky v České republice
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:19 permalink

Schůzka se zástupci Asociace farmářských tržišť ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.Tématem schůzky byly společné plány (projekty) obou asociací s akcentem propagace české gastronomie a českých lokálních potravin (na farmářských trzích), což jsou základní prvky propagace mimo jiné domácího i zahraničního turismu (Česká republika, Belgie – Brusel).

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Jiří Sedláček, Tomáš Popp - Asociace farmářských tržišť ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:18 permalink

Setkání s představiteli ČBA - představení pozice Prezidia ČBA k novele nařízení eIDAS a především EU ID Wallet a informování o průběhu setkání s panem ministrem vnitra v téže věci i o připravovaných aktivitách, které připravují společně se zástupci telekomunikačního sektoru sdružených v APMS

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
generální ředitel ČS Tomáš Salomon, generální ředitel Airbank Michal Strcula, Pavel Kolář BankId
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:17 permalink

Schůzka ke spolupráci mezi Horskou službou a KRNAP (2 různé subjekty, reprezentující 2 rezorty, specifika vzájemné spolupráce).

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Vedení Správy KRNAP
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 11. 2023 10:11 permalink

Ve středu 8.11. jsem se sešel s radním ing. Nečasem (ANO). Probírali jsme témata z Komise pro dopravu, kde jsem členem, Ing. Nečas stálým hostem. Také jsme se dostali k problematice energetiky- ing. Nečas je garantem za tuto oblast, a radou nedávno schválené pozici městského architekta.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 15. 11. 2023 22:44 permalink

Ve středu 8. 11. jsem se sešel s jednatelem městské společnosti Teplo Blansko ing. Vaníčkem a ing. Doškem - oba jsou členové Výboru pro energetiku. Jednali jsme o několika detailech příprav na provozování Centrálního zásobování teplem CZT, včetně plánu města na připojení nové výstavby na sídlišti Písečná.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Vaníček - Teplo Blansko s.r.o., ing. Došek - člen Výboru pro energetiku, zastupitel
Zbynek Pokorny
upraveno: 15. 11. 2023 22:38
publikováno: 15. 11. 2023 22:37 permalink

V úterý 26. září jsme se sešli se zastupiteli opoziční strany Fórum Blansko ing. Ágem a ing. Doškem. Předmětem schůzky byly informace týkající se trestního oznámení, které Fórum obdrželo od města. Město v květnu 2022 podalo TO na neznámého pachatele kvůli vzniku černé skládky značného rozsahu v průmyslové zóně. To bylo následně policií odloženo. Jelikož tato problematika byl i součástí jednání zastupitelstva a chtěli jsme si tyto podklady od města také vyžádat, využili jsme nabídky Fórum Blansko na seznámení se s materiály a zvážení dalšího postupu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny, Ondřej Haváč
ostatní účastníci:
Jan Došek, Patrik Ág (oba Forum Blansko)
Zbynek Pokorny
publikováno: 15. 11. 2023 8:06 permalink

Se zástupci české akademické sféry, ekonomy a zástupci asociací jsem během pracovní snídaně diskutoval další rozvoj ekonomické diplomacie ministerstva zahraničních věcí.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Karel Tregler, Marie Vopálenská, Miroslav Singer, Jozef Piga, Leon Jakimič, Radek Špicar, Michal Štefl, Zuzana Petrofová, Tomáš Kolář, Hana Machková, David Havlíček, Václav Muchna, Michal Tománek, Petr Boháček, Aleš Doucek, Šárka Waisová, Karel Pryl, Pavel Barák
Kristyna Plasilova
publikováno: 14. 11. 2023 13:27 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz