Profil autora
jméno:
Lukas Blazej
přidal kontaktů:
47
profil na Pirátském fóru:
lukas.blazej

Byl jsem požádán o schůzku společníkem TERKA PLAY, s.r.o., která provozuje herny v Ústí nad Labem. Sešli jsme se v restauraci Medusa, a během 20 minut mi byly předány informace o chystané změně hazardní vyhlášky na nejbližším zastupitelstvu v bodě Různé a výhrady provozovatelů k této změně. Protože jsem tyto informace neměl, přislíbil jsem je předat zastupitelskému klubu. Stručně jsem představil pirátský postoj k regulaci hazardu a doptal jsem se na některé z prezentovaných výhrad, se kterými souhlasím (zejména diskriminační výběr provozovatelů).

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Petr Čípa
Lukas Blazej
publikováno: 28. 8. 2023 22:14 permalink

Na žádost Ing. Judit Laury Krásné ze ZO ČSOP Společnost pro zvířata jsme se sešli k možnostem regulace zábavní pyrotechniky. Na schůzku jsem pozval ještě dva zástupce Obránců zvířat a Českou společnost ornitologickou, která se ovšem nakonec nezúčastnila. Probírali jsme různé možnosti regulace a co je potřeba pro úspěšný legislativní proces. Nejspíše vznikne koordinační skupina neziskovek, ve které budou dopracovány potřebné dokumenty (dopadová studie, posouzení souladu s právem EU), a pak se na nás znovu obrátí.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Judit Laura Krásná - Svoboda zvířat, Pavel Buršík - Obránci zvířat
Lukas Blazej
publikováno: 23. 2. 2023 17:30 permalink

Byl jsem požádán o schůzku šéfem odborů orchestru Severočeského divadla s.r.o., které město vlastní napůl s krajem. Požádal mě o podporu navýšení provozního příspěvku, zejména na mzdy, s čímž souhlasím vzhledem k inflaci a růstu nákladů na energie. Také jsme se předběžně domluvili na schůzce po volbách k řešení spolupráce s dalšími městskými institucemi, propagace divadla apod.

poskytnuté výhody:
Zaplacení útraty
naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
David Jensen
Lukas Blazej
publikováno: 4. 7. 2022 16:23 permalink

Pirátský místostarosta Karel Karika mi přeposlal žádost investora LEGAL INVEST GROUP a. s. o změnu územního plánu. E-mail neobsahoval žádné nové informace oproti materiálu předloženému do zastupitelstva, ve kterém je navrženo změnu ÚP neschválit. Zástupce investora Milan Mraček v e-mailu Karlovi tykal, dle pozdějších Karlových slov se s ním zná 20 let a vzhledem k dřívějšímu členství ve Straně Zelených sleduje stejné hodnoty jako my. Mé rozhodování e-mail neovlivnil, ale vnímám ho jako učebnicovou ukázku lobbingu, pro který byla zřízena tato evidence.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Karel Karika, Milan Mraček
Lukas Blazej
publikováno: 19. 12. 2021 18:08 permalink

Dnes jsme se měli sejít v brněnském ŠPiCe s Annou Hubáčkovou, která je navržena na ministryni ŽP. Kvůli uzavření dálnice D2 nakonec proběhla schůzka hybridní formou; já s Radkem ve ŠPiCe a Anna Hubáčková na telefonu. Během zhruba dvou hodin jsme probírali programové priority, připravenou legislativu, procesní otázky řízení ministerstva i aktuální kauzy.

naši účastníci:
Lukas Blazej, Radek Holomcik
ostatní účastníci:
Anna Hubáčková
Lukas Blazej
publikováno: 24. 11. 2021 23:20 permalink

Na pozvání Karla Kariky jsem se účastnil schůzky s vedením města (Eva Outlá z našeho volebního subjektu Pro!Ústí a ostatní radní z ANO), na které jsme probírali vznik vyhlášky s nulovou tolerancí technické hry, kterou prosazuje Rada, a regulační vyhlášky, kterou prosazují Piráti. Nakonec jsme se dohodli na tom, že pirátská vyhláška bude předložena protinávrhem, a řešili jsme procesní detaily (co bude přílohou, jak bude předložena apod.).

naši účastníci:
Lukas Blazej, Karel Karika
ostatní účastníci:
Eva Outlá, Tomáš Vlach, Eva Fialová, Petr Nedvědický
Lukas Blazej
publikováno: 8. 5. 2021 9:00 permalink

Michal Neustupa zaslal ústeckým zastupitelům otevřený dopis popisující aktivity Milada Tour a žádající o podporu. Zastupitelstvo bude rozhodovat o dotaci a její výši, obdržený e-mail mé rozhodnutí nijak neovlivňuje.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Michal Neustupa
Lukas Blazej
publikováno: 6. 5. 2021 9:49 permalink

Dnes proběhla online veřejná debata k regulaci hazardu v Ústí nad Labem. Do zastupitelstva je předkládána nulová tolerance, já prosazuji v souladu s dlouhodobou politikou strany i usensením MS variantu výrazné regulace hazardu. Po debatě mě kontaktovalo několik zástupců provozovatelů hazardních her s tím, že jim v debatě nebylo dáno slovo a že mají podklady, které by chtěli prezentovat. Požádal jsem je o zaslání podkladů e-mailem, nicméně primárně se budu opírat o materiály Meziresortního týmu Návykové chování. Před veřejnou debatou (tzn. při přípravě pirátského protinávrhu) jsem v kontaktu s provozovateli hazardních her nebyl.

naši účastníci:
Lukas Blazej
Lukas Blazej
upraveno: 28. 4. 2021 19:05
publikováno: 28. 4. 2021 19:05 permalink

Ústečtí zastupitelé budou rozhodovat o obsazení pozice ředitele Zoo Ústí nad Labem. Sešli jsme se online s řediteli zoo Dvůr Králové a Zlín-Lešná Přemyslem Rabasem a Romanem Horským. Ptali se na jejich zkušenosti s působením Petra Fejka, který je jedním ze dvou zvažovaných kandidátů.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Přemysl Rabas, Roman Horský, členové a zastupitelé Pro!Ústí
Lukas Blazej
publikováno: 20. 4. 2021 20:52 permalink

Ústečtí zastupitelé budou rozhodovat o obsazení pozice ředitele Zoo Ústí nad Labem. Obrátil se na nás Mgr. Ivo Klika, bývalý ředitel Zoo Zlín, a doporučoval nám výběr pana Fejka. Odpověděl jsem mu, že jsem rád za to, že věc bude probírat Zastupitelstvo, a popsal dotazy, které budu mít na oba kandidáty.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Ivo Klika
Lukas Blazej
publikováno: 18. 4. 2021 19:30 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz