23. 11. 2013

Dnes jsem mluvil s MEP za PP-SE Amelií Andersdotter. Kromě ostatních témat, které nepovažuji za lobbistické, jsme si však též vyměnili i názory na kandidáta evropských PP na předsedu EK, což by bylo možné považovat za lobbing. Téma jsem inicioval já. Doporučovala mi nikoho nenominovat. Já jsem žádného kandidáta zprvu nenavrhl, ale později jsem ji e-mailem navrhl Ricka Falkvingeho. Odpověděla, že to není možné a že si myslí, že Piráti by měli podpořit Viviane Reding.

Přijatá výhoda: Velmi příjemný půlhodinový mezistátní hovor.

Marcel Kolaja
publikováno: 23. 11. 2013 14:49 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
22. 11. 2013

Janek Wagner píše:Ve čtvrtek 14. 11. 2013 jsme se spolu s Lenkou sešli s PhDr. Janem Vítem, poradcem náměstka ministra školství pro řízení operačních programů a vicepresidentem Českého vědomostního klastru, a jeho spolupracovnicí Danou Léwovou, ve věci možné spolupráce na nedávno vládou schváleném strategickém záměru „Digitální vzdělávání/Touch your future“.

Projednali jsme následující témata:

stav přípravy strategického záměru a kontext s předchozími projekty SIPVZ a OP VK - EU peníze školám/EU peníze středním školám,
principy otevřenosti a svobodného přístupu v připravovaném systému podpory žáků, učitelů a škol a šíření digitálního obsahu pro ně,
možná podpora dostupnosti broadbandu pro regionální školství (paralelně s veřejnou správou a knihovnami),
možnosti spolupráce a zapojení odborníků z řad Pirátů a nestátních neziskových organizací, působících ve školství.
Bylo dohodnuto:

v příštím týdnu dojde k setkání s náměstkem ministra školství pro řízení operačních programů Michalem Zaorálkem,
připravíme společný pracovní materiál s dílčími tématy a případnými kontakty na jednotlivce či organizace.
Odkazy:

PhDr. Jan Vít, http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_V%C3%ADt

TZ k „Digitální vzdělávání/Touch your future“, http://www.ceskaskola.cz/2013/10/msmt-c ... -skol.html
Včera 21. 11. proběhla avizovaná schůzka na MŠMT s náměstkem ministra Michalem Zaorálkem (řadový člen ODS). Přítomni byli dále Dana Léwová a Jan Vít, Janek Wagner, já.

Pana náměstka zajímal náš názor na smysluplné využití prostředků z operačních programů v oblasti Digitálního vzdělávání.

- Shoda na důležitosti internetu pro všechny (broadband), názor a odborné vyjádření Pirátů je žádáno. Konkrétně osloví Janek, zatím Michael Polák.

- Vzdělávání a podpora učitelů.

- Prosazování svobodného a otevřeného SW, tvorba digitálního výukového obsahu pod licencí CC za veřejné peníze, vysokými školami...., možnost odkoupení komerčně vytvořených materiálů státem a další šíření pod svobodnou licencí.

- Digitální vzdělávání za podmínek uvedených výše coby podmínka pro různé formy vzdělávání, odstraňování bariér, celoživotní vzdělávání - viz. náš program.

- Zabránit tomu, aby z toho byl zase tunel. Otevřenost, transparentní jednání, zveřejňování výsledků i průběžných jednání při přípravě projektů na internetu, volně přístupné a snadno dohledatelné, zapojení odborníků z praxe, zveřejňování, kdo na čem pracuje.

Celkový dojem velmi dobrý, panu náměstkovi jsem sdělila, že podle toho, co říká, je Pirát, a vůbec se nebránil Budeme spolupracovat na přípravě projektu dál coby odborní konzultanti.

Materiální pozadí: minerálka.

Lenka Wagnerova
publikováno: 22. 11. 2013 11:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 11. 2013

Včera mi volal Liška ze Zelených ohledně spolupráce ve volbách do EP a zda budeme jednat na RV o možnosti předvolební spulpráce či koalic. Moc jsem to nepochopil , ale apeloval na to, abychom se nevyjadřovali tak definitivně k sestavování kandidátek a jestli nemůžeme počakt na jejich sněm. Naši pozici jsem mu opakovaně vysvětltil s tím, že možnosti definuje RV a naši kandidáti se budou fyzicky přerdstavovatm 18.1. na CF. Jejich volba panevropských kandidátů (2 lídři jakoby za všechny Zelené) je spíše mediální věc a na volby jako takové nebude mít dopad.

Ivan Bartoš
publikováno: 21. 11. 2013 10:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 11. 2013

Byl jsem (spolu s Jakoubkem) osloven Jakubem Holzerem z iniciativy Zákonomat ( https://www.facebook.com/zakonomat?fref=ts )

Chtěl abychom mu shrnuli naše výhrady proti autorskému zákonu, že by se třeba přepsal

Napsal jsem toto (úryvek toho poctatného)
Největší výhrady máme k majetkové součásti autorského práva. Osobnostní je celkem v ořádku.

Nemám nic proti tomu, aby autor dostal ze svou práci zaplaceno, tak jako každý za jakoukoliv jinou práci. Aby se tak stalo, musí se o to postarat stejně, jako každý jiný výrobce či poskytovatel služby.

Zvolím-li obligátní přirovnání s výrobcem rohlíku, apok pekař, který prodá rohlík, dostane korunu. Chce-li dostat dvě koruny musí vyrobit a prodat dva rohlíky, čím víc vyrobí rohlíků, tím víc jich může prodat a vydělar tím víc peněz.

Autorský zákon vychází z myšlenky, že duševní práce je privilegovaná. Že jednou zaplacený produkt může být placen stále znovu a znovu, aniž by bylo nutno vynaložit jakoukoliv práci. K tomuto konceptu, který je fakticky v normáním prostředí nerealizovatelný, byl vytvořen soubor právních opatření, souhrnně jako "ochrana duševního vlastnictví". Žádná jiná lidská činnost podobně hypertrofovanou "ochranu" nemá

Nejkřiklavější absurditou této vymoženosti je institut "kolektivní správy" autorských práv. "Držitel práv" se o svou odměnu nemusí nijak postarat, jako každý jiný podnikatel, ale udělá to za něj státem posvěcená instituce. Typicky OSA, i když jich je víc a dále uvedené platí pro všechny.

Zákon je napsán dostatečně vágně, aby si ho OSA mohl vykládat po svém. To mu umožňuje používat zastrašovací praktiky vůči všem subjektům, které raději zaplatí, aby měli klid, i když ve skutečnosti nemusejí.

OSA se snaží dále lobovat, aby měl zisky co největší, bohužel mu značně pomáhají směrnice EU, které vznikají netransparentně v nikým nevolených orgánech, které ve skutečnosti píšou nahrávací společnosti.

Jedním z příkladů jsou osiřelá díla. Jde o díla, u kterých není znám autor. OSA si nárokuje, že zastupuje i tyto virtuální osoby, které se k autorství nehlásí a nikdy nepřihlásí. A nárukuje si odměny, které autorům nikdy nevyplatí.

Dalším problémem jsou autoři, kteří OSA být zastupováni nechtějí, přesto chce OSA za jejich díla platit. Dokonce chce platit i od pořadatelů koncertů, kde autoři hrají pouze vlastní tvorbu.

OSa chce platit i za "užití" díla, pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci poslouchat rádio. Chce platit za všechna rádia všech živnostníků, i když z nich svým zákazníkům žádnou hudbu nepouštějí.

Příkladů absurdity je tolik, že to raději zkrátím s tím, že je třeba napsat nový autorský zákon, kde bude mnohem přesněji a logičtěji vymezen pojem "užití díla", kde bude OSA svůj "sazebník" muset obhajovat, ne si ho cucat z prstu, kde bude jasně řečeno, že OSA zastupuje jen ty, kteří si to přejí a dají to najevo formou licence. Kde budou ty nutné případy omezení, které nám nařídila EU, ošetřeny nějakou velmi malou až symbolickou částkou.

Přijatá výhoda: šíření pirátských myšlenek

Roman Kucera
publikováno: 21. 11. 2013 10:37 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
20. 11. 2013

Takže 17.11.2013 jsem se opět na demonstraci Barevné Ostravy setkal s p. Vrchovský (krajský předseda Zelených). Rozebírali jsme povolební zábavy ve stranách, kdy budou převolby a dovolby PKS, abychom se mohli společně podívat na možnosti v komunálních volbách.

Seznámil jsem se také s Miroslavem Tancošem (RDS), kdy jsme se jenom pozdravili.

Zítra tj 21.11.2013 mám schůzku s lidmi ze Změny pro život, i když kandidovali za Změnu, tak zatím co vím se nesloučili, když tak info dodám. Opět komunál.

Lukas Cernohorsky
publikováno: 20. 11. 2013 18:49 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
18. 11. 2013

Volala mi známá z výzkumu České televize. Znám ji už delší dobu a asi proto mi chtěla vysvětlit, jak to na té české televizi před volbami bylo. Důvody shrunula asi následovně:

1) Všichni na ČT Piráty podcenili a brali je jako outsidery a na základě toho dostávali i Piráti pozornost a prostor (naopak Zemanovci na začátku jeli, ale pak svůj potenciál totálně prošustrovali)

2) Za výzkum se snažila dodávat vždy komplet podklady, nicméně chyby vznikaly na konci řetězce v úpravách grafiků a redaktorů (jinými slovy jsou na ČT diletanti)

3) Neúčast na superdebatě byla na základě požadavku Moravce, který si nepřál v debatě více než osm stran

Čili chápe, že Piráti byli poškozeni, je to neomluvitelné a znakem amaterizmu na ČT, nicméně podle jejího názoru Piráti nebyli poškozováni záměrně, i když to tak z venku může vypadat. Na ČT jim nedávno dorazila i žaloba, takže tam mají docela rušno a někteří zodpovědní nebudou mít lehký spánek. Inu měli si dávat lepší pozor...

Viktor Mahrik
publikováno: 18. 11. 2013 23:46 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 11. 2013

6. listopadu 2013 jsem se sešel na krátké schůzce s Daliborem Štysem, t. č. zastávajícím funkci ministra školství v demisi. Rozmlouvali jsme posledních aktivitách Pirátů, otevřeném přístupu k výsledkům výzkumu. Dalibor prezentoval obavy pocházející hlavně z Ofbridge, že otevřený přístup - jak ho nyní prosazuje Evropská komise - může omezit svobodu bádání. Argument běží tak, že musí existovat nákladný peer-review process, který nyní financují vydavatelé z copyrightu a autor nic platit nemusí. Pokud bude Evropská komise dávat v rámci grantů peníze na to, aby byly články volně dostupné, bude tak fakticky i vybírat ty autory, kteří budou moci v peer-review vydávat, neboť jiní autoři nebudou mít peníze. Já osobně tam velké riziko nevidím, je to IMHO srovnatelné s dnešními granty, které také determinují, kdo se bude moci vědě věnovat naplno a kdo ne. Dále jsme se bavili o postavení vysokých škol apod. Do budoucna by bylo přínosné na taková téma vyvolat v České republice diskusi. Přijatá výhoda: 0.6 l piva Stella Artois. Nic za to. Omlouvám se za pozdní zápis, byl jsem zaneprázdněn.

Jakub Michalek
publikováno: 16. 11. 2013 19:24 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 11. 2013

Domlouvám se souhlasem předsednictva schůzku Ivana Bartoše s Janem Korytářem předsedou hnutí Změna. Informativní, chceme naťuknout možnou spolupráci v evropských, komunálních a senátních volbách.

Mikulas Ferjencik
publikováno: 15. 11. 2013 2:10 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 11. 2013

Ve čtvrtek 14. 11. 2013 jsme se spolu s Lenkou sešli s PhDr. Janem Vítem, poradcem náměstka ministra školství pro řízení operačních programů a vicepresidentem Českého vědomostního klastru, a jeho spolupracovnicí Danou Léwovou, ve věci možné spolupráce na nedávno vládou schváleném strategickém záměru „Digitální vzdělávání/Touch your future“.

Projednali jsme následující témata:

stav přípravy strategického záměru a kontext s předchozími projekty SIPVZ a OP VK - EU peníze školám/EU peníze středním školám,
principy otevřenosti a svobodného přístupu v připravovaném systému podpory žáků, učitelů a škol a šíření digitálního obsahu pro ně,
možná podpora dostupnosti broadbandu pro regionální školství (paralelně s veřejnou správou a knihovnami),
možnosti spolupráce a zapojení odborníků z řad Pirátů a nestátních neziskových organizací, působících ve školství.
Bylo dohodnuto:

v příštím týdnu dojde k setkání s náměstkem ministra školství pro řízení operačních programů Michalem Zaorálkem,
připravíme společný pracovní materiál s dílčími tématy a případnými kontakty na jednotlivce či organizace.
Odkazy:

PhDr. Jan Vít, http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_V%C3%ADt

TZ k „Digitální vzdělávání/Touch your future“, http://www.ceskaskola.cz/2013/10/msmt-c ... -skol.html

Janek Wagner
publikováno: 15. 11. 2013 10:07 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 11. 2013

Po včerejším debatmním panelu Piráti-Svobodní na Anglo-Americké univerzitě jsme s několika Piráty (např. jakub Michálek) šli na pivo a večeři s Petrem Machem a jeho crew do Malostranské restaurace. Cca necelou hodinku. Patrně byla vůle nějaké konfrontace politických názorů v návaznosti na předešlou přednášku, ale rozebrali jsme jen "veledůležitý" návrh zákazu kouření v restauracích a na můj popud jsme si sdělovali veselé příběhy z kampaně. Zajímavé na celé akci bylo, že u stolu 15 ti lidí bylo procento členů ODS větší než malé. Z pohledu Pirátlů považuji tuto událost za politicky neutrální. Video z panelu bude k dispozici na Youtube.

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 11. 2013 9:19 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz