Profil autora
jméno:
Ivan Bartoš
přidal kontaktů:
252
profil na Pirátském fóru:
ivan.bartos

Po předchozí domluvě iniciované ze strany BB jsem se setkal krátce v úterý na zahrádce mexické restaurace Mezcal - Praha 2 s předsedou představenstva Big Bard a.s.
Kromě seznámení byla témata rozhovoru zejména:
- Otázka virtuálního smogu vs reklama jako byznys a jeho ukotvení ve fungování města (společenská zodpovědnost, příjem, legalita, estetika, přidaná hodnota)
- Smluvní modely vzhledem k charakteru byznysu.
- Pirátská politika - transparentost, ochrana veřejného zájmu, férovost - platforma hledání společného řešení s transparentními motivacemi. Zdůraznil jsem, že my hledáme benefit pro město, lidi ve stabilním férovém právním prostředí, což by se mělo potkávat se zájmy firem a lidí, kteří podnikají.
- Tématem byla také situace s reklamními plochami v okolí nuselského mostu.

Vzhledem k tomu, že mé kompetence ani faktická politická činnost jde mimo oblast i tento rozměr komunální politiky, odkázal jsem pana ředitele na magistrát, kde má proběhnout schůzka.

Na základě původní žádosti pana předsedy představenstva BB o setkání se Zdeňkem Hřibem, která se neuskutečnilo, jsem slíbil, že toto aparátu primátora připomenu, což jsem obratem udělal.

přijaté výhody:
i přes mé protesty (odcházel dříve) zaplatil útratu (salát caesar, polotmavž birell, lungo s mlékem)
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Richard Fuxa, Zdeněk Strnad
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 9. 2020 14:53 permalink

2.09. jsem se sešel se slovenským velvyslancem Peterem Weissem a jeho kolegou na přátelský oběd na Praze 6. Tématem našeho setkání byla opět jak slovenská tak i americká politika a zhodnocení vývoje politiky v ČR z perspektivy Pirátů. Pan velvyslanec na své misi v ČR bude končit, nicméně plánujeme ještě 1 setkání.

přijaté výhody:
pozvání na oběd
poskytnuté výhody:
kniha Jan Žižka s věnováním a poděkováním za některé pro politika přínosné vhledy
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Peter Weiss, slovenský velvyslanec v ČR
Ivan Bartoš
publikováno: 2. 9. 2020 19:23 permalink

Realizoval jsem již déle plánovanou návštěvu Rehabilitační nemocnice Benešov, kde jsem absolvoval prohlídku s výkladem od Sotiriose Zavalianise. Diskutovali jsme problémy (a že jich je) českého zdravotnictví i vztah privátních nemocnic vs krajských.
Setkal jsem se následně i s klíčovými lidmi z vedení skupiny AKESO holding a.s.. Diskutovali jsme pozice i perspektivy dalších jejich zařízeních v ČR, otázky excelence v procesech i službách zdravotních zařízení i přístup krajů a obcí nejen ve středočeském kraji k privátním subjektům.
Projednal jsem možnosti konzultace v některých klíčových oblastech řízení zdravotních zařízení viz (https://www2.deloitte.com/content/dam/html/cz/bmc-winners/bmc-akeso.html).

přijaté výhody:
káva a prohlídka
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Sotirios Zavalianis a další.
Ivan Bartoš
publikováno: 2. 9. 2020 19:19 permalink

Dne 1.9.2020 se uskutečnila schůzka k dalšímu průběhu schvalování zákona o lobbingu v PiCe s Jakubem Černým z Rekonstrukce státu. Této schůzky jsem se zúčastnil s Vojtěchem Pikalem a Martinem Archalousem.

Předmět schůzky:
- Jakub Černý nám představil 10 priorit za RS
- návrh zákona o lobbování RS dlouhodobě projednává s ministerstvem spravedlnosti
- za nás ho připomínkoval Martin Archalous, z čehož vyšlo několik návrhů na změny

Řešili jsme legislativní cestu zákona 2020/2021 a ambice v rozsahu schválených opatření konsensuálního návrhu i Pirátských představ.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Vojtěch Pikal, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Jakub Černý z Rekonstrukce státu
Ivan Bartoš
publikováno: 2. 9. 2020 19:04 permalink

Dne 17.8.2020 jsme se s Vojtou Pikalem setkali s představiteli SPOLU a novým předsedou Jurajem Hipsem při společné večeři v restauraci Kampa Park.

Předmět schůzky:
Jednalo se o seznamovací večeři, při které SPOL představil svůj program a nejbližší plány ve slovenské politice. Řešili jsme i současné rozložení sil na politické scéně.
Tématem byly i kroky Pirátů, těžiště kampaní i strategie pro evidence besed policy a další.

přijaté výhody:
přátelské pozvání na večeři
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Vojtěch Pikal
ostatní účastníci:
Juraj Hips - předseda SPOLU, Jerguš Ridzoň - kancelář strany, Martin Pekar - člen předsednictva
Ivan Bartoš
publikováno: 2. 9. 2020 19:02 permalink

Dne 31.8. jsme se s Martinem Archalousem v PiCe setkali se zástupci Frank Bold k projednání vládou schváleného návrhu stavebního zákona. Schůzku inicioval FB, nicméně jsme měli v plánu kancelář kontaktovat.

Předmět schůzky:
Frank Bold představil své vize ohledně nového stavebního zákona, poskytli jsme k tomu své komentáře.
Představil několik úprav, které by ve stavebním zákonu rád realizovali nad rámec schváleného. Poznamenali jsme, že stále není jasné, co vláda schválila, neboť v systému vlády návrh není.

Představili jsme jim naše postoje k původním návrhům (centrální úřad - státní stavební správa, hybridní model) a seznámili je s pilíři našich podkladů pro tvorbu KPN a přislíbili jsme jeho zaslání ve vypořádané verzi.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Pavel Franc (Ředitel/CEO Frank Bold) , Pavel Černý (partner a advokát ve Frank Bold) , Lukáš Kraus (právník a lobbista Rekonstrukce státu)
Ivan Bartoš
publikováno: 2. 9. 2020 18:59 permalink

Dne 20.8. od 8:00 hodin jsme se s Martinem Archalousem setkali s panem Mgr. Martinem Kupkou (místopředsedou ODS) a panem Mgr. Zdeňkem Zajíčkem (prezidentem ICT UNIE) k projednání stavebního zákona.

Předmět schůzky:
konsolidace společného zadání pro tvorbu komplexního pozměňovacího návrhu
reakce na změnu možnostech právního servisu u přípravy zákona
odhady nákladů záměru na zpracování paragrafového znění a možnosti ko-financování participujících stran a zapojení crowdfundingu

naši účastníci:
ostatní účastníci:

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Mgr. Martin Kupka, Mgr. Zdeněk Zajíček
Ivan Bartoš
publikováno: 31. 8. 2020 14:29 permalink

Na půdě ministerstva pro místní rozvoj se uskutečnila schůzka ke Stavebnímu zákonu.

Nechceme se už dál spoléhat na sliby vlády. Pirátská expertní skupina proto se zástupci sněmovních stran připravuje komplexní pozměňovací návrh ke Stavebnímu zákonu. Ministryně Klára Dostálová na schůzce slíbila, že upravená verze stavebního zákona bude naše výhrady a záměry reflektovat a ke připravovanému sněmovnímu návrhu poskytne MMR evaluační aparát.

V úvodní části schůzky zástupci MMR shrnuli aktuální situaci ohledně nového stavebního zákona a nastínili možný další vývoj (schválení LRV, schválení vládou, předložení do PSP). Cca 20 minut bylo věnováno debatě o analytických podkladech zákona. Zbytek shcůzky byl věnován dotazům zástupců Pirátů a diskuzi o nich (zejména varianty řešení státní stavební správy, zapojení veřejnosti, plánovací smlouvy, otázka systémové podjatosti úředníků).

přijaté výhody:
standardní občerstvení, příslib MMR ke spolupráci na pozměňovacích návrzích
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Lukáš Černohorský, Olga Richterová, Jakub Michálek, Kristýna Jirsová, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Klára Dostálová, ministryně, Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, 4 úředníci MMR z téže sekce, prof. Michal Mejstřík
Ivan Bartoš
publikováno: 11. 8. 2020 8:28 permalink

Na půdě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj proběhla zdvořilostní i pracovní schůzka s Liang-Ruey Ke, představitelem Tchaj-wanu a representative Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře a panem Yuan-Tai Liao, 1. tajemníkem kanceláře.
Této schůzky jsem se zúčastnil s Jakubem Michálkem a probírali jsme:

- Zdravotní a technologické řešení boje nejen s COVID19
- Zopakovali jsme také naše poděkování za darovanou zdravotní pomoc, které jsem jménem Pirátů adresoval již v květnu spolu s gratulací znovuzvolené prezidentce Tchaj-wanu Tsai Ing-wen.
- Řešili jsme i otázky návratu turistů do Prahy, stav projektu přímé letecké linky z Prahy do Tchaj-peje, který byl ovlivněn světovou pandemií, možnosti spolupráce v informačních technologiích, cybersecurity a smartcities, či možnosti výměnných pobytů studentů.

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
občerstvení na výboru
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Jakub Michálek
ostatní účastníci:
pan Liang-Ruey Ke, představitel Tchaj-wanu a representative Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře a pan Yuan-Tai Liao, 1. tajemník kanceláře
Ivan Bartoš
publikováno: 11. 8. 2020 8:26 permalink

V pátek v 11:00 jsem se po předchozí domluvě setkal v kavárně naproti MMR s ředitelem Českých drah Václavem Nebeským. Schůzku inicioval pan ředitel.

Řešili jsme několik témat:

a) Situace na drahách a události posledních dní z pohledu bezpečnosti a signalizace (pouze informativní) -slíbil jsem propojení s naším resortním týmem zejména s Ondřejem Polanským a Davidem Witozsem, kteří na problémy bezpečnosti dlouhodobě upozorňují a tyto za Piráty řeší-
b) Otázku dceřiných společností ČD a jejich činnosti zejména ČD Telematika
c) Plán transferů pozemků pod kolejemi a vztah ČD a SŽ(D)C
d) Služby zprostředkovávané ČD vzhledem ke krajům, obnova a servis souprav apod.

Kromě přislíbených kontaktů ze schůzky nevyplývají žádné závazky. Schůzka byla poznávací a informativní.

přijaté výhody:
káva, sodovka
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Václav Nebeský, ředitel Českých drah
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 7. 2020 13:09 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz