Profil autora
jméno:
Stepan Strebl
přidal kontaktů:
23
profil na Pirátském fóru:
stepan.strebl

Dnes jsem se sešel se dvěma zástupci nájemníků městských bytů z Blahoslavovy a Roháčovy ulice na jejich žádost. Sešli jsme se již několikrát v minulosti v tomto i větším formátu. S jejich argumenty jsem proto dobře seznámen, je jim 30 let slibováno, že budou moci byty zprivatizovat, zároveň potřebují nutně revitalizovat domy, které jsou v havarijním stavu. Prosili mě opětovně o intervenci ve věci revitalizace domů a dokončení privatizace bytů na Praze 3. Sdělil jsem, že chci stále naplnit koaliční smlouvu a v tomto smyslu budu o tom, co můžeme z naší pozice na Praze 3 ovlivnit, hlasovat. Dále jsem se doslechl o fámě šířící se mezi nájemníky, že na magistrátu chtějí zabránit revitalizaci, aby domy mohli levně prodat. Toto jsem rozhodně vyvrátil a naopak upozornil na to, že magistrát chce spíše zabránit rozprodávání městského majetku a bytového fondu, revitalizaci by naopak ochotně podpořil, avšak taková podpora bývá obvykle podmíněna tím, že byty zůstanou v bytovém fondu města. Víc nevím, neb nejsem gesčně příslušný a věci mám často až z druhé ruky. Proto jsem pro další jednání nájemce odkázal na příslušné gesční radní na Praze 3, respektive na členy rady HMP - ti jsou vázáni závazky celopražskými, nikoli naší koaliční smlouvou.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
dva nájemníci městských bytů
Stepan Strebl
publikováno: 11. 10. 2019 19:30 permalink
8. 10. 2019

Dnes jsem se sešel se dvěma zástupci společnosti AipSafe ohledně nabídky jejich služeb. Firma nabízí služby v oblasti oběhu dokumentů na vlastním frameworku na dokumenty mimo spisovku i ty, co jdou do spisové službu, např. k průběhu zastupitelstva nebo průvodky k podpisům dokumentů, feature na hlídání termínů apod. Firma nabízí mimo jiné i vlastní spisovou službu.
Nenašli jsme žádné konkrétní potřeby naší MČ, které by firma mohla nyní uspokojit. Nicméně probrali jsme několik bolestivých bodů, u nichž bychom ocenili vhodné a cenově dostupné řešení (procesování faktur za telefony, kde se nabízí potenciální úspora, průvodka na faktury, košilka na dokumenty, co chodí starostovi k podpisu apod). Pokud firma nabídne konkrétní řešení našich potřeb, sejdeme se znovu v roce 2020. Zároveň jsem však sdělil naše obavy z vendorlocku. A zmínil jsem, že pokud AipSafe poskytne spisovou službu dle národního standardu v otevřeném kódu, že by to pro nás byl velmi silný motivátor. Firma o tom nicméně zatím neuvažuje.
Ředitele společnosti ke mně přivedl náš zájemce o členství Zbyněk Holub, viz starší zápis: https://evidence.pirati.cz/report/3145/

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
Zbyněk Holub, Jan Mottl
Stepan Strebl
publikováno: 8. 10. 2019 10:49 permalink
20. 5. 2019

Na schůzi MS Praha 3 jsem se setkal se zájemcem o členství v našem sdružení Zbyňkem Holubem, který mi nabízí "spolupráci na digitalizaci radnice" se společností AiP Safe.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Stepan Strebl
Stepan Strebl
publikováno: 26. 5. 2019 23:12 permalink

Sešel jsem se s Šárkou Pelikánovou, která by měla zájem na Praze 3 rozjet inkubátor pro místní podnikatele, ideálně po vzoru http://www.podnikava7.cz Dohodli jsme se, že něco v tomto směru (podpora podnikatelů, coworking,... apod.) by bylo dobré zde zrealizovat, ale je třeba mít konkrétní kontury projektu a musí vše vycházet z potřeb MČ, které musí být dobře zmapované. Dohodli jsme se, že Šárka vizi rozpracuje a sejdeme se k tomuto tématu znovu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
Šárka Pelikánová
Stepan Strebl
publikováno: 13. 2. 2019 11:45 permalink
1. 2. 2019

Sešel jsem se se zástupci služby Mobilní rozhlas, kteří mi dali sales pitch ohledně využití jejich služby na Praze 3. Nabídku zvažuji, protože by mohla zlepšit komunikaci od radnice k občanům, konsolidovat některá in-house řešení (např. aplikace na podněty od občanů, radniční noviny) a ušetřit náklady (konec podpory vlastních aplikací, úspora tištěných novin). Další postup jsem podmínil standardním procesem - zmapování současných systémů a možnosti napojení, kalkulace úspor a finanční výhodnosti, analýza rizik (data, vendor lock-in), reference, zpětná vazba z IT komise apod. A samozřejmě rozpočtová omezení.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
standardní pohoštění (kávy)
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
2 zástupci firmy
Stepan Strebl
upraveno: 5. 2. 2019 19:23
publikováno: 5. 2. 2019 19:23 permalink

V návaznosti na https://evidence.pirati.cz/report/2357/ jsme se sešli s Jirkou Sedláčkem ohledně trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, které Jirka 8 sezón provozoval. Řekl mi genezi trhů od jejich počátku dodnes a svůj názor na dnešní podobu trhů a jejich finanční výkon. Sdělil jsem svá klíčová kritéria pro rozhodování o jejich budoucnosti - jak je to výhodné pro MČ finančně a kvalitativně. Klíčová je pro mě také podmínka transparentnosti, ať už trhy bude provozovat městská firma, nebo externí provozovatel. Transparentnost chybí již dnes pod správou městské firmy, na tom každopádně panuje shoda, sdělil jsem však, že na tom se pracuje a zprůhlednění je jen otázkou času. Dále jsem Jirku odkázal na radního Pavla Musila, který má toto v gesci a na jehož doporučení taktéž dám.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
běžné pohoštění (káva)
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
Jiří Sedláček
Stepan Strebl
publikováno: 5. 2. 2019 19:15 permalink

Eviduji kontakt s naším příznivcem Jiřím Sedláčkem, který se u mě přes chat informoval, zda se již řešily farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a výběr jejich provozovatele. Jiří je bývalý provozovatel trhů, nyní trhy provozuje městskou částí vlastněná společnost. Jiřímu jsem sdělil, že se to zatím neřešilo. Přislíbil jsem však, že se s ním v této věci sejdu a odkázal jsem ho na našeho radního Pavla Musila, který má v gesci firmy patřící městské části, a tedy i trhy.

Kontext: Známe se s Jiřím z pirátských akcí a bavíme se na neformální bázi běžně o mnoha tématech. Dohodli jsme se, že veškeré kontakty ohledně této věci budu zde vykazovat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Stepan Strebl
Stepan Strebl
publikováno: 14. 1. 2019 22:09 permalink

Zástupce provozovatele soukromých základních škol - firmy Scio - pan Kratochvíl (pozn. shoda jmen s naší radní je náhodná) se mi e-mailem ozval ohledně možnosti využít budovu školy na Havlíčkově náměstí, konkrétně s cílem přesunout tam žáky z jiné školy od školního roku 2019/2020.

Následně proběhla schůzka za účasti vedoucího odboru majetku a investic a vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 3, kde jsme vysvětlili zástupci společnosti špatný technický stav budovy a současné záměry Prahy 3. Proto je využití budovy pro výše zmíněný záměr Scio technicky nemožné. Budou-li však synergie s naším školstvím, podpoříme budoucí spolupráci MČ se Scio, potažmo se soukromými poskytovateli obecně. Rozšíření nabídky vzdělavání na Praze 3 o kvalitní soukromé školy vnímáme pozitivně. Zástupci firmy jsem sdělil, že jsem osobně tomu, abychom měli Scio školu na Praze 3, velmi nakloněn.

přijaté výhody:
materiály o Scio školách a kniha se sbírkou článků Ondřeje Šteffla
poskytnuté výhody:
bežné občerstvení
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
Jana Vargová (P3 OŠ), Martin Kadlec (P3 OTSMI), Jan Kratochvíl (Scio)
Stepan Strebl
publikováno: 14. 1. 2019 22:00 permalink
8. 10. 2018

7. října 2018 Jednání na Praze 3

Setkáme se postupně dle časových možností se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly. Vyjednávací tým za zastupitelský klub Pirátů: Štěpán Štrébl, Jiří Svrček, Jana Belecová, náhradnice Margita Brychtová

Schůzky, co již proběhly:

Schůzka se Zelenými

Téma: povolební situace na Praze 3, zahájili jsme jednání o možné koalici v souladu s povolební strategií

Poskytné výhody: útrata za kávu

Schůzka s koalicí vedenou TOP 09

Téma: povolební situace na Praze 3, zahájili jsme jednání o možné koalici v souladu s povolební strategií

Poskytné výhody: žádné

Schůzka s Koalicí vedenou ODS

Téma: povolební situace na Praze 3, dle povolební strategie o koalici nejednáme, zůstáváme však v kontaktu

Poskytné výhody: žádné

Stepan Strebl
publikováno: 8. 10. 2018 14:08 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 10. 2018

29. září 2018 Setkání s Irenou Ropkovou z ČSSD Praha 3

Schůzka iniciovaná z naší strany, téma základní seznámení našich dvou organizací a průniků v programu na P3.

30. září 2018 Setkání s Petrem Venhodou a Davidem Taclem z ANO Praha 3, za Piráty se účastnil ještě č. 2 na kandidátce Jiří Svrček

Schůzka iniciovaná z naší strany, téma základní seznámení našich dvou organizací a průniků v programu na P3.

1. října 2018 Setkání s Alexanderem Bellu a dalšími kandidáty ODS P3 při kampani.

Náhodné setkání venku u stanu ODS v nevlídném počasí. Téma byla probíhající kampaň a naše dojmy, prakticky bez politického obsahu.

přijaté výhody:
řízek a chleba
Stepan Strebl
publikováno: 1. 10. 2018 22:01 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz