Profil autora
jméno:
Viktor Mahrik
přidal kontaktů:
29
profil na Pirátském fóru:
viktor.mahrik

1) Komunikace - z pohledu zástupců Penty bylo navázat komunikaci a vyzvali nás, abychom případně problémy, kritiku a dotazy směřovali přímo k nim, abychom předešli tomu, že budeme medializovat něco, co není pravda. Zmínili, že jsou otevření kritice. Zároveň upozornili na to, že se snaží projekty participovat. Jako příklad uvedli Nuselský Pivovar, což by jeden z prvních projektů, kde používali participaci.
- Jiří Hoskovec se ohradil proti komunikačnímu standardu, když jsou ze strany Penty zasílány předžalobní výzvy zastupitelům. Penta se ohradila, že předžalobní výzva byla posílána pouze tam, kde se zastupitel dopouštěl ji poškozující lži a toto tvrzení dokládala dopisem, jímž měl údajně zastupitel svůj omyl přiznat.

2) Dračky - Ptali jsme se na okolnosti čerpání slevy z důvodu restitucí, které jsou nyní předmětem vyšetřování. Dle tvrzení Penty se:
- den před uzavřením nabídek objevil restituční nárok
- Tehdy se objevila možnost restituční nárok vyřešit
- Dohoda byla, že pokud se restituční nárok podaří vyřešit, o to se sníží cena. Čili Penta zaplatila restituentům a sleva byla o tuto částku
- Zástupci Penty nabídli Jiřímu Hoskovcovi, že mu umožní nahlédnout do dokumentů, které mají výše uvedené dokládat. Výše uvedená tvrzení totiž nekorelují se stavem věcí popsaným v TO a byla Jiřím Hoskovcem rozporována.

3) Masaryčka - ptali jsme se, jak Penta přišla k pozemkům v okolí Masarykova nádraží
- ČD udělali tendr, vyhrálo koncorcium společností (ING, Morávka, SUDOP)
- V roce 2010 ING vystouilo z konsorcia a zbylí partneři nebyli schopní projekt vést a Penta koupila podíl v těchto společnostech a tím se dostala k těmto smlouvám.
- Všechny detaily kupních smluv byly do médií , dle tvrzení Marka Dospivy, vysvětleny
- V roce 2013 se ustoupilo na 25 metrů, SŽDC dostalo 7. a 8. kolej. Z toho vyšla změna ÚP. Pak tedy Praha souhlasila s využitím koeficientu.

4) Špitálka - Marek Dospiva se ptal, v jakém stavu je soutěž
- Viktor mu vysvětlil, že dle jeho názoru je soutěž zrušena. Jen to musí formálně ještě potvrdit komise RHMP.
- Není pravděpodobné, že by se našly hlasy, které by vyhlásili jako vítěze Marka Dospivu
- Existuje dohoda s místními, že na Špitálce bude zachovaná louka
- Výbor pro územní rozvoj potvrdila, že na Špitálce by měl být změněný územní plán na zeleň s rezervou pro školku

5) Sídlo Penty - Ptali jsme se, proč má Penta sídlo v daňových rájích
- Penta sídlí v daňových rájích z důvodu daňové optimalizace dividend. Ostatní činnost a aktivita se daní v zemích, kde Penta působí (tedy zejména v ČR)
- Ondřej Chrást vyzval Dospivu, aby sídlo společnosti přenesl do ČR.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Viktor Mahrik, Tomáš Murňák, Jan Lipavský, Jiří Hoskovec, Ondřej Chrást, Jana Kabelová
ostatní účastníci:
Petr Palička, Marek Dospiva a Rudolf Vacek
Viktor Mahrik
upraveno: 15. 3. 2020 23:16
publikováno: 15. 3. 2020 23:15 permalink

Na zahájení signal festu jsem se potkal s Tomášem Tenzerem. Ptal jsem se ho, jak se vyvíjí jeho soud. On mi sdělil, že JCD má připravené řešení ukončení smlouvy s HMP. Doporučil jsem mu, ať řešení zašle přímo primátorovi.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 16:46 permalink
25. 1. 2019

Řešili jsme neprodloužení smlouvy na billboardy. Euro AWK by rádo celou situaci řešilo smírem. Paní Sekytová mne žádala o odklad exekučního rozhodnutí a aby město začlo jednat o tom, že by billboardy zůstaly v provozu.
Řekl jsem jí, že aktuálně není úplně vhodné politické klima pro jednání o zachování billboardů. Celá koalice naopak bojuje o snížení reklamního smogu a odstranění nelegálních reklamních ploch.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
ostatní účastníci:
Sekytová
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 16:27 permalink

Na schůzce jsme řešili spolupráci se spolkem pro Hanspaulku. Přislíbil jsem, že se stavím na jejich schůzi, abych se dozvěděl o spolkovém dění.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 16:23 permalink

S Tomášem se znám ze střední školy, kde jsme spolužáci. Tomáš mě tedy kontaktoval, aby mi vysvětlil dění v PPas. Tomáš pracuje v PPas na oddělení interního auditu. Probírali jsme chod etické linky, kterou kdysi zakládal Zmátlík, pak byla zrušena. Dnes si prý dělají etickou linku inhouse. Dále jsme řešili, že PPAS je dodavatelem poslední instance.
Ohledně fluktuace Tomáš tvrdil, že je dána hlavně callcentrem, kde je obměna pracovníků z pochopitelných důvodů nadstandardní.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 15:00 permalink

Řešili jsme aktuální projekty, které řeší Finep:
1) Byl jsem informován, že Finep uzavřel budoucí kupní smlouvy na další pozemky na Vidouli. Buď nám je opět nabídnou v rámci směny, nebo se můžeme bavit o prodeji.

2) Projekty na MČ Praha 6
- Zejména rozvoj areálu Drnovská, který již byl schválen komisí na Praze 6, kde má být rezidenční čtvrť.
- Aktuálně by měl být projekt v kanceláři architekta Prahy 6
- Chtěji jednat s Prahou 6 o školce.

3) Rozvoj oblasti na Jelenách, Praha 11
- Původně se v místě plánovaly sklady (což je v souladu s ÚP), dle Finepu by ale bylo lepší, aby tam byla rezidenční čtvrť s administrativou. O tomto tématu budeme dál všichni jednat na Praze 11.

Závěry ze schůzky jsem následně konzultoval i s Piráty na Praze 6 a 11.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 14:55 permalink

Na schůzce mi Martin Starý prezentoval harmonogram prací pokrytí metra mobilním signálem. Popsal mi, jak na projektu spolupracují všichni operátoři, vyjadřoval se také k úskalím celého projektu spojenými s tím, že mohou pracovat jen v noci, DPP do metra pouští jen firmy, které znají prostředí metra atd.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
upraveno: 16. 10. 2019 14:46
publikováno: 16. 10. 2019 14:45 permalink
4. 3. 2019

Společně s radním Chabrem jsme se potkali na schůzce s Pavlem Slabým, ředitelem JCD. Schůzka byla spíše formální. Na této schůzce, jsme si s panem Slabým potvrdili, že město bude vypisovat novou koncesi a že budeme dále vyjednávat o ukončení smlouvy, jelikož smluvní řešení je nevýhodné pro obě strany.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
ostatní účastníci:
Jan Chabr
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 14:39 permalink
5. 9. 2018

Mluvili jsme zejména o společnosti Rencar a o tom, jak DPP přesoutěžuje reklamní plochy, které by měl provozovat Rencar. Mluvili jsme také o tom, že se Rencar s Dopravním podnikem soudí.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 14:33 permalink
23. 7. 2018

Tomáš Tenzer mne kontaktoval ve věci, kdy sháněli panelisty na konferenci o městském mobiliáři. V rámci schůzky jsme mluvili o připomínkách JCD k připravované soutěži na mobiliář. Podezření budilo zejména to, že podklady připravoval pan Mates, který byl propojený s BigBoardem. Také si stěžoval, že s nimi město nejednalo o tom, jak bude smlouva ukončena. Ke konci smlouvy tak JCD bude nuceno přístřešky odstranit ve vším všudy.
Svou účast na diskuzi jsem přislíbil a také jsem tam šel.

poskytnuté výhody:
účast na diskuzi k mobiliáři
naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 14:31 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz