Profil autora
jméno:
Viktor Mahrik
přidal kontaktů:
19
profil na Pirátském fóru:
viktor.mahrik

Schůzky se účastnili: Zástupci politické reprezentace všech tří koaličních stran, jmenuji jen některé (Pavel Zelenka za Prahu Sobě, Jan Chabr - radní za Spojené síly, Zdeněk Hřib - primátor za Piráty a další), právní zástupci HMP, zástupci HOM (Rak, Šimková), zástupci CS-Project, kteří pomáhají s přípravou podkladů pro koncesní řízení na nového provozovatele.

Předmětem schůzky bylo prodiskutovat, jakým způsobem bude ukončeno působení JCD jako současného koncesionáře pražského mobiliáře. Ve smlouvě je uvedeno, že při ukončení smlouvy JCD demotnuje prvky mobiliáře a vrátí městu plochy v původním stavu.

Zástupci JCD uvedli, že aby byli schopní dostát tomuto závazku, budou muset zahájit demontáž již v září 2020. To je samozřejmě pro město nepřípustné.

Za město jsme nabídli možnost, že bychom stávající mobiliář zakoupili. Toto nebylo ze strany JCD přijato vzhledem k licenčním podmínkám přijato: Není možné, aby se o mobiliář staral někdo jiný, než kdo byl pověřený autorem.

Projevili jsme tedy vůli jednat o dodatku ke smlouvě, který by nějakým způsobem řešil ukončení smlouvy a předání ploch tak, aby byla prodleva mezi odstraněním původního mobiliáře a nového mobiliáře co nejkratší.

Obě strany vyjádřili ochotu o tomto dále jednat.

naši účastníci:
Viktor Mahrik, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
viz report
Viktor Mahrik
upraveno: 12. 9. 2019 12:02
publikováno: 12. 9. 2019 11:56 permalink

Schůzku inicioval Mgr. Kulich, který přišel se svými klienty (poskytovatelé reklamy na sloupech ve formě navigace). Tato zájmová skupina má specifické zájmy na reklamě na veřejném osvětlení. Kritizovali jednak regulaci reklamy na slupech veřejného osvětlení a i způsob, jakým se bude reklama na sloupech soutěžit. V prvním jsem jim dal za pravdu a pokusím se navrhnout úpravy pravidel, aby byla lepší. Druhá věc je koncepční a bude třeba ji řešit s radním Chabrem + Technologiemi HMP.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 2. 4. 2019 17:40 permalink

Na schůzce s Odboráři jsme řešili zejméne personální otázky týkající se dopravního podniku. Odboráři varovali před návratem pana Šurovského a Tuláka. Naopak tvrdili, že pan Vytiska dělá dobrou práci a daří se mu napravovat věci, které zůstaly po Šurovském.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 2. 4. 2019 17:34 permalink

Na schůzce jsme řešili zejména koncepci kolejové dopravy a Nové spojení II. Řeč také přišla na trať Masarykovo Nádraží - Kladno, kdy je podle Šlegra zbytečné vést vlak přes Bubeneč.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 2. 4. 2019 17:17 permalink
7. 12. 2018

Schůzku inicioval Radek Svoboda na základě pomluv, které o něm byly proneseny na zastupitelstvtu. Chtěl tyto pomluvy vyvrátit. Řešili jsme zejména jeho působení jako ředitele majetkového doboru do doby rozdělení odboru.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 2. 4. 2019 17:13 permalink

Sešli jsme se s Finepem ve věci tisku R-31274, který se týká rozsáhlé směny pozemků mezi HMP a Finepem. Finep samozřejmě prosazuje, aby tisk byl schválen. Na schůzce nám představil projekty, které plánují na pozemcích, které jsou předmětem směny.
Několik aspektů k tisku:
1) Směna je výsledkem dlouhého vyjednávání a je víceméně na hranici toho, kam jsou obě strany ochotny ustoupit.
2) Tisk mimo jiné řeší právě dlouhodobý spor o pozemky bývalé Citronelly, který by byl jinak velmi složitě řešitelný.

poskytnuté výhody:
Tisk bude zařazen na jednání výboru pro majetek, na jednání budou přizvání zástupci Finepu
naši účastníci:
Viktor Mahrik
ostatní účastníci:
Vladislav Dykast, Jan Chabr, a další
Viktor Mahrik
upraveno: 15. 7. 2019 10:37 historie úprav
publikováno: 2. 4. 2019 16:59 permalink

Pan Lukáš se sešel, aby mne seznámil s prací, kterou v rámci IceGateway dělají. Mají na starosti mimojiné Smart Lampy v Karlíně. Také se zmínil, že by se rád hlásil do některé z dozorčích rad.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
upraveno: 11. 9. 2019 17:07 historie úprav
publikováno: 2. 4. 2019 16:24 permalink
22. 11. 2018

Přišel za námi Jan Trnka s Kliniky, s tím že by byl rád, kdyby mohla být činnost Kliniky legalizována. Řekli jsme mu, že k případné legalizaci je velmi dlouhá cesta:
1) Přestože chápeme, že squating upozorňuje na objektivní problémy s využíváním majetku, je pro město složité jednat s někým, kdo využívá městský nebo státní majetek bez povolení.
2) Klinika není v majetku města, aktuálně ji má ve správě SŽDC, čili Praha by musela v první řada získat Kliniku do svého majetku nebo aspoň do správy.
3) Pokud by Kliniku vlastnilo město, bude muset na provoz vypsat soutěž, ve které nemůže nikoho zvýhodnit.
4) Klinikáři by si tedy museli teoreticky připravit program pro provoz kliniky a s ním soutěžit s ostatními zájemci.

Závěrem jsme potvrdili, že zjistíme možnosti nabytí kliniky do majetku města a zjistíme možnost, že by klinika byla i nadále využíváná pro sociální/komunitní/kulturní účely.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
ostatní účastníci:
Michaela Krausová
Viktor Mahrik
publikováno: 2. 4. 2019 12:58 permalink

Schůzku inicioval Adam Scheinherr, který nám (a koaličním partnerům) chtěl představit kanidáta na generálního ředitele DPP Petra Witowského. Po jeho představení jsme řekli náš názor a to že:
- Představovali bychom si, kdyby na generálního ředitele proběhlo výběrové řízení, do kterého by se zapojili headhunteři a byli by oslovení i potenciální uchazeči ze zahraničí
- Představovali bychom si v pozici ředitele DPP někoho, kdo má zkušenosti s dopravou nebo alespoň s velkými investičními stavbami.
- Preferovali bychom jiného kandidáta.

naši účastníci:
Viktor Mahrik, Michal Štěpán, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Adam Scheinherr, Petr Witowsky,
Viktor Mahrik
publikováno: 2. 4. 2019 12:48 permalink
12. 10. 2018

okamžik, původce, způsob a průběh kontaktu,

18. 9. jsem se na základě telefonního rozhovoru sešel s Michaelem Pokorným ze spolku Pro Hanspaulku. Tento spolek je společně s Thilia Thakurova v soudním sporu s Investorem Crystalů na Bořislavce. Michael Pokorný tvrdil, že je těsně před podepsáním smíru s investorem, že dohodl změny v projektu, které jsou ve prospěch občanů žijících v okolí. Jediné, co chybí je, aby smír podepsala i Thilia Thakurova zastupovaná Marií Jelínkovou, která v té době kandidovala za Piráty na Praze 4. Cílem kontaktu tedy bylo, abych přiměl Marii Jelínkovou k podpisu smíru, případně ji dovedl na setkání s občany, které se mělo uskutečnit v následujících dnech.

Byly mi poskytnuty materiály ke kauze a bylo mi umožněno nahlédnout do projektu.

Pro záznam uvádím, že jsem pak tuto kauzu několikrát řešil s Marií Jelínkovou, ale to je už jiná historie.

Viktor Mahrik
publikováno: 12. 10. 2018 18:24 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz