Profil autora
jméno:
Ondrej Chrast
přidal kontaktů:
18
profil na Pirátském fóru:
ondrej.chrast

Setkal jsem se s iniciátorem a hlavní tváří iniciativy a petice "Nechceme tunel pod Ořechovkou!" Jaroslavem Jelínkem. Petice se zdá úspěšá, ŘSDC změnilo původní sporné trasování (viz web - https://tunel-orechovka5.webnode.cz) se kterým petenti (více jak 400 obyvatel vilové čtvrti Ořechovky) jsou v pohodě. Opět ale vznikl Spolek, který i proti nové trase protestuje a vykládá ho jako souboj o developerské pozemky, např. zde: https://ekonom.ihned.cz/c1-66651410-rychlodraha-na-letiste-narazi-na-zajmy-obyvatel-exkluzivni-prazske-ctvrti . Jeho tváří je také zastupitel Prahy 6 Mejstřík, se kterým jsme v rámci zastupitelstva v kontaktu a situaci už i na zastupitelstvu otvíral. Nejaktuálnější varianta má být probírána také 22.10. v hotelu DAP, za účasti státu (investor), Prahy 6 i jistě mnohých dotčených občanů. Tam se chystáme.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Jaroslav Jelínek
Ondrej Chrast
publikováno: 21. 10. 2019 9:52 permalink

Setkal jsem se zástupci spolků na Praze 6, Vladanem Hodkem a Pavlem Charvátem (ten je náš nominant v Dopravní komisi, tak vlastně náš), se kterými jsme řešili jejich vizi nového potencionálního samosprávného uspořádání Prahy, do tzv. spádových oblastí. Nápad se mi celkem líbil, slíbil sem potenciální účast našich na semináři, který by k tomu pro zástupce MČ a MHMP uspořádali.
Dotkli jsme se i mnohem ožehavějšího tématu, budoucnosti Tiché Šárky, kde probíhají spory jak mezi místními i s radnicí ohledně velkého rozšíření usedlosti Šatovka a další výstavby. Situace je nepřehledná, kdo chce co, každopádně stavět část v ochranném pásmu přírodního parku mi přijde absurdní. Vedou se o tom soudní spory.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Vladan Hodek, Pavel Charvát
Ondrej Chrast
upraveno: 21. 10. 2019 9:52
publikováno: 21. 10. 2019 9:41 permalink

Jednou pracovně, podruhé v rámci vernisáže jsem se na pozvání (na schůzce sám a na vernisáži kolegové Jirka Hoskovec a Jarda Němec) setkal s Vladanou Rýdlovou, předsedkyní Porte z. s.. Jako člena Kulturní komise Prahy 6 mě paní předsedkyně informovala o činnosti a aktivitách. Porte a.s. provozuje především významnou vilu Pellé na Praze 6, kde je galerie, kavárna a různé programy napříč generacemi. Byl jsem dotázán, proč nepodporujeme v rámci dotačních řízení některé programy a jsme někdy dokonce proti. Vysvětlil jsem, že nám přijde nekoncepční dávat jako město Praha 6 prakticky ze všech dotačních programů na jednotlivosti této velké instituce, čímž se odčerpává docela velká část např. kulturních grantů na menší projekty, které bychom radši v rámci velmi omezených dotací Prahy 6 podporovali. Doporučil jsem aby se Villa Pellé stala, jako významná instituce Prahy 6 a Prahy celkově, napřímo financovaná (podporovaná) u rozpočtu MČ nebo z víceletých grantů MHMP. Paní předsedkyně toto kvitovala s povděkem, že se o to snaží již déle a vidí to podobně. Příští zasedání Kulturní komise má být u ní, čili to tam také přednesu.

přijaté výhody:
víno v rámci vernisáže, drobné občerstvení
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Vladana Rýdlová
Ondrej Chrast
publikováno: 17. 4. 2019 14:54 permalink

Proběhla již druhá schůzka s novou předsedkyní představenstva největší a jediné městské společnosti SNEO a.s. Informoval jsem jí o našem znepokojení ohledně postupu řešení kolem Polikliniky pod Marjánkou, kterou má SNEO ve správě, kde mj. hrozí kolaps lékařské péče na Praze 6, resp. Břevnově. Dále jsme řešili situaci ve společnosti a nálezy naší skupiny v rámci Kontrolního výboru.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Dagmar Halenka
Ondrej Chrast
publikováno: 17. 4. 2019 14:31 permalink

Po zastupitelstvu MČ Praha 6, kde jsme se seznámili, jsem se setkal s paní Dagmar Halenka, novou předkyní správní rady městské společnosti SNEO. My dlouhodobě kritizujeme netransparentnost činnosti SNEO, jejich (ne)veřejné zakázky apod. Předal jsem paní předsedkyni manuál od Oživení - Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních společností, slíbila ho prostudovat. Dále jsme řešili některé dřívější akce SNEA (Areál Dračky), některé současné plánované akce (Bazén Petynka, Bytový dům v ulici Heliodora Píky). Nová paní předsedkyně, která je nominovaná dle koaliční smlouvy STANem, přislíbila maximalní spolupráci v mezích zákona. Setkání se budou snad i opakovat, velmi pečlivě chceme sledovat především plánovanou restrukturalizaci/transformaci SNEA.

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních společností
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Dagmar Halenka
Ondrej Chrast
publikováno: 20. 2. 2019 19:16 permalink

Místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek nás pozval, že nás bude pravidelně informovat o záměrech územního rozvoje na Praze 6. Má to být informativní výměna informací. Probrali jsme rozvoje a záměry na území Špitálka, modernizaci Vítězného náměstí, KED (okruh kolem Vítězného náměstí), Novou Ruzyni. Setkání byly nabídnuté jako pravidelné, což jsme uvítali.

přijaté výhody:
káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrást, Tomáš Pižl, Tomáš Šídlo
ostatní účastníci:
Jakub Stárek
Ondrej Chrast
publikováno: 20. 2. 2019 19:03 permalink

Sešel jsem se předsedou ANO na Praze 6, se kterými sdílíme jako 2 strany opozici. Informovali jsme se vzájemně o nadcházejícím zasedání Zastupitelstva a postojích, které máme k jednotlivým kauzám a jejich vývoje na Praze 6 (trojdomí Šolínova, Poliklinika pod Marjánkou, pražský okruh).

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Roman Mejstřík
Ondrej Chrast
publikováno: 22. 1. 2019 14:53 permalink

Jako opoziční zastupitelé Prahy 6 jsme se sešli s radním pro zdravotní a sociální věci Praha 6 Mariánem Hoškem. Řešili jsme některé projekty Prahy 6 - Šatovku, Polikliniku pod Marjánkou a především trojdomí v Šolínově ulici (klíčová a veliká budova přímo na Vítězném náměstí). Piráti se v této kauze výrazně angažovali a podobně jako v Nemocnici pod Františkem (Praha 1) i zde bylo (i) na základě tohoto tlaku zrušeno koncesní výběrové řízení. Podrobně o kauze zde: https://www.piratskelisty.cz/clanek-1945-jak-nefunguje-radnice-prahy-6-jde-jim-o-cihly-ne-o-lidi . Jelikož jsme se v této záležitosti výrazně angažovali, nabídli jsme svou pomoc při přípravě i realizaci budoucího využití. To jsme ten samý den začali činit v rámci jednání s naší předsedkyní výboru pro sociální politiku MHMP Evou Horákovou a primátorem Zdeňkem Hřibem. Informace o této schůzce zde: https://praha6.pirati.cz/opozice-konstruktivne-nikoliv-negativne.html .

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Jana Kabelová, Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Marián Hošek
Ondrej Chrast
publikováno: 10. 1. 2019 11:26 permalink

Setkali jsme se předsedou Zastupitelského klubu ANO Praha 6 Romanem Mejstříkem, se kterým jsme si vyměnili názory na program nastávajícího Zastupitelstva, na náš celkový postoj k nominacím do Kontrolního a Mandátového výboru, jakožto i nominacím do komisí Prahy 6. Ve všech případech není brán ohled na dohody, ke kterým jsme v opozici byli vyzváni. My budeme i nadále požadovat poměrné zastoupení tak, jak bylo mnohokrát slíbeno, písemně i ústně, ze strany koalice. Zároveň jsme prezentovali naší snahu co nejintenzivněji ve výborech a komisích působit a proaktivně navrhovat body z našeho programu, se kterým jsme byli zvoleni.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Roman Mejstřík
Ondrej Chrast
upraveno: 12. 12. 2018 16:32
publikováno: 12. 12. 2018 16:32 permalink

Na pozvání ing. arch. Evy Smutné, radní pro strategický rozvoj Prahy 6, jsme se s naší suchdolskou radní Gabrielou Lněničkovou zúčastnili pracovní skupiny ke stavbě okruhu (tzv. Suchdolské variantě, o jiné tato skupina nejedná a neuvažuje), na které byli zástupci ŘSD, architekti a další odborníci, celkem asi 15 lidí. Jednalo se původně o technickou schůzku, která se ale proměnila i v politickou debatu. Zopakovali jsme známé pirátské stanovisko z programu "Podpoříme variantu, která bude vyhodnocena jako nejlepší na základě odborného posudku zahrnující mj. analýzu přínosů a nákladů". Toto nebylo moc akceptováno, resp. z pohledu této skupiny existuje jen tato varianta, která by se měla stavět. To je dle paní architekty také neměnné stanovisko Prahy 6 jako celku. O schůzce jsem informoval našeho Zastupitele a zastupitele MHMP Viktora Mahrika, který má dopravu na starosti, chceme se v brzké době, za Prahu 6, sejít s dalšími našimi zástupci na magistrátu pro výměnu informací k tomuto.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Gabriela Lněničková
ostatní účastníci:
Eva Smutná, odborníci
Ondrej Chrast
publikováno: 12. 12. 2018 16:27 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz