Lidé z Rekonstrukce státu se s námi setkali a detailně jsme prodiskutovali plán 9 protikorupčních opatření.

Piráti byli v minulém roce jednoznačně nejaktivnější politickou stranou v protikorupčních zákonech (již jsme předložili legislativní návrhy k řešení hned 5 oblastí obsažených v plánu Rekonstrukce státu) a plnou podporu všech návrhů jsme přislíbili i letos, a to včetně konkrétních praktických kroků k jejich schválení.

Jednalo se o tato témata:
🔹 Zlepšení přístupu občanů k informacím (na konci ledna bude návrh projednávat Senát).
🔹 Udělování dotací jen firmám s jasnými vlastníky (pirátský návrh je již ve Sněmovně)
🔹 Rozšíření kontrol NKÚ na obce a státní firmy (pirátský návrh je již ve Sněmovně)
🔹 ČEZ, ČD a ČEPS budo zveřejňovat smlouvy v registru smluv (pirátský návrh je již ve Sněmovně)
🔹 Transparentní obsazování orgánů státních firem (navrhneme zpřísnění vládního návrhu)
🔹 Posílení transparentnosti veřejných zakázek malého rozsahu (připravujeme vlastní návrh)
🔹 Posílení nezávislosti státního zastupitelství na politicích
🔹 Zákony o lobbingu a whistleblowingu (připravujeme vlastní návrh)

naši účastníci:
Lukas Cernohorsky, Ivan Bartoš, Jakub Michálek
ostatní účastníci:
Rekonstrukce státu - Josef Karlický a Lukáš Kraus
Lukas Cernohorsky
publikováno: 9. 1. 2019 19:22 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz