Profil autora
jméno:
Ondrej Chrast
přidal kontaktů:
11
profil na Pirátském fóru:
ondrej.chrast

Jako opoziční zastupitelé Prahy 6 jsme se sešli s radním pro zdravotní a sociální věci Praha 6 Mariánem Hoškem. Řešili jsme některé projekty Prahy 6 - Šatovku, Polikliniku pod Marjánkou a především trojdomí v Šolínově ulici (klíčová a veliká budova přímo na Vítězném náměstí). Piráti se v této kauze výrazně angažovali a podobně jako v Nemocnici pod Františkem (Praha 1) i zde bylo (i) na základě tohoto tlaku zrušeno koncesní výběrové řízení. Podrobně o kauze zde: https://www.piratskelisty.cz/clanek-1945-jak-nefunguje-radnice-prahy-6-jde-jim-o-cihly-ne-o-lidi . Jelikož jsme se v této záležitosti výrazně angažovali, nabídli jsme svou pomoc při přípravě i realizaci budoucího využití. To jsme ten samý den začali činit v rámci jednání s naší předsedkyní výboru pro sociální politiku MHMP Evou Horákovou a primátorem Zdeňkem Hřibem. Informace o této schůzce zde: https://praha6.pirati.cz/opozice-konstruktivne-nikoliv-negativne.html .

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Jana Kabelová, Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Marián Hošek
Ondrej Chrast
publikováno: 10. 1. 2019 11:26 permalink

Setkali jsme se předsedou Zastupitelského klubu ANO Praha 6 Romanem Mejstříkem, se kterým jsme si vyměnili názory na program nastávajícího Zastupitelstva, na náš celkový postoj k nominacím do Kontrolního a Mandátového výboru, jakožto i nominacím do komisí Prahy 6. Ve všech případech není brán ohled na dohody, ke kterým jsme v opozici byli vyzváni. My budeme i nadále požadovat poměrné zastoupení tak, jak bylo mnohokrát slíbeno, písemně i ústně, ze strany koalice. Zároveň jsme prezentovali naší snahu co nejintenzivněji ve výborech a komisích působit a proaktivně navrhovat body z našeho programu, se kterým jsme byli zvoleni.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Roman Mejstřík
Ondrej Chrast
upraveno: 12. 12. 2018 16:32
publikováno: 12. 12. 2018 16:32 permalink

Na pozvání ing. arch. Evy Smutné, radní pro strategický rozvoj Prahy 6, jsme se s naší suchdolskou radní Gabrielou Lněničkovou zúčastnili pracovní skupiny ke stavbě okruhu (tzv. Suchdolské variantě, o jiné tato skupina nejedná a neuvažuje), na které byli zástupci ŘSD, architekti a další odborníci, celkem asi 15 lidí. Jednalo se původně o technickou schůzku, která se ale proměnila i v politickou debatu. Zopakovali jsme známé pirátské stanovisko z programu "Podpoříme variantu, která bude vyhodnocena jako nejlepší na základě odborného posudku zahrnující mj. analýzu přínosů a nákladů". Toto nebylo moc akceptováno, resp. z pohledu této skupiny existuje jen tato varianta, která by se měla stavět. To je dle paní architekty také neměnné stanovisko Prahy 6 jako celku. O schůzce jsem informoval našeho Zastupitele a zastupitele MHMP Viktora Mahrika, který má dopravu na starosti, chceme se v brzké době, za Prahu 6, sejít s dalšími našimi zástupci na magistrátu pro výměnu informací k tomuto.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Gabriela Lněničková
ostatní účastníci:
Eva Smutná, odborníci
Ondrej Chrast
publikováno: 12. 12. 2018 16:27 permalink

S předsedou zastupitelského klubu TOP09/KDU jsme projednávali komunikační kanály se starostou a celou koalicí na Praze 6.
Shodli jsme se na průběžné komunikaci a vzájemné včasné informování o důležitých záležitostech.
Sdělil jsem opětovně výhrady k volbě KV, kde byl porušen slib koalice pro nominaci opozičního předsedy (koalice si prohlasovala kandidáta bez podpory 90% opozice). Sdělil jsem že nominant koalice do KV se stal de facto součástí koalice, což je postoj celého Zastupitelského klubu. Budeme tedy žádat většinu v KV pro skutečné zástupce opozice, nebo předsedu KV. Tuto funkci jsme schopni přijmout i neuvolněně, aby byla více nezávislá.
Sdělil jsem výhrady, že jsou kádrováni opoziční nominanti do výborů i komisí. Byli jsme vyzváni na nominování zástupců např. do komise Územního rozvoje a bezpečnostní - beze slov nebyli nominováni, je to opět porušení písemného slibu. Žádal jsem vysvětlení, bylo přislíbeno.
Celkově myslím, že se nám podařilo navázat seriózní komunikační kanál, schůzky budou pokračovat.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Ondřej Dušek
Ondrej Chrast
publikováno: 6. 12. 2018 12:22 permalink
30. 9. 2018

Praha 6 a můj souhrnný report za září:

V rámci velmi intenzivní kampaně, kterou na Praze 6 vedeme, se při rozdávání Pirátských listů potkávám s mnohými konkurenčními lídry a kandidáty. Potkal jsem a hovořil v průběhu září několikrát s téměř všemi lídry a dalšími kandidáty (vždy max. pár minut). Z těchto schůzek nevzešli žádné závěry ani závazky, max. si většinou slíbíme, že budeme spolu hovořit i po volbách (vyjma SPD, KSČ), což odpovídá povolební strategii.

Schůzky, které si, IMHO, zaslouží konkrétnější popis (byly delší a plánované):

1.9. jsme u Václava Fořtíka v klubovně uspořádali schůzku prakticky celého MS s představiteli politické konkurence na Praze 6. Kromě Zelených a ČSSD (obé se omluvili) se účastnili všichni pozvaní zástupci, tedy STAN, ODS, TOP, KDU, ANO. Všem jsme představili záměry povolební strategie a její principy (nakonec byla odhlasována upravená v polovině září). Setkání bylo zpětně, v rámci MS, i ze stran zmíněných konkurenční stran, hodnoceno velmi pozitivně, jako krok k vylepšení politické kultury na Šestce.

22. a 29. se konali farmářské trhy, kde má každá strana svůj celodenní stánek. Zde se vydatně komunikovalo s představiteli dalších stran, většinou o možný povolebních scénářích. Jsme na tom asi tak jako všichni na Šestce, bez finálních čísel nelze cokoliv domlouvat, plánovat, predikovat. To je také asi závěrem většiny debat.

26. 9. jsem se účastnil asi jediné předvolební debaty na Šestce v Libockém pivovaru. Zde byla asi jediná přijatá výhoda celé kampaně – velká nástěnná mapa s vyznačenými volebními okrsky, prý abychom si ve volebním štábu mohli vybarvovat. Byla od pana Stárka a my za ní děkujeme.

27.9. Byl bohatý den na schůzky:

- S Michalem Zacharem předsedou MS, a kandidáty Viktorem Mahrikem, Milošem Vlachem a Tomášem Šídlem jsme se setkali na oběd s Petrem Hlubučkem – předsedou STANu v Praze. Hovořili jsme o celopražských tématech dotýkající se převážně dopravy (okruh) na Praze 6 a v Lysolajích (kde je starostou). Také nám byl představen a vysvětlen princip tzv. Setkávání pražských starostů, které pan Hlubuček asi 1x za měsíc iniciuje a připravuje. Rád by, aby se Šestka zapojovala více a tím byla možnost některá témata, týkající se všech pražských částí (tzn. třeba doprava), více prodiskutována a sdílena. Toto velmi vítáme. Okrajově jsme zmínili také počáteční problémovou komunikaci se STAN na Praze 6 (zbytečné napadání na sociálních sítích apod.), kde jsme konstatovali mnohem korektnější přístup v posledních týdnech. Naše výzva přednesená mnoha politikům a kandidátům na Šestce (viz mnohé moje předchozí zápisy) ke konstruktivní, věcné a neagresivní kampani nese evidentně své plody.

- Odpoledne jsme se spolu s Viktorem Mahrikem a Janou Kabelovou setkali také se třemi zástupci Strany Zelených (Petr Píša, Pavla Ducháčková-Chotková, Pavel Weber), kde jsme probírali možné scénáře budoucího vývoje a možnosti koalic. Programově jsme se Zelenými na šestce blízko, avšak svůj program my (imho) komunikujeme jasněji a rázněji, tedy i s větší efektivitou. Shodli jsme se, že by nedávalo smysl, pokud bychom v budoucím uspořádání šli nějak proti sobě, zároveň jsme ale každý jiná strana s jiným stylem a s jinými akcenty.

- Dále k večeru na našem pravidelném Hyde parku na Vítězném náměstí, kam za námi chodí mnoho lidí, přišel pan Hořánek (č. 4 ve STANu) a diskutovali jsme veřejně možné scénáře povolební spolupráce. Konstatovali jsme značnou programovou shodu, kde jsem však připomněl, že STAN měl 4 roky tento program naplňovat, avšak se tak nedělo (např. rozsáhlé výprodeje majetku pod cenou). Jsme ale rádi, že naše programové teze se promítly do programů prakticky všech politických subjektů na Šestce.

--

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné (viz jedna vyjímka výše). Poskytnuté výhody, kromě informací, povolební strategie a našich postojů, také žádné (někdy jsem někomu dal náš otvírák na lahve jako symbol "otevíráme radnici" nebo pirátskou tužku).

Ondrej Chrast
publikováno: 30. 9. 2018 12:51 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
23. 8. 2018

I v srpnu jsme na Praze 6 pokračovali několika setkáními v místním politickém rybníčku (moři).

Petr Pavlík

Spolu s Janou Kabelovou jsme se krátce potkali se šéfem pražské ČSSD a zároveň lídrem stejné strany na Praze 6 Petrem Pavlíkem. ČSSD je v Praze 6, dle mínění mnohých na hraně volitelnosti, nikoliv však bez šancí. Řešili jsme tradiční témata jako je kampaň a povolební situace, kde jsem zopakoval to co na skoro každé schůzce, že Piráti na Praze 6 chtějí vést pozitivní a konstruktivní kampaň, mají silné a jasné programové priority a jsou připraveni po odborné stránce převzít spoluodpovědnost za chod radnice v následujících letech. Jinak se diskuze točila spíše na celostátních tématech v obecné rovině.

Petr Prokop

Sám jsem se pak setkal s Petrem Prokopem - dvojkou na kandidátce STANu na Praze 6. Nejdřív jsem sdělil své výhrady k některým projektům a radničním krokům, na kterých se koaliční STAN podílel hlasováním - jako je např. prodej Draček, k čemuž jsme i tady už několikrát psali. Po té jsme se víceméně shodli, že programově máme jako strany blízko a jde nám v podstatě o podobné věci a že spolu jako demokratické strany chceme a musíme hovořit. Sdělil jsem, že brzy představíme své priority pro volební období a povolební strategii, kterou právě v MS diskutujeme. Opět jsem zopakoval, že Piráti na Praze 6 představují v případě zvolení silný tým, schopný převzít odpovědnost a chtějí vést konstruktivní kampaň.

Petr Hejl

Společně s Viktorem Mahrikem, Janou Kabelovou a Michalem Zacharem jsme se setkali se starostou Suchdola Petrem Hejlem a naší velmi brzy členkou a kandidátkou na MHMP Gabrielou Lněničkovou. Oba jsou kandidáti platformy SOS, která letos kandidujte s podporou Pirátů. Řešili jsme výhradně kooperaci v rámci kampaně, zapůjčení stánku, rozdávání novin apod.

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné. Poskytnuté výhody, kromě informací a našich postojů, také žádné.

Ondrej Chrast
publikováno: 23. 8. 2018 14:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 8. 2018

Pár nových záznamů z kontaktního deníčku Prahy 6

Na popud dvou skautů a tedy vzájemných známých z Prahy 6 – Marka Baxy (kandiduje do komunálek za TOP09) a Tomáš Šídla (kandiduje jako nezávislý za nás na osmém místě) jsme se 17.7 ve čtyřech sešli se starostou MČ Praha 6 Ondřejem Kolářem. Šlo spíše o přátelskou schůzku, kdy jako dvě strany, které asi na 100% v zastupitelstvu budou, hledají k sobě cestu a „učí“ se spolu hovořit. V průběhu rozhovoru jsme samozřejmě zmínili nejožehavější témata Prahy 6 jako je budoucnost dceřiné společnosti SNEO, a.s., Polikliniky pod Marjánkou či trojdomí v Šolínově ulici. V rámci diskuze o společnosti SNEO jsem zmínil náš názor, že nový ředitel (starý odstupuje koncem srpna), by měl být vybrán až novým zastupitelstvem, resp. radou. Zopakoval jsem také naše výhrady k projektu Dračky, které jsme již prezentovali v TZ i přímo starostovi.

Dne 30.7 jsem se sešel s Mariánem Hoškem, uvolněným členem Zastupitelstva Prahy 6 a místopředsedou KDU-ČSL v Praze, který zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky. Chtěl jsem hlavně získat informace ohledně Polikliniky Pod Marjánkou, její plánované rekonstrukce, která budí značný odpor mnoha lékařů i pacientů. Pan Hošek zmínil, že v současné době probíhají statické posudky, že je možná Poliklinika v horším stavu, než se myslelo. Posudky ještě nejsou finálně k dispozici. Přednesl jsem náš názor, že výběrové řízení by mělo být vypsáno až po volbách, že není vhodné dělat zásadní nevratné kroky v posledních dnech mandátu staré rady. O poliklinice, jak jsem zmínil v jiných záznamech, pravidelně hovoříme s lékaři i lidmi, je to skutečně ožehavé a citlivé téma. Myslíme, že komunikace byla podceněna a neproběhlo žádné tzv. komunitní plánování, které my máme v programu. V současné době je komunikace zablokována, i z osobních důvodů. Nabídl jsem, že bychom mohli být prostředníky těchto jednání. Poliklinika byla také prohlášena kulturní památkou, což sice komplikuje rekonstrukci, ale my zastáváme názor, že kulturní dědictví se musí chránit, protože právě kulturní dědictví je to, co formuje naší zemi, naše město i naší městskou čtvrť.

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné. Poskytnuté výhody, kromě informací a našich postojů, také žádné.

Ondrej Chrast
publikováno: 2. 8. 2018 12:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 5. 2018

Praha 6 se hlásí se svou další evidencí. Jako lídr šestkové kandidátky pokračuji v setkávání:

17.5.2018

Setkal jsem s některými doktory na Poliklinice pod Marjánkou. Začátku schůzky se krátce účastnil i náš člen Ivan Hrůza mladší, který je jednak místní pacient a jednak se problematice dlouhodobě věnuje. Pozvala mě paní doktorka Stupková, která je dlouhodobě v problematice aktivní, postupně jsme potkali některé další doktory. Všichni sdílí velké rozčarování z toho, jak vypadá postup radnice v rámci rekonstrukce a správy Polikliniky, ať po otázce odborné, tak otázce památkové apod. Celý případ se táhne již dlouhá léta, bylo mnoho peticí, interpelací i snah o konstruktivní dialog ze strany lékařů, problémů tam je skutečně mnoho a jsou dlouhodobě neřešené. Lékaři na místě by byli rádi, kdyby se s nimi alespoň někdo bavil o budoucí podobě a využití, to se dlouhodobě neděje. Radnice v tomto volebním období vyplatila původní firmu, která Polikliniku spravovala. Za toto vyplacení, které opozice silně zpochybňuje, sám na sebe podal starosta Kolář trestní oznámení. Ujistil jsem všechny, že Piráti se Poliklinice budou věnovat nejenom formou slibů, jako někteří politici doposavad, ale že podnikneme konkrétní kroky, aby jejich hlas byl poslouchán a reflektován. Poliklinika je „krásným“ příkladem našeho programového bodu o nutnosti komunitního plánování v sociálních a zdravotních službách.

-

18.5.2018

Na základě domluvy z již evidovaného osobního setkání se starostou Ondřejem Kolářem (TOP09), jsme ho opět navštívili u něj v úřadě, abychom ho podrobně seznámili s našimi výhradami a návrhy řešení ohledně rozsáhlého bytového komplexu Dračky, který radnice velmi nerozumně a netransparentně prodala. O tomto podrobně informujeme veřejně např. zde:

https://www.facebook.com/PiratiP6/posts ... 7093743842

Schůzky se se mnou účastnili ještě Viktor Mahrik, Jana Kabelová, Eva Tichá a Tomáš Šídlo.

-

25.5.2018

Já jako lídr kandidátky na Praze 6, spolu s Michalem Zacharem, čerstvým předsedou MS Prahy 6 a o dost později na závěr se přidala i Jana Kabelová (č. 3 komunální kandidátky), jsme se setkali s lídrem kandidátky za Zelené, Petrem Píšou a předsedou Zelených na Praze 6 Pavlem Weberem. Zelení nás na začátku roku žádali o koalici, tu jsme tehdy hlasováním místního fóra odmítli. Programově se na Praze 6, až na pár výjimek, zásadně nerozcházíme, na druhou stranu Zelení jsou 12 let v zastupitelstvu a nic zásadního se jim, prozatím, prosadit nepodařilo, i když na začátku tohoto volebního období byli více jak rok v koalici. To bychom měli změnit právě my, i když to samozřejmě nebude jednoduché. Řešili jsme celkem podrobně jednotlivé resorty na radnici, fungování společnosti SNEO i celkové fungování úřadu. Opět jsme opakovali, podobně jako na setkání s dalšími stranami, že naším cílem je především věcná a konstruktivní kampaň.

-

Jak plyne čas, potkávám se ještě s mnohými obyvateli Prahy 6, které občas přesvědčuji, aby šli k nám na kandidátku do dolnějších pater, kde potřebujeme také místní osobnosti. Nejedná se o schůzky k evidenci zde, ale informuji o nich lidi v MS.

-

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné. Poskytnuté výhody, kromě informací a našich postojů, také žádné.

Ondrej Chrast
publikováno: 27. 5. 2018 18:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
17. 5. 2018

Praha 6 – tento týden pokračují mé osobní, či širšího kolektivu, další „předkampaňové“ schůzky na politickém (minovém) poli Prahy 6… schůzky jsou to čistě informativní, za nic nikdo nelobuje, nic se neslibuje.

-

Jakub Stárek, šéf ODS na Praze 6, která je čtvrtým rokem v opozici a pravděpodobný volební lídr, dlouholetý zastupitel (3 období). Jednalo se o další seznamovací informativní schůzku, před „ostrým“ vstupem do kampaně. Ptal jsem se na názor na některé kauzy (např. Šolínova), na názor na fungování radnice i na budoucí styl kampaně. Kampaň ze strany ODS má být, dle sdělení, věcná a neútočná. Ujistil jsem, že i my, stejně jako v předcházejících případech, nechceme kampaň nepřátelskou a agresivní, ale že naší zásadou má být kampaň konstruktivní, ve které přinášíme řešení opravdu mnoha problémů Prahy 6.

-

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6 za TOP09 – o tomto a nás všech účastnících napsal už svolavatel Viktor Mahrik výše.

-

Jan Holický – Praha 6, tajemník Úřadu MČ Praha 6. – chceme přijít na radnici připraveni, proto jsme se setkali v širším kruhu – Jan Lipavský, Miloš Vlach, Jana Kabelová, Viktor Mahrik a já s tajemníkem radnice. Tajemník je funkcí striktně apolitickou, koordinační a řídí celý úřad po úřednické stránce, proto jsme zabývali čistě procesy a fungováním radnice, komisí, organizačním řádem. Byla nám nabídnuta původní prezentace pro nové zastupitele, že by se ještě v dohledné době udělalo školení. To jsme přijali a budeme ho v blízké době snad realizovat.

-

Ještě jsem zapomněl z minulého týdne jednu schůzku, kdy jsme se spolu s Viktor Mahrik, na pozvání našeho teď již spolukandidáta (č. 8) Tomáše Šídla, účastnili zasedání platformy „Společně pro šestku“, která sdružuje několik významných spolků z Prahy 6 (praha6.org, prahasest.cz). Tato platforma je místně velmi aktivní a každý ze sdružených spolků dělá velmi užitečné věci, v poslední době mj. např. vyvinula platformu pro připomínkování metropolitního plánu občany, atd. (nasbírali asi 6000připomínek z Prahy 6). Ujistil jsem všechny o zájmu Pirátů na Praze 6 rozvíjet a podporovat komunitní život, participaci občanů na dění atd. Je to naše vlajková loď celého pirátského programu. Zaznělo tam krásné heslo, které, si z dovolením vypůjčujeme – současná radnice s námi mluví, to je v pořádku, ale my potřebujeme, aby s námi spolupracovali. … spolupráce se spolkovými aktivitami a podpora jejich rozvoje je a bude jednou z našich priorit. Velká část hovoru se točila kolem Metropolitního plánu.

-

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné. Poskytnuté výhody, kromě informací a našich postojů, také žádné.

Ondrej Chrast
publikováno: 17. 5. 2018 14:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
14. 5. 2018

Opět se hlásí Praha 6.

V průběhu posledních týdnů pokračovala „předkampaňová“, čistě informativní, setkání napříč politickým spektrem Prahy 6:

Šimon Reich – nejdříve to vypadalo na čistě osobní (nelobby) schůzku, na základě diskuze na FB, k vysvětlení některých aspektů naší poslední tiskové zprávy ze Zastupitelstva MČ Prahy 6, kde se nelíbili některé formulace. Na začátku vyšlo najevo, že pan Reich je členem TOP09, z tzv. nové vlny kolem nového předsedy, také člen MS, proto ho i dávám sem. Snažil jsem se vysvětlit naší tiskovku i některé postoje k závažným kauzám Prahy 6 a obsahy jednotlivých našich interpelací na Zastupitelstvu. Byl jsem ujištěn, že v TOP je mnoho lidí, kteří chtějí být konstruktivní, že probíhá určitá generační obměna a určitě je zájem o dialog. Že nemá cenu štěpit se, ale spolupracovat na věcech, které jsou konstruktivní. I já jsem ujišťoval, jako i na dalších schůzkách, že politické soupeře nevnímáme jako nepřátele, ale pouze jako konkurenty, v tom vidím zásadní rozdíl.

Marek Baxa – je zastupitelem MČ Praha 6 za TOP09. Setkali jsme na moji iniciativu, jelikož máme společného známého, který taky chce za nás kandidovat. Rozhovor se točil kolem našeho postoje k některým kauzám Prahy 6, zejména ohledně koncesního řízení na domov pro seniory v Šolínově ulici, kde se nakonec (v době schůzky ještě ne), podařilo zastavit pro radnici extrémně (dle našeho názoru) nevýhodné řízení, což je náš velký úspěch – viz také naše tisková zpráva. Také jsme řešili vzájemné vztahy obou stran, oba jsme se ujistili, že nechceme vést agresivní, ale věcnou kampaň. Opět jsem zdůrazňoval, že političtí konkurentni nejsou nepřátelé, ale že budeme tvrdě sledovat a komentovat kroky radnice, jelikož to považujeme za svou povinnost. Stejně tak považujeme za svou povinnost komunikovat napříč politickým spektrem na šestce.

Libor Bezděk – (na setkání jsme byli spolu se zastupitelem HMP a předsedou našeho MS Viktorem Mahrikem) - je neuvolněným radním Prahy 6 pro oblast sportu a volného času za STAN, také ředitel celopražského DDM a předsedou celorepublikové asociace (sdružení) Domovů dětí a mládeže v ČR. Část schůzky se točila okolo naší poslední interpelace (podával jsem já), ohledně absurdního (dle našeho názoru) výběrového řízení na pronájem velkého prostoru na Vítězném náměstí (na pískovou pláž a skákací hrad – uprostřed zástavby se záporným „ziskem“ pro radnici). Na VŘ bylo absurdní to, že bylo vypsáno na 4 dny, za extrémně divných podmínek. Viz naše interpelace. To jsme si vysvětlovali, pan radní říkal, že původní bylo zrušeno a vypsáno nové, s rozumnějšími podmínkami. Také jsme řešili, že než se stále napadat přes média a FB je někdy lepší si některé věci vyříkat. Zde jsme podotkli, že nás velmi mrzí hrubé útoky jeho kolegů na Piráty Prahy 6, zejména na FB, považujeme je za zbytečné a nekonstruktivní. Shodli jsme se na tom, že by volební kampaň měla být vedena věcně, nikoliv nepřátelsky a také že bychom měli vzájemně komunikovat. Další rozhovor se vedl o sportu v hlavním městě obecně či dotacích na sport na šestce.

Antonín Nechvátal – je zastupitelem Prahy 6 za Stranu zelených. Původně se na šestce uvažovalo o naší o koalici se SZ, ze které hlasováním Místního fóra celkem jednoznačně sešlo. Vzájemně jsme se informovali o dění na radnici, jednotlivých postojích k činnosti radnice, kde byli Zelení 1 rok členem koalice, než je celkem zbytečně vyhodili.

Přijaté výhody, kromě informací, u všech 4 schůzek žádné. Poskytnuté výhody, kromě informací, také žádné.

Ondrej Chrast
publikováno: 14. 5. 2018 8:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz