Profil autora
jméno:
Lubos Sedlak
přidal kontaktů:
8
profil na Pirátském fóru:
lubos.sedlak
Kontakty

Jednalo se o pravidelnou informační schůzku vedení města s představiteli opozice. Tento typ schůzek probíhá vždy před zasedáním zastupitelstva.
ZP se zeptal na Nemocnici Blansko – magnetická rezonance. FH: Rezonance je vytížená na 3 měsíce dopředu, mají problém s personálem, hledají možnosti rozšíření provozu.
JS se zeptal na stav zavedení Participativního rozpočtu. Je připravován a měl by vejít v platnost 1.1.2020. ZP: Jsme ochotni se podílet na jeho praktické implementaci, máme s tím jako strana největší zkušenosti, zkusíme domluvit např. workshop s T. Koláčným, který PaRo zaváděl v Brně. Pan starosta iniciativu vítá a nemá problém s námi spolupracovat.
Na závěr nás JC a FH seznámili s projekty, které se budou tento rok řešit: kruhový objezd u „lázní“ a otázka udržitelnosti prodejny Coop v Lažánkách.

naši účastníci:
Zbyněk Pokorný,
ostatní účastníci:
Jan Střítecký
Lubos Sedlak
publikováno: 19. 3. 2019 8:27 permalink

Dne 16. ledna proběhla na moji žádost schůzka s ing. Charvátem, ředitelem Služby Blansko s.r.o. Za Piráty se účastnil také Antonín Straka (člen fin.výboru) a Jan Čuma (člen INV komise).
Zajímaly nás některé detaily kalkulace tepla na 2019, a také způsob nákupu paliva -zemního plynu, možnosti centralizace jeho nákupu atd. Služby Blansko od loňského roku systém CZT provozují a snaží se o další snižování ceny tepla pro napojené objekty.
Proto město podepsalo koncem 2018 smlouvu s VUT Brno na zpracování části Energetické koncepce, který má VUT odevzdat 31. 3. 2019.
Informace k zadání tohoto projektu byl další bod schůzky. Závěry projektu by měli všem zainteresovaným stranám (město, Služby Blansko, SVJ připojených BD) ukázat další směřování CZT - jestli nadále provozovat stávající centralizovaný systém, nebo ho postupně decentralizovat.

Ing. Charvát nás na závěr stručně seznámil i s problematikou údržby sportovišť provozovaných městem.

přijaté výhody:
Kopie smlouvy s VUT se zadaním projektu, vizitky
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
Ing. Antonín Straka, Bc. Jan Čuma
Lubos Sedlak
upraveno: 18. 1. 2019 21:18
publikováno: 18. 1. 2019 21:17 permalink
17. 12. 2018

Dne 17. prosince proběhla se zástupci Blanenského ANO nad programem jednání nadcházejícího zastupitelstva a možné podpoře návrhů, které by podpořili i oni, jako nahrávání videa z jednání zastupitelstva. Debata byla dále nad návrhem zřízení výboru nad Blanenskou nemocnicí, protože se může jednat o střet zájmů starosty, který má partnerku ředitelku nemocnice.

přijaté výhody:
Voda, čaj, kafe
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Lubos Sedlak
ostatní účastníci:
Zbyněk Pokorný, Ondřej Haváč
Lubos Sedlak
publikováno: 10. 1. 2019 18:12 permalink
20. 11. 2018

V úterý 20. 11. jsem se sešel s 1. místostarostou Blanska a členem rady města ing. Františkem Hasoněm (KDÚ ČSL). Schůzku jsem inicioval já, protože Piráti a KDÚ ČSL mají v Blansku několik shodných programových bodů, a chtěl jsem se ujistit, že na jejich podobu máme podobný názor.

Hlavně mě zajímala výstavba nových bytů. Tady jsme se shodli na tom, že další výstavba by měla probíhat v režii města, aby byly skutečně finančně dostupné pro mladé rodiny. Od roku 2005 město žádné byty nestavělo a problém je také nedostatek vhodných pozemků ve vlastnictví města.

Dalším společným bodem bylo PaRo. KDÚ ČSL je (vedle ČSSD a Volby pro Blansko) jednou ze 3 koaličních stran, která by tuto formu využití části rozpočtu podpořili a je třeba jen dojednat přesnou formu.

Třetí bod, na kterém jsme se plně shodli je angažování městského architekta, který by dlouhodobě a koncepčně řešil architektonický rozvoj města.
Shoda panuje i ohledně zachování nemocnice v majetku města i přesto, že město bude muset provoz nadále částečně dotovat.

Okrajově jsme zmínili i blanenské evergreeny, jako např. co s bývalým hotelem Dukla, obnovení jednání s majitelem výškové budovy nebo zlepšení činnosti městské policie.

Dojem s jednání velice dobrý, pokud lidovci skrze svého místostarostu a další zastupitele budou opravdu prosazovat svůj program, s naší podporou můžou počítat a my máme mnohé splněno :-)

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
Lubos Sedlak
publikováno: 22. 11. 2018 9:35 permalink

Evidence za zastupitele pana Zbyňka Pokorného:

Ve středu 14. 11. jsem se sešel se členem městské rady v Blansku ing. Ivo Stejskalem. Schůzku jsem inicioval z toho důvodu, že p. Stejskal je zastupitelem za jednu z koaličních stran- Volba pro Blansko, se kterou máme několik identických programových bodů.

Konkrétně se to týká zřízení pozice městského architekta, prosazení Participativního rozpočtu, podpory výstavby bytových domů (zdůraznil jsem, že podle nás by měla probíhat v režii města) a zachování blanenské nemocnice v majetku města. V tomto směru VPB navrhuje dokonce zřízení odborné skupiny města na posuzování záměrů nemocnice. Tento bod bychom podpořili v případě, když to nebude zdvojení činnosti, kterou již nyní má/může provádět kontrolní výbor.
Z dalších bodů, které jsme neměli konkrétně uvedené v programu, ale na jejichž prosazování jsme se shodli, byla vyšší aktivita městské policie zaměřená na prevenci, obnovení jednání s majitelem výškové budovy, nebo využití a modernizace celého areálu Palava.
Ing. Stejskal bude předsedou komise pro zahraniční styky a při setkání mi bylo nabídnuto členství v komisi. Nabídku jsem nicméně odmítl, protože pro tuto komisi hodláme navrhnout zastupitelstvu našeho kandidáta Ondřeje Haváče.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
Lubos Sedlak
publikováno: 22. 11. 2018 9:34 permalink
30. 10. 2018

V Blansku se náš nezávislý zastupitel za Pirátskou stranu sešel na dvou schůzkách se zástupci ODS a ANO 2011.

Dne 17. října v 9.30 proběhla krátká seznamovací schůzka s budoucím starostou J. Crhou (ODS). Informoval mě o složení koalice a městské rady na další 4-leté období. Nabídl nám také účast v komisích. Taky se bude obsazovat finanční a kontolní výbor, někdy v prosinci mi bylo sděleno. Z programových priorit jsme se bavili o bytové výstavbě, kde budou údajně usilovat o získání dotací, jako tehdy na Pískách. Prodej bytů v majetku města se prý bude omezovat. Nakousli jsme i Skleníky, zdůraznil jsem širokou veřejnou podporu našeho snažení a slíbil, že v tomto tématu budeme pokračovat. Moc se na to netvářil. Ptal se mě na Duklu, řekl jsem mu osobní názor, že současná podoba a využití je tristní, a že se tehdy 4 roky zpátky v referendu mělo rovnou nastínit, jaké bude následující využití místa, pokud se zachová, nebo zbourá
Dne 22. října proběhla na žádost p. Nečase z blanenského ANO schůzka s blanenským zastupitelem za Piráty Zbyňkem Pokorným. Schůzky se účastnil za Piráty také předseda MS Blanensko Luboš Sedlák a za hnutí ANO paní Dražilová. ANO, byť s druhým nejlepším výsledkem v komunálních volbách, skončilo v opozici, takže je zajímala hlavně naše ochota spolupráce v rámci opozice. V mnoha bodech se naše programy shodují, takže jsme předběžnou podporu slíbili např. v oblasti řízení města (aktualizace městského webu, online vysílání ze zastupitelstva), dlouhodobého architektonického řešení centra města, hledání reálných možností využití výškové budovy, pozůstatků hotelu Dukla a areálu „Skleníky“, dále řešení dopravní situace a zachování stávajícího vlivu města na nemocnici Blansko, rekonstrukci klíčových sportovišť.

My budeme naopak u ANO hledat podporu pro obnovení výstavby městských bytů. Naposledy město realizovalo bytové domy v roce 2005!!!

Jednalo se o první, seznamovací schůzku, takže výše uvedené body se neřešili detailně. Žádný konkrétní termín další schůzky nepadl. Předpokládáme, že se dohodne po ustanovujícím zasedání Zastupitelstva 1.11.2018.

Lubos Sedlak
publikováno: 30. 10. 2018 11:42 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 8. 2018

Dnes (27.8.2018) jsem měl schůzku v Nadaci Veronica v Brně s Helenou Továrkovou (Zelení) z Koaličního výboru Zelených a Pirátů za Jmk. Rozebírali jsme dotace pro Jihomoravský kraj pro zemědělství, což jako členové v komisích Rady Jmk můžeme navrhnout. Shodli jsme se na zlepšení dotacích pro venkovské prodejny, případně i pro vinaře a další zemědělce, co se týče sucha.

přijaté výhody:
káva, čaj, voda
poskytnuté výhody:
spolupráce
Lubos Sedlak
publikováno: 27. 8. 2018 18:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 4. 2018

Dne 27. dubna 2018 jsem se Já (Luboš Sedlák), Tomáš Gottwald a Ondřej Vichta (všichni členové KS Jmk) a dále uchazeč o členství Kristýna Znamenáčková setkali s občany města Boskovice za účelem možného sestavení kandidátky a získání informací o problémech města, jako je například netransparentní zastupitelstvo, špatné vedení města, apod.

přijaté výhody:
kontakty, káva, čaj, pivo
poskytnuté výhody:
informace o možnosti kandidatury, kontakty na nás, možnosti a podmínky o vstoupení do strany
Lubos Sedlak
publikováno: 28. 4. 2018 11:38 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz