Profil autora
jméno:
Ondrej Chrast
přidal kontaktů:
14
profil na Pirátském fóru:
ondrej.chrast

Po zastupitelstvu MČ Praha 6, kde jsme se seznámili, jsem se setkal s paní Dagmar Halenka, novou předkyní správní rady městské společnosti SNEO. My dlouhodobě kritizujeme netransparentnost činnosti SNEO, jejich (ne)veřejné zakázky apod. Předal jsem paní předsedkyni manuál od Oživení - Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních společností, slíbila ho prostudovat. Dále jsme řešili některé dřívější akce SNEA (Areál Dračky), některé současné plánované akce (Bazén Petynka, Bytový dům v ulici Heliodora Píky). Nová paní předsedkyně, která je nominovaná dle koaliční smlouvy STANem, přislíbila maximalní spolupráci v mezích zákona. Setkání se budou snad i opakovat, velmi pečlivě chceme sledovat především plánovanou restrukturalizaci/transformaci SNEA.

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
Manuál pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních společností
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Dagmar Halenka
Ondrej Chrast
publikováno: 20. 2. 2019 19:16 permalink

Místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek nás pozval, že nás bude pravidelně informovat o záměrech územního rozvoje na Praze 6. Má to být informativní výměna informací. Probrali jsme rozvoje a záměry na území Špitálka, modernizaci Vítězného náměstí, KED (okruh kolem Vítězného náměstí), Novou Ruzyni. Setkání byly nabídnuté jako pravidelné, což jsme uvítali.

přijaté výhody:
káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrást, Tomáš Pižl, Tomáš Šídlo
ostatní účastníci:
Jakub Stárek
Ondrej Chrast
publikováno: 20. 2. 2019 19:03 permalink

Sešel jsem se předsedou ANO na Praze 6, se kterými sdílíme jako 2 strany opozici. Informovali jsme se vzájemně o nadcházejícím zasedání Zastupitelstva a postojích, které máme k jednotlivým kauzám a jejich vývoje na Praze 6 (trojdomí Šolínova, Poliklinika pod Marjánkou, pražský okruh).

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Roman Mejstřík
Ondrej Chrast
publikováno: 22. 1. 2019 14:53 permalink

Jako opoziční zastupitelé Prahy 6 jsme se sešli s radním pro zdravotní a sociální věci Praha 6 Mariánem Hoškem. Řešili jsme některé projekty Prahy 6 - Šatovku, Polikliniku pod Marjánkou a především trojdomí v Šolínově ulici (klíčová a veliká budova přímo na Vítězném náměstí). Piráti se v této kauze výrazně angažovali a podobně jako v Nemocnici pod Františkem (Praha 1) i zde bylo (i) na základě tohoto tlaku zrušeno koncesní výběrové řízení. Podrobně o kauze zde: https://www.piratskelisty.cz/clanek-1945-jak-nefunguje-radnice-prahy-6-jde-jim-o-cihly-ne-o-lidi . Jelikož jsme se v této záležitosti výrazně angažovali, nabídli jsme svou pomoc při přípravě i realizaci budoucího využití. To jsme ten samý den začali činit v rámci jednání s naší předsedkyní výboru pro sociální politiku MHMP Evou Horákovou a primátorem Zdeňkem Hřibem. Informace o této schůzce zde: https://praha6.pirati.cz/opozice-konstruktivne-nikoliv-negativne.html .

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Jana Kabelová, Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Marián Hošek
Ondrej Chrast
publikováno: 10. 1. 2019 11:26 permalink

Setkali jsme se předsedou Zastupitelského klubu ANO Praha 6 Romanem Mejstříkem, se kterým jsme si vyměnili názory na program nastávajícího Zastupitelstva, na náš celkový postoj k nominacím do Kontrolního a Mandátového výboru, jakožto i nominacím do komisí Prahy 6. Ve všech případech není brán ohled na dohody, ke kterým jsme v opozici byli vyzváni. My budeme i nadále požadovat poměrné zastoupení tak, jak bylo mnohokrát slíbeno, písemně i ústně, ze strany koalice. Zároveň jsme prezentovali naší snahu co nejintenzivněji ve výborech a komisích působit a proaktivně navrhovat body z našeho programu, se kterým jsme byli zvoleni.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Roman Mejstřík
Ondrej Chrast
upraveno: 12. 12. 2018 16:32
publikováno: 12. 12. 2018 16:32 permalink

Na pozvání ing. arch. Evy Smutné, radní pro strategický rozvoj Prahy 6, jsme se s naší suchdolskou radní Gabrielou Lněničkovou zúčastnili pracovní skupiny ke stavbě okruhu (tzv. Suchdolské variantě, o jiné tato skupina nejedná a neuvažuje), na které byli zástupci ŘSD, architekti a další odborníci, celkem asi 15 lidí. Jednalo se původně o technickou schůzku, která se ale proměnila i v politickou debatu. Zopakovali jsme známé pirátské stanovisko z programu "Podpoříme variantu, která bude vyhodnocena jako nejlepší na základě odborného posudku zahrnující mj. analýzu přínosů a nákladů". Toto nebylo moc akceptováno, resp. z pohledu této skupiny existuje jen tato varianta, která by se měla stavět. To je dle paní architekty také neměnné stanovisko Prahy 6 jako celku. O schůzce jsem informoval našeho Zastupitele a zastupitele MHMP Viktora Mahrika, který má dopravu na starosti, chceme se v brzké době, za Prahu 6, sejít s dalšími našimi zástupci na magistrátu pro výměnu informací k tomuto.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast, Gabriela Lněničková
ostatní účastníci:
Eva Smutná, odborníci
Ondrej Chrast
publikováno: 12. 12. 2018 16:27 permalink

S předsedou zastupitelského klubu TOP09/KDU jsme projednávali komunikační kanály se starostou a celou koalicí na Praze 6.
Shodli jsme se na průběžné komunikaci a vzájemné včasné informování o důležitých záležitostech.
Sdělil jsem opětovně výhrady k volbě KV, kde byl porušen slib koalice pro nominaci opozičního předsedy (koalice si prohlasovala kandidáta bez podpory 90% opozice). Sdělil jsem že nominant koalice do KV se stal de facto součástí koalice, což je postoj celého Zastupitelského klubu. Budeme tedy žádat většinu v KV pro skutečné zástupce opozice, nebo předsedu KV. Tuto funkci jsme schopni přijmout i neuvolněně, aby byla více nezávislá.
Sdělil jsem výhrady, že jsou kádrováni opoziční nominanti do výborů i komisí. Byli jsme vyzváni na nominování zástupců např. do komise Územního rozvoje a bezpečnostní - beze slov nebyli nominováni, je to opět porušení písemného slibu. Žádal jsem vysvětlení, bylo přislíbeno.
Celkově myslím, že se nám podařilo navázat seriózní komunikační kanál, schůzky budou pokračovat.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondrej Chrast
ostatní účastníci:
Ondřej Dušek
Ondrej Chrast
publikováno: 6. 12. 2018 12:22 permalink
30. 9. 2018

Praha 6 a můj souhrnný report za září:

V rámci velmi intenzivní kampaně, kterou na Praze 6 vedeme, se při rozdávání Pirátských listů potkávám s mnohými konkurenčními lídry a kandidáty. Potkal jsem a hovořil v průběhu září několikrát s téměř všemi lídry a dalšími kandidáty (vždy max. pár minut). Z těchto schůzek nevzešli žádné závěry ani závazky, max. si většinou slíbíme, že budeme spolu hovořit i po volbách (vyjma SPD, KSČ), což odpovídá povolební strategii.

Schůzky, které si, IMHO, zaslouží konkrétnější popis (byly delší a plánované):

1.9. jsme u Václava Fořtíka v klubovně uspořádali schůzku prakticky celého MS s představiteli politické konkurence na Praze 6. Kromě Zelených a ČSSD (obé se omluvili) se účastnili všichni pozvaní zástupci, tedy STAN, ODS, TOP, KDU, ANO. Všem jsme představili záměry povolební strategie a její principy (nakonec byla odhlasována upravená v polovině září). Setkání bylo zpětně, v rámci MS, i ze stran zmíněných konkurenční stran, hodnoceno velmi pozitivně, jako krok k vylepšení politické kultury na Šestce.

22. a 29. se konali farmářské trhy, kde má každá strana svůj celodenní stánek. Zde se vydatně komunikovalo s představiteli dalších stran, většinou o možný povolebních scénářích. Jsme na tom asi tak jako všichni na Šestce, bez finálních čísel nelze cokoliv domlouvat, plánovat, predikovat. To je také asi závěrem většiny debat.

26. 9. jsem se účastnil asi jediné předvolební debaty na Šestce v Libockém pivovaru. Zde byla asi jediná přijatá výhoda celé kampaně – velká nástěnná mapa s vyznačenými volebními okrsky, prý abychom si ve volebním štábu mohli vybarvovat. Byla od pana Stárka a my za ní děkujeme.

27.9. Byl bohatý den na schůzky:

- S Michalem Zacharem předsedou MS, a kandidáty Viktorem Mahrikem, Milošem Vlachem a Tomášem Šídlem jsme se setkali na oběd s Petrem Hlubučkem – předsedou STANu v Praze. Hovořili jsme o celopražských tématech dotýkající se převážně dopravy (okruh) na Praze 6 a v Lysolajích (kde je starostou). Také nám byl představen a vysvětlen princip tzv. Setkávání pražských starostů, které pan Hlubuček asi 1x za měsíc iniciuje a připravuje. Rád by, aby se Šestka zapojovala více a tím byla možnost některá témata, týkající se všech pražských částí (tzn. třeba doprava), více prodiskutována a sdílena. Toto velmi vítáme. Okrajově jsme zmínili také počáteční problémovou komunikaci se STAN na Praze 6 (zbytečné napadání na sociálních sítích apod.), kde jsme konstatovali mnohem korektnější přístup v posledních týdnech. Naše výzva přednesená mnoha politikům a kandidátům na Šestce (viz mnohé moje předchozí zápisy) ke konstruktivní, věcné a neagresivní kampani nese evidentně své plody.

- Odpoledne jsme se spolu s Viktorem Mahrikem a Janou Kabelovou setkali také se třemi zástupci Strany Zelených (Petr Píša, Pavla Ducháčková-Chotková, Pavel Weber), kde jsme probírali možné scénáře budoucího vývoje a možnosti koalic. Programově jsme se Zelenými na šestce blízko, avšak svůj program my (imho) komunikujeme jasněji a rázněji, tedy i s větší efektivitou. Shodli jsme se, že by nedávalo smysl, pokud bychom v budoucím uspořádání šli nějak proti sobě, zároveň jsme ale každý jiná strana s jiným stylem a s jinými akcenty.

- Dále k večeru na našem pravidelném Hyde parku na Vítězném náměstí, kam za námi chodí mnoho lidí, přišel pan Hořánek (č. 4 ve STANu) a diskutovali jsme veřejně možné scénáře povolební spolupráce. Konstatovali jsme značnou programovou shodu, kde jsem však připomněl, že STAN měl 4 roky tento program naplňovat, avšak se tak nedělo (např. rozsáhlé výprodeje majetku pod cenou). Jsme ale rádi, že naše programové teze se promítly do programů prakticky všech politických subjektů na Šestce.

--

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné (viz jedna vyjímka výše). Poskytnuté výhody, kromě informací, povolební strategie a našich postojů, také žádné (někdy jsem někomu dal náš otvírák na lahve jako symbol "otevíráme radnici" nebo pirátskou tužku).

Ondrej Chrast
publikováno: 30. 9. 2018 12:51 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
23. 8. 2018

I v srpnu jsme na Praze 6 pokračovali několika setkáními v místním politickém rybníčku (moři).

Petr Pavlík

Spolu s Janou Kabelovou jsme se krátce potkali se šéfem pražské ČSSD a zároveň lídrem stejné strany na Praze 6 Petrem Pavlíkem. ČSSD je v Praze 6, dle mínění mnohých na hraně volitelnosti, nikoliv však bez šancí. Řešili jsme tradiční témata jako je kampaň a povolební situace, kde jsem zopakoval to co na skoro každé schůzce, že Piráti na Praze 6 chtějí vést pozitivní a konstruktivní kampaň, mají silné a jasné programové priority a jsou připraveni po odborné stránce převzít spoluodpovědnost za chod radnice v následujících letech. Jinak se diskuze točila spíše na celostátních tématech v obecné rovině.

Petr Prokop

Sám jsem se pak setkal s Petrem Prokopem - dvojkou na kandidátce STANu na Praze 6. Nejdřív jsem sdělil své výhrady k některým projektům a radničním krokům, na kterých se koaliční STAN podílel hlasováním - jako je např. prodej Draček, k čemuž jsme i tady už několikrát psali. Po té jsme se víceméně shodli, že programově máme jako strany blízko a jde nám v podstatě o podobné věci a že spolu jako demokratické strany chceme a musíme hovořit. Sdělil jsem, že brzy představíme své priority pro volební období a povolební strategii, kterou právě v MS diskutujeme. Opět jsem zopakoval, že Piráti na Praze 6 představují v případě zvolení silný tým, schopný převzít odpovědnost a chtějí vést konstruktivní kampaň.

Petr Hejl

Společně s Viktorem Mahrikem, Janou Kabelovou a Michalem Zacharem jsme se setkali se starostou Suchdola Petrem Hejlem a naší velmi brzy členkou a kandidátkou na MHMP Gabrielou Lněničkovou. Oba jsou kandidáti platformy SOS, která letos kandidujte s podporou Pirátů. Řešili jsme výhradně kooperaci v rámci kampaně, zapůjčení stánku, rozdávání novin apod.

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné. Poskytnuté výhody, kromě informací a našich postojů, také žádné.

Ondrej Chrast
publikováno: 23. 8. 2018 14:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 8. 2018

Pár nových záznamů z kontaktního deníčku Prahy 6

Na popud dvou skautů a tedy vzájemných známých z Prahy 6 – Marka Baxy (kandiduje do komunálek za TOP09) a Tomáš Šídla (kandiduje jako nezávislý za nás na osmém místě) jsme se 17.7 ve čtyřech sešli se starostou MČ Praha 6 Ondřejem Kolářem. Šlo spíše o přátelskou schůzku, kdy jako dvě strany, které asi na 100% v zastupitelstvu budou, hledají k sobě cestu a „učí“ se spolu hovořit. V průběhu rozhovoru jsme samozřejmě zmínili nejožehavější témata Prahy 6 jako je budoucnost dceřiné společnosti SNEO, a.s., Polikliniky pod Marjánkou či trojdomí v Šolínově ulici. V rámci diskuze o společnosti SNEO jsem zmínil náš názor, že nový ředitel (starý odstupuje koncem srpna), by měl být vybrán až novým zastupitelstvem, resp. radou. Zopakoval jsem také naše výhrady k projektu Dračky, které jsme již prezentovali v TZ i přímo starostovi.

Dne 30.7 jsem se sešel s Mariánem Hoškem, uvolněným členem Zastupitelstva Prahy 6 a místopředsedou KDU-ČSL v Praze, který zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky. Chtěl jsem hlavně získat informace ohledně Polikliniky Pod Marjánkou, její plánované rekonstrukce, která budí značný odpor mnoha lékařů i pacientů. Pan Hošek zmínil, že v současné době probíhají statické posudky, že je možná Poliklinika v horším stavu, než se myslelo. Posudky ještě nejsou finálně k dispozici. Přednesl jsem náš názor, že výběrové řízení by mělo být vypsáno až po volbách, že není vhodné dělat zásadní nevratné kroky v posledních dnech mandátu staré rady. O poliklinice, jak jsem zmínil v jiných záznamech, pravidelně hovoříme s lékaři i lidmi, je to skutečně ožehavé a citlivé téma. Myslíme, že komunikace byla podceněna a neproběhlo žádné tzv. komunitní plánování, které my máme v programu. V současné době je komunikace zablokována, i z osobních důvodů. Nabídl jsem, že bychom mohli být prostředníky těchto jednání. Poliklinika byla také prohlášena kulturní památkou, což sice komplikuje rekonstrukci, ale my zastáváme názor, že kulturní dědictví se musí chránit, protože právě kulturní dědictví je to, co formuje naší zemi, naše město i naší městskou čtvrť.

Přijaté výhody, kromě informací, u všech zmíněných schůzek žádné. Poskytnuté výhody, kromě informací a našich postojů, také žádné.

Ondrej Chrast
publikováno: 2. 8. 2018 12:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz