Profil autora
jméno:
Jan Polak
přidal kontaktů:
10
profil na Pirátském fóru:
jan.polak
Kontakty
28. 8. 2019

ve středu 28.8.2019 jsme se potkali se zástupci ANO, abychom dále jednali o situaci po rozpadu koalice v JBC.

Přednesl jsem podmínky, za kterých je pro nás možné dále jednat o koalici:
1) primátor Kroupa nebude ve vedení města
2) kluby Pirátů a SPJ získají většinu v radě města
3) kluby Pirátů a SPJ získají náměstka na resort ekonomiky a správy majetku a na resort pro rozvoj města, kterým zůstane Jakub Chuchlík

Při akceptování těchto podmínek budeme dál jednat o programových prioritách a postojích k různým aktuálním jabloneckým tématům jako jsou například doprava, odpadové hospodářtví a fungování městských společností... Na základě těchto jednání pak dohodneme personální obsazení exekutivních funkcí, kdy náměstci i primátor budou garanty domluvených postupů/priorit

ANO má zájem o tomto dále jednat. Jejich podmínkou je obsazení funkce primátora náměstka pro odbor humanitní.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Stanisav Říha, David Mánek
Jan Polak
publikováno: 4. 9. 2019 9:16 permalink

- první schůzka v tomto formátu po rozpadu koalice

- shrnuli jsme náš pohled na fungování koalice: dokázali jsme spolupracovat, udělali jsme mnoho věcí, které jsme udělat chtěli, mnoho projektů například právě v resortu pro investice je v tuto chvíli připravených ke spuštění. Jsme spokojeni s dosavadní prací náměstka pro ekonomiku a majetek Štěpána Matka i uvolněného radního pro územní plánování a strategický plán města Petra Klápště. I práce náměstka pro odbor humanitní je údajně odváděna dobře. Milanu Kroupovi se nepodařilo dostát svému slibu a vyřešit svůj střet zájmů. V tomto střetu dokonce konal a podal do zastupitelstva (přes námi předem avizovaný nesouhlas) 2xnávrh na finanční vypořádání města s jeho firmou Grepa. Změnu si teda žádá především obsazení funkce primátora. Proto jsme navrhli následující možnou sestavu koalice: Jakub Chuchlík - primátor, Štěpán Matek - ekonomika a majetek, Petr Klápště - rozvoj, David Mánek - odbor humanitní

- zástupci ANO odmítají návrat Štěpána Matka a Petra Klápště na uvolněné funkce. Vlastní návrh údajně připraven nemají. Nakonec si na svoje varianty vzpomenou a uvádějí jako jejich možné kandidáty na primátora Milana Kroupu, případně Davida Mánka.

- po kratší diskuzi jsme se shodli na tom, že návrhy jsme si řekli a teď o nich půjdeme přemýšlet. Do konce tohoto týdne bychom se měli znovu sejít.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída
ostatní účastníci:
Štěpán Matek, Petr Klápště, Michaela Tejmlová - SPJ, Michael Vraný - NB a Milan Kroupa, David Mánek, Stanislav Říha a Jana Pastuchová - ANO
Jan Polak
publikováno: 26. 8. 2019 23:39 permalink
25. 8. 2019

20.8. jsme se od 18 hodin sešli s ODS, která nás pozvala k jednání:

- ODS již jedná s ANO a ptá se, za jakých podmínek, bychom mohli spolupracovat
- my si dokážeme představit další jednání, pokud bychom měli jako blok Piráti+SPJ alespoň 5 míst v 9 členné radě města
- stojíme o Jakuba Chuchlíka na pozici náměstka pro rozvoj a investice města a Štěpána Matka na pozici náměstka pro ekonomiku a majetek města
- kandidát na primátora Čeřovský za ODS by pro nás byl akceptovatelný
- Miloš Vele neusiluje o žádné exekutivní funkce

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída
ostatní účastníci:
Jiří Čeřovský, Miloš Vele
Jan Polak
publikováno: 25. 8. 2019 12:02 permalink

15.8.2019 proběhlo v Jablonci zastupitelstvo, na kterém byli odvoláni 2 naši kolegové z SPJ - Společně pro Jablonec, čímž se de facto rozpadla koalice.

16.8.2019 jsme se sešli společně se zastupiteli SPJ a domluvili se na dalším postupu:
- pirátští zastupitelé neodstoupí z funkcí, náměstek Chuchlík dohlédne na audit kamerového systému, jež dostal úkolem od zastupitelstva
- budeme vystupovat jako jeden blok, který má 9 členů ve 30ti členném zastupitelstvu
- vzhledem k tomu, že koalice se rozpadla jenom proto, že jsme zabránili primátorovi Kroupovi využít svého postavení k protlačení sporného bodu o finančním narovnání města s jeho firmou (nesouhlasíme s tím), pokládáme za správné nadále usilovat o podíl na vedení města (tzn. o to být součástí koalice) a realizaci našeho programu

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída, Vladimír Opatrný
ostatní účastníci:
Štěpán Matek, Petr Klápště, Michaela Tejmlová
Jan Polak
publikováno: 25. 8. 2019 11:54 permalink
10. 10. 2018

Ve čtvrtek 20.9. v 19:30 jsme se sešli se zástupci jablonecké ODS.

Za Piráty: Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída, Jarmila Valešová, Vladimír Opatrný, Jan Polák

Za ODS: Petr Beitl, Miloš Vele, Petr Roubíček, Vladimír Kopal, Boris Pospíšil

Na schůzce jsme se dozvěděli o prioritách ODS pro nadcházející období. Současný Primátor Beitl nás podrobně informovalo svém náhledu na následující témata:

- opravy škol; jak probíhají doposud a jak to vidí do budoucna, informoval nás o problémech s výběrovými řízeními a údajném nezájmu firem na účasti na podobných zakázkách

- pohled na převod nemocnice na a.s., ODS je pro převod z důvodu možnosti větší flexibility při jejím řízení

- fungování městské policie, nezájem lidí o tuto práci a důvodech, proč tomu tak je (úřednický post = tabulkový plat...)

- projekt přestavby teplárenské sítě, jak probíhala z jejich pohledu a jak se snížila cena tepla v Jbc

- ODS je ochotna vypsat výběrové řízení na vedení městských společností, podle Petra Beitrla je však o tyto pracovní pozice malý zájem.

- městský bytový fond je podle ODS dostatečný, problém vidí v obchodu s chudobou, koncepty jako HF podle Petra Beitla v Jablonci nedávají smysl

- DPMLJ se chová nekorektně k Jablonci, problémy jsou dlouhodobé, proto město založilo vlastní dopravní podnik, za aktuální situaci město nemůže, rada je připravena problém řešit

- ODS by nejraději uzavřela koalici, pokud by to zvládla s jedním partnerem

Dostali jsme pivo, víno, kafe, vodu

nedali jsme nic:)

Jan Polak
publikováno: 10. 10. 2018 11:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
24. 8. 2018

Dne 31.7. jsem se sešel se zástupci strany Nová Budoucnost Pro Jablonec ve Slunečních Lázních u přehrady.

Za Piráty jsem byl sám

Za Novou Budoucnost: Pavel Žur, Stanislav Dubský a Petr Šikola.

Schůzka byla seznamovací, sdělil jsem pánům naše základní představy o tom, jak chceme, aby město fungovalo. Co pro nás znamená otevřená radnice, participativní správa a že chceme nastavit systém/koncept správy, na který se dá navazovat i do budoucna. Taky jsem uvedl, že pro nás je důležité, aby nebyli politici obsazováni do exekutivních funkcí v městských společnostech kvůli střetu zájmů.

O tom jsme chvilku diskutovali, pánové si myslí, že v některých případech to je oprávněné a prospěšné. Konkrétní takové příklady neuvedli, zůstali jsme v obecné rovině. Pan Žur ještě zmínil některé jednotlivé body, které jsou pro ně důležité, jako je revitalizace Slunečních Lázní u přehrady, nebo to, aby nemocnice zůstala pod kontrolou města.

Dostal jsem 2 piva.

Jan Polak
publikováno: 24. 8. 2018 0:29 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
30. 6. 2018

Dne 29.6.2018 jsme se na žádost protistrany sešli se zástupci ANO a SLK

Za ANO: Milan Kroupa, Jan Zeman

Za SLK: Petr Vobořil

Za Piráty: Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída

Zástupce ANO a SLK zajímala možnost povolební spolupráce. Zopakovali jsme naše stanovisko, že možnost spolupráce závisí na programovém průniku a předpokladu naplnění našich priorit a mantinelů, které budou definované v dokumentu povolební strategie.

Ze strany ANO padl dotaz, na konkrétní mantinely, přes které „nejede vlak“. Upozornili jsme, že to bude formulováno v povolební strategii, odsouhlasené členskou základnou. Z hlediska programu jsme nastínili prioritní oblasti pirátské agendy a zdůraznili zájem o zavedení systémových opatření, na kterých bude možné stavět i do budoucna, ať bude ve správě města kdokoli. Deklarovali jsme, že vysoký práh možné spolupráce budou tvořit střety zájmů a politické trafiky.

Jako aktuální příklad toto, jak město spravovat nechceme, jsme uvedli projekt cyklostezky na ulici Palackého, jehož dokumentaci jsme před jednáním interně diskutovali. Jedná se o izolované řešení jednoho tématu bez potřebného urbanisticko-architektonického přesahu do významu této komunikace. Jeho případná realizace navíc zablokuje možnost skutečně kvalitního zpracování rekonstrukce této ulice, o které chceme usilovat.

Zdůraznili jsme, že skutečné vyjednávání může začít až ve chvíli, kdy budeme znát volební výsledky.

Jan Zeman uvedl jako příklad špatného přístupu současného vedení města akci (právě oznámenou v Jabloneckém měsíčníku) na vybudování záchodků na 3 různých místech u přehrady v hodnotě cca 8mil korun. ANO preferuje koncepční řešení.

Dále zmínil zájem podpořit osadní výbory a dát jim přiměřenou část peněz z městského rozpočtu k hospodaření a vyhodnocení investičních priorit.

Petr Vobořil tuto myšlenku podpořil a upozornil na špatnou administraci výstupů osadních výborů na straně města. To by chtěl zlepšit.

Jakub Chuchlík představil obecně náš přístup k rozvoji města, jako tématu, které ovlivňuje mnoho dalších jevů: atraktivitu lokalit z hlediska bydlení, sociální problémy, místní podnikání, turismus atd. V základních obrysech představil koncept prostupnosti města, vyváření bezpečných pohodlných a souvislých cest napříč městem a propojujícím ho s volnou krajinou. Jako dlouhodobou chybu vedení města popsal izolované rekonstrukce jednotlivých míst bez řešení návazností. Právě koncepční přístup a komplexní pohled na rozvoj města, přinese dlouhodobě i ekonomický užitek.

Z hlediska odborného rozhodování je nutné vytvořit institut městského architekta. Přesto, že pravděpodobně bude v zastupitelstvu rekordní počet architektů, považujeme za vhodné to využít k zavedení této funkce jako součásti systému rozhodování. Status a rozsah činnosti, vč. dalších případných spolupracovníhů (doprava, krajina, participace s veřejností...) budeme teprve připravovat. Každopádně by na tato místa měla být zadána otevřená výběrová řízení.

V tom nám všichni přítomní pánové deklarovali podporu a zájem na tomto spolupracovat.

Jan Zeman doplnil k tématu městského architekta, že kromě této pozice by stál o vytvoření vícečlenného poradního orgánu, který by konzultoval a oponoval větší záměry. Všechny tyto funkce by měly být standardně placeny, aby bylo možné získat skutečné odborníky. S tím ostatní také souhlasili.

Sdělili jsme i naše výhrady k nejmenování Martiny Baumannové do funkce ředitelky SUPŠ, které neproběhlo přesto, že odborná komise ji na tento post doporučila.

Vzájemně jsme si představili možné kandidáty, na jednotlivé oblasti. Jan Polák - primátor, Jakub Chuchlík – rozvoj, Jarmila Valešová – ekonomika, Klára Topolová – sociální odbor.

Za ANO jsou kandidáty: Milan Kroupa - primátor, Milan Kouřil – ekonomika, Jan Zeman – investice,

SLK: Petr Vobořil – humanitní odbor a školství

Pana Vobořila jsme se nakonec zeptali, zda se město skutečně chystá realizovat právě zveřejněný projekt cyklostezky na ulici Palackého. Odpověděl, že realizace tohoto projektu se do voleb určitě nechystá.

Jan Polak
publikováno: 30. 6. 2018 18:55 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 6. 2018

Dne 26.6.2018 jsme se sešli s lídrem hnutí ANO v Jablonci nad Nisou, panem Milanem Kroupou.

Za Piráty byli: Jan Polák, Jaroslav Šída

Probírali jsme naše vize ohledně správy města a hodnotové nastavení. Přes jednotlivé odlišnosti v pohledu na věc bylo jednání konstruktivní a přátelské, shodu jsme našli v tom, že je třeba kultivovat prostředí kolem jablonecké přehrady, což je zásadní místo rekreace většiny místních občanů, že město je třeba spravovat s ohledem na urbanistické zákonitosti a že máme zájem na poctivém hospodaření města.

Jinak nahlížíme přístup současného zastupitelstva Jablonce nad Nisou k otázce plnění vůle občanů, vyjádřené v referendu o hazardu.

Z výzev, které pro Jablonec budou třeba vyřešit, jsme zatím shodně označili vybudování dopravního terminálu a řešení problematického dopravního podniku, který má Jablonec společný s Libercem.

pan Kroupa od nás dostal zaplaceno 1 pivo.

Jan Polak
publikováno: 27. 6. 2018 0:00 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 6. 2018

23.6.2018 jsme se potkali se zástupci Společně pro Jablonec.

Za Piráty byli: Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída, za Společně pro Jablonec: Jakub Macek, Petr Klápště a Štěpán Matek.

Jednání proběhlo v přátelské atmosféře, shodli jsme se na potřebě transparentní samosprávy a aktivního zapojení občanů do procesu správy města. Shodu máme i v pohledu na přístup většiny zastupitelů k tématu referenda o hazardu, kdy zastupitelstvo v podstatě ignoruje vůli občanů Jablonce nad Nisou.

Jsme otevřeni dalším setkáním.

Dostali jsme kávu.

Jan Polak
publikováno: 25. 6. 2018 7:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 6. 2018

V úterý 5.6. 2018 jsme se sešli s předstviteli za ANO v Jablonci nad Nisou - pány Milanem Kroupou a Milanem Kouřilem. Schůzka proběhla z jejich podnětu. Za Piráty jsme byli Jan Polák a Ondřej Kolek - předseda MS Jbc a KS Lik.

Schůzka byla seznamovací, chceme vědět, zda bude možné případně spolupracovat na vedení města. Sdělili jsme pánům, že vyjednávat můžeme a chceme s každým a spolupracovat s těmi, se kterými najdeme "průsečíky". Deklarovali jsme, že chceme být na radnici, chceme být v koalici a chceme se podílet se na správě města. Atmosféra byla partnerská, dostali jsme vodu a kávu.

Jan Polak
publikováno: 7. 6. 2018 17:44 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz