Profil autora
jméno:
Lukas Blazej
přidal kontaktů:
42
profil na Pirátském fóru:
lukas.blazej

Na pozvání Karla Kariky jsem se účastnil schůzky s vedením města (Eva Outlá z našeho volebního subjektu Pro!Ústí a ostatní radní z ANO), na které jsme probírali vznik vyhlášky s nulovou tolerancí technické hry, kterou prosazuje Rada, a regulační vyhlášky, kterou prosazují Piráti. Nakonec jsme se dohodli na tom, že pirátská vyhláška bude předložena protinávrhem, a řešili jsme procesní detaily (co bude přílohou, jak bude předložena apod.).

naši účastníci:
Lukas Blazej, Karel Karika
ostatní účastníci:
Eva Outlá, Tomáš Vlach, Eva Fialová, Petr Nedvědický
Lukas Blazej
publikováno: 8. 5. 2021 9:00 permalink

Michal Neustupa zaslal ústeckým zastupitelům otevřený dopis popisující aktivity Milada Tour a žádající o podporu. Zastupitelstvo bude rozhodovat o dotaci a její výši, obdržený e-mail mé rozhodnutí nijak neovlivňuje.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Michal Neustupa
Lukas Blazej
publikováno: 6. 5. 2021 9:49 permalink

Dnes proběhla online veřejná debata k regulaci hazardu v Ústí nad Labem. Do zastupitelstva je předkládána nulová tolerance, já prosazuji v souladu s dlouhodobou politikou strany i usensením MS variantu výrazné regulace hazardu. Po debatě mě kontaktovalo několik zástupců provozovatelů hazardních her s tím, že jim v debatě nebylo dáno slovo a že mají podklady, které by chtěli prezentovat. Požádal jsem je o zaslání podkladů e-mailem, nicméně primárně se budu opírat o materiály Meziresortního týmu Návykové chování. Před veřejnou debatou (tzn. při přípravě pirátského protinávrhu) jsem v kontaktu s provozovateli hazardních her nebyl.

naši účastníci:
Lukas Blazej
Lukas Blazej
upraveno: 28. 4. 2021 19:05
publikováno: 28. 4. 2021 19:05 permalink

Ústečtí zastupitelé budou rozhodovat o obsazení pozice ředitele Zoo Ústí nad Labem. Sešli jsme se online s řediteli zoo Dvůr Králové a Zlín-Lešná Přemyslem Rabasem a Romanem Horským. Ptali se na jejich zkušenosti s působením Petra Fejka, který je jedním ze dvou zvažovaných kandidátů.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Přemysl Rabas, Roman Horský, členové a zastupitelé Pro!Ústí
Lukas Blazej
publikováno: 20. 4. 2021 20:52 permalink

Ústečtí zastupitelé budou rozhodovat o obsazení pozice ředitele Zoo Ústí nad Labem. Obrátil se na nás Mgr. Ivo Klika, bývalý ředitel Zoo Zlín, a doporučoval nám výběr pana Fejka. Odpověděl jsem mu, že jsem rád za to, že věc bude probírat Zastupitelstvo, a popsal dotazy, které budu mít na oba kandidáty.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Ivo Klika
Lukas Blazej
publikováno: 18. 4. 2021 19:30 permalink

Na pozvánku ekologických nevládek jsme se sešli s Jiřím Koželouhem a Danielem Vondroušem. Debatovali jsme o aktuální situaci MŽP, podnětech pro legislativní změny a obsahu našeho programu. Na většině otázek jsme našli shodu, protože je už máme obsažené v programu. Předali jsme kontakty na další resortní týmy, pod které část témat spadá.

naši účastníci:
Lukas Blazej, Dana Balcarova
ostatní účastníci:
Jiří Koželouh, Daniel Vondrouš
Lukas Blazej
publikováno: 28. 1. 2021 11:13 permalink

Na pozvání Karoliny Žákovské jsem se účastnil vyjednávací schůzky o vedení města. Šlo o několikátou schůzku v řadě, účastnil jsem se poprvé kvůli možnému osobnímu zapojení do nového vedení. Na schůzce jsme probírali případné rozdělení funkcí, kompetencí a některé programové otázky. Závěry probereme uvnitř jednotlivých stran a hnutí a poté se opět sejdeme, žádná závazná dohoda zatím učiněna nebyla.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Petr Nedvědický, Eva Fialová, Pavel Tošovský, Miroslava Lazarová, Libor Turek, Michal Ševcovic, Martin Hausenblas, Martin Krsek, Karolina Žákovská a další
Lukas Blazej
publikováno: 20. 1. 2021 21:14 permalink

Na pozvání vedení města Ústí nad Labem se dnes se sešli zástupci hnutí Pro!Ústí (Piráti + Zelení + nezávislí) s vedením města k projednání rozpočtu na rok 2021. Prezentoval jsem požadavky týkající se životního prostředí, konkrétně vytvoření položek ve výši 5 milionů na základní péči o dřeviny a 1 milion na architektonicko-dendrologickou studii pro alej v ul. E. Krásnohorské. Zástupci koalice souhlasili s potřebností těchto výdajů, ale začlenění do rozpočtu nepřislíbili.

přijaté výhody:
Káva (poskytnuta sekretariátem)
naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Petr Nedvědický, Tomáš Kirbs, Věra Nechybová, Pavel Tošovský, Michal Ševcovic, Martin Hausenblas, Martin Krsek, Jiří Němeček, Eva Outlá, Karolína Žákovská
Lukas Blazej
publikováno: 20. 11. 2020 22:18 permalink

Po zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 pořádá KPMG několik školení pro zastupitele a úředníky, aby dokázali strategii efektivně využít. Dnešní školení bylo zaměřeno na projektové řízení, a v jeho průběhu se ukázaly značné rezervy v současné praxi ústeckého Magistrátu. Proto jsem během přestávek mluvil s Mgr. Alenou Pinkasovou a Ing. Evou Fialovou z ANO o tom, co ANO ve vedení města pro řešení situace udělalo, s jakými překážkami se setkávalo a co s tím lze do budoucna dělat.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Eva Fialová, Alena Pinkasová
Lukas Blazej
publikováno: 14. 10. 2020 18:18 permalink

Dnes večer jsem inicioval telefonát s Evou Fialovou z ANO kvůli přestřelce na sociálních sítích. V jednom příspěvku jsme zkritizovali nepřítomnost vedení města na celodenním školení ke strategii rozvoje města na roky 2021-2030, ODS zareagovala ad hominem, ANO začalo tvrdit že lžeme a sdílet i přes další profily. Domluvili jsme se, že v přestřelce nebudeme pokračovat, a že tento incident nebude mít vliv na probíhající jednání.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Eva Fialová
Lukas Blazej
publikováno: 7. 10. 2020 20:34 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz