Profil autora
jméno:
Lukas Cernohorsky
přidal kontaktů:
17
profil na Pirátském fóru:
lukas.cernohorsky

Setkání bylo na téma řešení požadavku příslušníků a občanských zaměstnanců Policie České republiky. Tato část bezpečnostního sboru, jako jediná, i v rámci státní správy a samosprávy nemá od roku 2010 příspěvek zaměstnavatele na stravování. Nezávislým odborový svazchce narovnat dlouhodobou nespravedlnost a sjednat spravedlivý a rovný přístup ke všem zaměstnanců státu.
Požadavek na zajištění příspěvku na stravování pro příslušníky a občanské zaměstnance Policie České republiky byl ze strany vedení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky opakovaně vznesen při osobních jednáních se zástupci Ministerstva vnitra i Policejního prezidia ČR, avšak dosud bez výsledku. Jejich požadavek je příspěvku zaměstnavatele na stravování ve výši nejméně 40,- Kč.

naši účastníci:
Lukas Cernohorsky
ostatní účastníci:
Zdeněk Sobotka
Lukas Cernohorsky
publikováno: 7. 4. 2021 10:46 permalink

Ten úřad je bohužel kvůli naprosto tristnímu manažerskému výkonu předsedy naprosto paralizován. Připravujeme proto reformu tohoto úřadu a většího zapojení členů "kolégia" do řízení a kontrol.

naši účastníci:
Lukáš Černohorský, Zuzana Koláříková
ostatní účastníci:
Jakub Černý
Lukas Cernohorsky
publikováno: 12. 10. 2020 15:25 permalink

Setkání bylo iniciováno ze strany Liberty. Hlavní body jednání byla případná pomoc státu v rámci Covid půjček, následně jsme probírali budoucnost bez OKD a jejich budoucí hybridní pec, dále nutnost postavit vedení z Nošovic do Vratimova, aby mohli tuto pec začít provozovat. Dále jsme probírali skladovací prostry na uhlí. Poté jsme se šli podívat na provoz.

Ráno jsem ještě řešil se starostou Radvanic a Bártovic pokrok v jeho obvodu.

přijaté výhody:
reklamní taška - seznam investic reklamní bluetooth repro
naši účastníci:
Lukáš Černohorský, Rostislav Řeha
ostatní účastníci:
Zástupce Liberty Steel + Starosta Radvanic a Bártovic
Lukas Cernohorsky
publikováno: 12. 10. 2020 15:21 permalink

Po jednání PSP jsem se sešel s Alešem Gongolem. Je to zástupce Heimstaden (Residomo). Diskutovali jsme o budoucím rozvoji nájemního bydlení. Bylo diskutováno jak zajistit rozvoj Orlové a Karviné. Zde jsou obecně známé sociální problémy a silná závislost na jednom zaměstnavateli. Pro rozvoj Karviné z pohledu města i kraje jsem doporučil kontaktovat Zuzku Klusovou, jelikož je zastupitelka Karviné a krajský lídr. Pro oblast "socialniho" bydlení jsem nasměroval na Olgu, má o tom nejlepší přehled.

přijaté výhody:
zaplatil oběd cca 120 Kč
naši účastníci:
Lukas Cernohorsky
Lukas Cernohorsky
publikováno: 5. 7. 2020 10:33 permalink

Sešel jsem se s Martinem Benešem. Jako zpravodaji KZ NKÚ č.16/18 mne kontaktoval s tím, že má informace o špatně provedeném výběrovém řízení, kterého se tento závěr týkal. Informace jsem předal k prověření Januszovi, leč na zvláštnosti ve vedení SÚKL upozorňuje NKÚ svým kontrolním závěrem dosti přesně. Některé problém přetrvávají dodnes. Víc bylo projednáno na veřejném jednání KV.

poskytnuté výhody:
Zaplatil jsem oběd
naši účastníci:
Lukas Cernohorsky
ostatní účastníci:
Martin Beneš
Lukas Cernohorsky
publikováno: 5. 3. 2020 16:58 permalink

Setkali jsme se s JUDr. Vladimírem Jirouskem. Šlo o téma připomínkování našich zákonů že strany ČAK. Mají přímo specializované sekce, které mohou dát odborná stanoviska. Bylo dohodnuto, že když budeme chtít, můžeme se obrátit přímo na předsedu a ten zajistí vypracování oponentury. Převzal jsem připomínky ČAK k exekucím a ty jsem předal následující den L. Kolaříkovi.

naši účastníci:
Lukas Cernohorsky, Martin Archalous
Lukas Cernohorsky
publikováno: 21. 2. 2020 14:20 permalink

Opomenul jsem zapsat, tak napravuji.

Sešli jsme se a diskutovali o stavu návrhu zákona rozšiřující pravomoci NKÚ ( ST 229, 230 a 360). Zjišťovali naše postoje k pozm. návrhům. Za nás jsem stanovisko sdělil (ST 229 a 230 jsou naše návrhy zákona).

naši účastníci:
Lukas Cernohorsky
ostatní účastníci:
Lukáš Kraus, Jakub Černý
Lukas Cernohorsky
publikováno: 3. 12. 2019 16:24 permalink

Lidé z Rekonstrukce státu se s námi setkali a detailně jsme prodiskutovali plán 9 protikorupčních opatření.

Piráti byli v minulém roce jednoznačně nejaktivnější politickou stranou v protikorupčních zákonech (již jsme předložili legislativní návrhy k řešení hned 5 oblastí obsažených v plánu Rekonstrukce státu) a plnou podporu všech návrhů jsme přislíbili i letos, a to včetně konkrétních praktických kroků k jejich schválení.

Jednalo se o tato témata:
🔹 Zlepšení přístupu občanů k informacím (na konci ledna bude návrh projednávat Senát).
🔹 Udělování dotací jen firmám s jasnými vlastníky (pirátský návrh je již ve Sněmovně)
🔹 Rozšíření kontrol NKÚ na obce a státní firmy (pirátský návrh je již ve Sněmovně)
🔹 ČEZ, ČD a ČEPS budo zveřejňovat smlouvy v registru smluv (pirátský návrh je již ve Sněmovně)
🔹 Transparentní obsazování orgánů státních firem (navrhneme zpřísnění vládního návrhu)
🔹 Posílení transparentnosti veřejných zakázek malého rozsahu (připravujeme vlastní návrh)
🔹 Posílení nezávislosti státního zastupitelství na politicích
🔹 Zákony o lobbingu a whistleblowingu (připravujeme vlastní návrh)

naši účastníci:
Lukas Cernohorsky, Ivan Bartoš, Jakub Michálek
ostatní účastníci:
Rekonstrukce státu - Josef Karlický a Lukáš Kraus
Lukas Cernohorsky
publikováno: 9. 1. 2019 19:22 permalink
22. 11. 2017

Ještě tady mám malý dloužek ve zveřejňování.

Já a David Witosz jsme se 13. Listopadu 2017 účastnili pracovního jednání pořádaného Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Jednání se konalo v zasedací místnosti kulturního domu Obce Hrabyně. Předmětem byl aktuální stav přípravy a realizace výstavby silničních staveb na území MSK, které jsou součástí dlouhodobé koncepce rozvoje infrastruktury, známé pod názvem „Slezský kříž“. Zástupci Moravskoslezského kraje, ŘSD (Tomáš Opěla) a Správy železniční dopravní cesty (Libor Tkáč - Náměstek ředitele pro techniku) nás seznámili s přípravou a realizací klíčových železničních staveb v regionu a rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a výhled na léta 2019 a 2020, který bude projednáván v závěru letošního roku v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Přítomni byli nově zvolení poslanci napříč politickým spektrem např. Jakub Janda (ODS), Aleš Juchelka (ANO), Zuzana Ožanová (ANO).

Já jsem měl kávu a dva chlebíčky a David měl myslím čaj a chlebíček.

Dne 15.11.2017 jsem byl pozván Jitkou Tůmovou (asistentka) do Americké obchodní komory na workshop o veřejných zakázkách v dopravě. Workshop měl být pod patronací Dana Ťoka, který byl přítomen. Dále dorazila Věra Kovářová ze STAN, Weston Stacey z AmCham a Daiel Weinhold advokát, který se zabývá veřejnými zakázkami. V podstatě jsem se akorát dozvěděl, jaké peklo je vypsat výběrové řízení na mýto, že je problém v tom, že často se stává, že dodavatel díky podstřelení ceny zkrachuje. A hlavně, že by bylo super kdybychom vzali do ruky to IT, a že bychom mohli opravit velkou část státní správy. Ve své podstatě si pak také jako v televizi postěžoval na služební zákon, že není možné odborníky ve státní správě lépe odměňovat.

Měl jsem kávu, a potom pár nějakých sladkých pochutin.

Lukas Cernohorsky
publikováno: 22. 11. 2017 20:54 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 10. 2015

V 27.10 večer jsem se v PSP sešel s Ladislavem Šinclem (poslanec za ČSSD na nějž si Andrej vede složku). Je to poslanec z MSK a člen loterijní komise. Chtěl jsem s ním probrat Velkou novelu loterijního zákona a odstranění cenzury z ní. Prošli jsme všechny návrhy zákona (prý je aktuálně 6 verzí). V podstatě mi poradil, že pokud chceme změnu, tak musíme najít řešení jak zdanit hazard na internetu, tak ať se Andrej nažere a internet zůstane svobodný. Není problém s 5-ti novelami, ale s tou velkou z dílny min. Financí. Babiš totiž jakýkoliv pozměňovák bere jako útok na sebe a je jedno, jestli je ten pozměňovák dobrý nebo ne. Navíc je potřeba ještě zajistit, aby ten pozměňovák posvětilo min. financí, protože ve výboru si přečtou pouze to, jestli to MF doporučilo nebo ne.

Lukas Cernohorsky
publikováno: 29. 10. 2015 11:07 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz