Setkali jsme se na Magistrátu se zástupci společnosti Airbnb a diskutovali nastavení spolupráce s hl. m. Prahou.

přijaté výhody:
Žádné
poskytnuté výhody:
Voda
naši účastníci:
Zdeněk Hřib, Adam Zábranský, Michaela Krausova
ostatní účastníci:
Hana Marvanová, Vladimír Beroun, Iva Petrušová, Lucie Barczi
Michaela Krausova
publikováno: 1. 10. 2019 12:15 permalink
20. 9. 2019

Sešel jsem se místostarostou MČ Letňany pro územní rozvoj Pavlem Sehnalem (také majitel PVA Expo Praha) k aktuálnímu stavu a budoucnosti výstaviště v Letňanech a obecně k územnímu rozvoji Letňan. Řešili jsme vládní čtvrť, ale i plánované projekty v této oblasti (zejména AVIA a letiště).

přijaté výhody:
Studie k území AVIA, Studie k rozvoji výstaviště Letňany, Koncept využití území Letňany, Územní studie Vládní čtvrti (soukromá aktivita Pavla Sehnala)
poskytnuté výhody:
informoval jsem ředitele DPP, že jej osloví zástupci PVA Expo Praha s žádostí o pronájem údajně nevyužívaného pozemku DPP u metra Letňany (s předpokladem, že žádost bude posouzena standardním způsobem)
naši účastníci:
Zdenek Hrib
ostatní účastníci:
Pavel Sehnal
Zdenek Hrib
publikováno: 24. 9. 2019 13:33 permalink

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib se v rámci natáčení své talkshow Kobereček setkal v Rezidenci primátora s bratislavským primátorem Matúšem Vallem. Natáčeno trvalo zhruba 22 minut, plus nutná příprava a diskuze. Mezi probíranými tématy byla architektrura, veřejný prostor, doprava a jejich obtíže a také vzájemné zhodnocení ročního působení v čele dvou metropolí.

přijaté výhody:
1x hrnek Alternativní metro od Jindřicha Šídla, 1x tričko Alternativní metro od Jindřicha Šídla
poskytnuté výhody:
1x hrnek Alternativní metro od Jindřicha Šídla, 1x tričko Alternativní metro od Jindřicha Šídla
naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Matúš Vallo
martin sterba
publikováno: 30. 9. 2019 11:40 permalink
16. 9. 2019

Sešli jsme se k diskuzi nad stavem koalice na Praze 5 (ODS+Piráti+ANO+SNOP5) a vyhlídkami na uklidnění tenzí mezi Piráty a ostatními kluby v ní.
Pozn.: V čase publikace tohoto příspěvku již víme, že koalice 16.9. padla a 17.9. byla ZMČ Praha 5 zvolena nová Rada a další orgány. Piráti byli odsunuti do opozice.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Daniel Mazur, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Lukáš Herold, Zdeněk Zajíček
Daniel Mazur
publikováno: 20. 9. 2019 10:41 permalink

Schůzky se účastnili: Zástupci politické reprezentace všech tří koaličních stran, jmenuji jen některé (Pavel Zelenka za Prahu Sobě, Jan Chabr - radní za Spojené síly, Zdeněk Hřib - primátor za Piráty a další), právní zástupci HMP, zástupci HOM (Rak, Šimková), zástupci CS-Project, kteří pomáhají s přípravou podkladů pro koncesní řízení na nového provozovatele.

Předmětem schůzky bylo prodiskutovat, jakým způsobem bude ukončeno působení JCD jako současného koncesionáře pražského mobiliáře. Ve smlouvě je uvedeno, že při ukončení smlouvy JCD demotnuje prvky mobiliáře a vrátí městu plochy v původním stavu.

Zástupci JCD uvedli, že aby byli schopní dostát tomuto závazku, budou muset zahájit demontáž již v září 2020. To je samozřejmě pro město nepřípustné.

Za město jsme nabídli možnost, že bychom stávající mobiliář zakoupili. Toto nebylo ze strany JCD přijato vzhledem k licenčním podmínkám přijato: Není možné, aby se o mobiliář staral někdo jiný, než kdo byl pověřený autorem.

Projevili jsme tedy vůli jednat o dodatku ke smlouvě, který by nějakým způsobem řešil ukončení smlouvy a předání ploch tak, aby byla prodleva mezi odstraněním původního mobiliáře a nového mobiliáře co nejkratší.

Obě strany vyjádřili ochotu o tomto dále jednat.

naši účastníci:
Viktor Mahrik, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
viz report
Viktor Mahrik
upraveno: 12. 9. 2019 12:02
publikováno: 12. 9. 2019 11:56 permalink

Schůzka se konala v úterý 6. srpna v salonku pracovny primátora v budově Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze 1

Firma Monet+ dlouhodobě dodává městské společnosti Operátor ICT software pro personalizaci městského systému Lítačka. V současné době je jednou z ambicí firmy proniknout též na velice specifický tchajwanský trh, v rámci kterého již působí i asijská pobočka společnosti Mastercard. Pan primátor přislíbil v koordinaci s vedením městské firmy Operátor ICT poskytnout příslušné kontakty na tchajwanskou firmu Easycard Corporation a v případě potřeby odbornost a kvalitu poskytovaných řešení společností Monet+ v Praze potvrdit u svého tchaj-pejského protějšku na tamní radnici.

Pan Stuchlík účastníky schůzky rovněž velmi stručně informoval o zamýšlených aktivitách firmy Monet+ v polské Varšavě na základě dosavadních tuzemských obchodních úspěchů. Na závěr ještě zmínil zájem komplexně řešit karetní problematiku v součinnosti s bankou Karibiku, jejíž delegace by měla letos v říjnu zavítat i do Prahy.

poskytnuté výhody:
kontakt na EasyCard Corporation, potvrzení kvality služeb
naši účastníci:
Zdenek Hrib
ostatní účastníci:
Sales manažer firmy Monet + Jaroslav Stuchlík, předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP Mgr. et Ing. Jaromír Beránek, vedoucí oddělení zahraničních vztahů o protokolu MHMP Martin Churavý
Zdenek Hrib
publikováno: 11. 8. 2019 19:10 permalink

Schůzka se konala z iniciativy pana předsedy Vondráčka v jeho pracovně v prostorách sněmovny.

Pan předseda nejprve informoval pana primátora o své nedávné pracovní cestě do Ruské federace, v rámci které se intenzivně zajímal i o problematiku péče o tamní válečné hroby československých legionářů. Dále seznámil účastníky schůzky s obsahem dopisu od velvyslance Ruské federace a tlumočil jeho zdvořilou žádost o přehodnocení rozhodnutí vedení metropole neumístit opětovně na nově zrekonstruovanou historickou budovu Staroměstské radnice pamětní desku maršála Koněva.

Pan primátor na úvod informoval pana předsedu, že v uvedeném případě se na předmětnou pamětní desku nevztahuje příslušný paragraf zákona o válečných hrobech a pietních místech. Dále pan primátor pana předsedu ubezpečil, že pamětní deska byla v rámci komplexní rekonstrukce kamenné fasády věže Staroměstské radnice odborně restaurována a v nejbližší době bude předána do sbírek Muzea hlavního města Prahy, kde má být výhledově umístěna do expozice věnované Praze v širším dějinném kontextu 2. světové války.

přijaté výhody:
Jemně perlivá voda
naši účastníci:
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček, poradce předsedy Poslanecké sněmovny pro EU a zahraniční politiku Jan Sechter, vedoucí oddělení zahraničních vztahů o protokolu MHMP Martin Churavý
magdalena valdmanova
publikováno: 17. 7. 2019 13:48 permalink

Na pozvání TECO jsme se setkali se zákonodárkyněmi, které bývaly přednášejícími na lékařských univerzitách k tématu spolupráce města a lékařských univerzit a sdíleli také své postřehy k současnému politickému dění, používání sociálních sítích, fake news, digitalizaci a občanské participaci.

přijaté výhody:
Snídaně a dárkové předměty (čaj, propiska, cukřenky)
poskytnuté výhody:
Žádné
naši účastníci:
Michaela Krausova, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Legistors Lin Ching Yi, Yu Yuan Ru a Chen Ching Min, Mr. Wang, Tom Y. F. Huang, Hung Chiamin, Martin Churavý a další
Michaela Krausova
publikováno: 15. 7. 2019 11:36 permalink

V pondělí 27.5. se sešel primátor Hřib s panem premiérem Andrejem Babišem na osobní schůzce. S cílem vyjasnit si vzájemné postoje k plánům v Letňanech. Andrej Babiš na schůzce obratně argumentoval svými výpočty a čísly, záhy mu ale primátor vysvětlili, že nejsou v televizním pořadu u Václava Moravce, ale na pracovní schůzce, jejímž cílem je dobrat se nějakého konstruktivního závěru. Primátor upozornil na tři zásadní požadavky, bez nichž nemá smysl pokračovat v úvahách. Z toho dva se týkají konkrétního řešení dopravní situace v severovýchodní části Prahy. Tak jak vyplynuly ve veřejné diskuzi se starosty dotčených městských částí v oblasti Letňan a občany. Této diskuze se osobně účastnil primátor, vybraní členové Rady hl. m. Prahy a také ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Primátorovy požadavky pro město jsou podíl státu na financování klíčových dopravních staveb. Konkrétně získání 60 miliard na stavbu vnitřního okruhu, zajištění výstavby vnějšího okruhu před dokončením stavebního developementu a výstavbu nemocnice v oblasti Letňan ze strany státu v hodnotě 8,5 miliardy. Na schůzce padly i další požadavky, u kterých je primátor přesvědčen, že naleznou společnou řeč. Konkrétně třeba to, že si nemyslí, že by bylo dobré pro Prahu, aby se úředníci vystěhovali z Nosticova paláce a některých dalších budov v centru. Pan premiér Babiš si zapsal Hřibovy tři zásadní body na post-it papírek.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Kateřina Arajmu, Andrej Babiš
magdalena valdmanova
publikováno: 29. 5. 2019 16:35 permalink

Sešli jsme se nad plánováním debaty a chvilku si o povídali o prospěšnosti sdílení dat.

naši účastníci:
Zdeněk Hřib, Magdalena Valdmanová
ostatní účastníci:
Ondřej Krátky
magdalena valdmanova
publikováno: 22. 5. 2019 11:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz