Profil autora
jméno:
Josef Špak
přidal kontaktů:
21
profil na Pirátském fóru:
josef.spak

Schůzka proběhla na moji žádost. Informoval jsem náměstka primátora (toho času s gescí: investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, koncepce dopravy, územní rozvoj, architektura a urbanismus) o zvláštních postupech některých stavebníků při výstavbě bytových domů, kdy jsou např. některé požadavky splněny jen naoko nebo jen v čase kolaudace. O změně stavby po dokončení se město od stavebního úřadu někdy ani nedozví, proto je třeba větší opatrnost. Budoucí spoluvlastníci se proti takovým trikům nemohou účinně bránit, pokud po složení zálohy, během výstavby, až do převzetí bytu nejsou spoluvlastníky a nemají tak přístup do spisu na stavebním úřadě.

Také jsme krátce probrali některá dopravní témata: zklidnění dopravy v centru, komunikace stavebního úřadu s dotčenými osobami při rekonstrukci ulic, cyklo opatření, elektrické koloběžky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Ing. Petr Holický
Josef Špak
upraveno: 13. 9. 2021 22:14
publikováno: 13. 9. 2021 21:49 permalink

Na naši žádost proběhla schůzka v kanceláři spol. OMEGA & Partners s.r.o. na náměstí P.O.II. Ptali jsme se zejména na okolnosti stavby "rezidence Hálkova" - bytový dům na místě původního výměníku teplárny mezi ulicemi Nerudova a Hálkova. Diskutovali jsme i projednávání prodeje pozemku v zastupitelstvu - pro trafostanici ve stejném místě. Nahlíželi jsme do výkresů.

Také jsme diskutovali celkově koncepci výstavby ve městě a fungování městské samosprávy a úřadu v této souvislosti.

přijaté výhody:
Kafe a vizitky
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Josef Špak, Zuzana Kudláčková
ostatní účastníci:
Václav Bušek, Martin Kouba
Josef Špak
publikováno: 13. 5. 2021 14:36 permalink

Mgr. Hanus poslal v reakci na nepřijaté usnesení zastupitelstva (prodej pozemku pro trafostanici 22.3.2021) mail všem zastupitelům. Schůzka v pondělí dopoledne proběhla na moji žádost. Probírali jsme především záležitosti ohledně stavby bytového domu mezi ulicemi Nerudova a Hálkova, a problematiku souhlasů a nesouhlasů města během posledních 8-11 let, co se týká pozemku 2528/1 v k.ů. ČB 3. Také přišla řeč na jiné aktivity stejné stavební firmy, postupy stavebního úřadu, a českobudějovickou politiku obecně.

přijaté výhody:
shrnutí případu, informace o postupu žaloby proti územnímu rozhodnutí
poskytnuté výhody:
nápady a informace o možném postupu zastupitelů. Informace o místní politice.
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Mgr. Jaroslav Hanus
Josef Špak
publikováno: 4. 5. 2021 17:31 permalink

Na můj návrh dnes proběhla před jednáním hospodářského výboru JčK asi 45 minut dlouhá schůzka s Ing. Františkem Konečným (ANO) na tato témata:

- bytová výstavba ve městě
- minulé a současné aktivity společnosti OMEGA & Partners, s.r.o.
- politická situace ve městě
- majetkové vztahy k původnímu Děkanskému dvoru
- možnosti kontroly / dohledu nad činnostmi stavebního úřadu

přijaté výhody:
informace
poskytnuté výhody:
informace
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Ing. František Konečný
Josef Špak
publikováno: 28. 4. 2021 20:31 permalink
26. 4. 2021

Dnes v Čepici proběhla schůzka ohledně aktivit společnosti OMEGA & Partners, s.r.o. a související činnosti realitní kanceláře a stavebního úřadu. Byl jsem upozorněn na změny v dokumentaci během stavby. Dále bylo zmíněno údajně nesolidní jednání firmy. Převzal jsem související dokumentaci v listinné i elektronické podobě. Věc má zatím tři roviny: apel na obezřetnost zastupitelů při jednání s touto společností, prověření postupu města, prověření postupu stavebního úřadu.

přijaté výhody:
elektronická a listinná dokumentace k případu
poskytnuté výhody:
informace o možnostech dalšího postupu
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
PK
Josef Špak
upraveno: 29. 4. 2021 11:33 historie úprav
publikováno: 26. 4. 2021 12:28 permalink
5. 12. 2020

03.12.2020 mi volal Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA s nabídkou představení svých aktivit zastupitelskému klubu a adventní plavby zdarma na lodi po ČB (od slepého ramene k soutoku a zpět, s divadelními zastaveními po cestě). Odůvodnil to snahou o navázání přátelštějších vztahů (historicky došlo ze strany Pirátů k publikování článku se zavádějící informací). Po konzultaci s kolegy jsem nabídku plavby přijal. Termín schůzky zatím není určen.
https://www.cbsystem.cz/cs/akce/7508-plavba-do-betlema
Tématické plavby jsou spolufinancovány dotací Statutárního města České Budějovice.
Plavba se uskutečnila 5.12.2020.

Pro vyloučení pochybností:
Na zasedání zastupitelstva 8.12.2020 se bude projednávat posunutí termínu související dotace na 31.12.2020 kvůli koronaviru: "5. Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001066 - České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s. (čj. KP-ZM/517/2020/M/267)"
Rozhodnutí o hlasování klubu však padlo již na jednání v pátek 4.12.2020 a moje rozhodování v této věci tak nemohlo být dojmem z plavby nikterak ovlivněno.

přijaté výhody:
tématická plavba zdarma
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA
Josef Špak
publikováno: 5. 12. 2020 22:41 permalink

01.09.2020 mě kontaktoval Tomáš Holub ze skautského střediska s tím, že na pozemcích města, které by se měly směnit za pozemky pod budoucí Severní spojkou, jsou skauti v pronájmu a postavili zde srub, který slouží k výchovým a vzdělávacím aktivitám. Požádal mě, zda by bylo možné nepřijmout usnesení tak, jak je navrženo. Slíbil jsem, že věc vysvětlím kolegům v klubu.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
předání informací zastupitelskému klubu
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Tomáš Holub
Josef Špak
publikováno: 10. 9. 2020 17:46 permalink

Paní Siegelová oslovila všechny zastupitele emailem ohledně chovu drůbeže na návsi s tím, že by chtěla, aby chov byl regulován vyhláškou jako v minulosti. přijel jsem si prohlédnout stav na místě. Také jsem si poznamenal několik dalších podnětů ke zlepšení ohledně jiných míst ve městě.

přijaté výhody:
informace
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Jiřina Siegelová
Josef Špak
publikováno: 10. 9. 2020 17:45 permalink
10. 9. 2020

Dnes dopoledne mě navštívila v kanceláři Lucie Korytářová, probírali jsme park Dukelská a snahu o menší kácení stromů na břehu řeky, což vyplynulo z její předchozí konzultace s krajským dendrologem. Následně jsme spolu navštívili investiční odbor za účelem zjištění aktuálních informací, přičemž jsem řešil vlastní pracovní záležitosti z podnětů územních skupin.

přijaté výhody:
ovocný koláč
poskytnuté výhody:
čaj, součinnost při návštěvě investičního odboru
naši účastníci:
Josef Špak
ostatní účastníci:
Lucie Korytářová
Josef Špak
publikováno: 10. 9. 2020 17:35 permalink
21. 5. 2020

Na základě reportáže https://www.seznamzpravy.cz/clanek/budejovice-maji-narok-na-stamilionove-pozemky-klidne-je-nechavaji-jinym-106329
jsem ve středu oslovil Františka Hakla telefonicky. Následně jsme se setkali ve čtvrtek odpoledne u něj v kanceláři. Ptal jsem se na podrobnosti k případu a nahlíželi jsme do dokumentace z archivů a pozemkových knih a do dalších materiálů. Požádal jsem pana Hakla o zaslání kopie dokumentů elektronicky, což proběhlo.

přijaté výhody:
kopie dokumentace
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Josef Špak
Josef Špak
publikováno: 24. 5. 2020 0:01 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz