Profil autora
jméno:
Hana Brnakova
přidal kontaktů:
7
profil na Pirátském fóru:
hana.brnakova
Kontakty

Schůzka se odehrála na základě pozvání člena zastupitelstva za Hnutí ANO2011, Ing. Pavla Juříčka v Hradci nad Moravicí. Schůzky se zúčastnili za koaliční zastupitelské kluby : P. Orieščik (ČSSD), M.Jedlička (KDU-ČSL), D.Hudec (Zelená pro Opavu). Za opoziční zastupitelské kluby: M.Veselý (ODS+ TOP 09 + Soukromníci), já (Piráti a Opavané), L.Witassek (Změna pro Opavu). Předmětem jednání bylo projednání argumentace a důvodů pro schválení bodu "Změny v orgánech města", který byl zařazen do programu 15. jednání ZMO ,konaného dne 29.3. 2021. Předmětem zásadní změny mělo být odvolání stávajícího primátora SM Opavy, k čemuž nakonec na jednání ZMO nedošlo.

přijaté výhody:
sklenka vody a 0,7l červeného vína ( dárek pro všechny účastníky setkání)
poskytnuté výhody:
osobní volný čas o víkendu...
naši účastníci:
Hana Brnakova
ostatní účastníci:
P. Orieščik (ČSSD),P.Juříček (ANO 2011), M.Jedlička (KDU-ČSL), D.Hudec (Zelená pro Opavu), M.Veselý (ODS+ TOP 09 + Soukromníci), já (Piráti a Opavané), L.Witassek (Změna pro Opavu),
Hana Brnakova
upraveno: 31. 3. 2021 22:33
publikováno: 31. 3. 2021 22:32 permalink

Dne 16.7. 2020 jsem se na HN v Opavě setkala se zástupci ODS: Jiří Ryba, Dominik Janků, Jakub Unucka, Tadeáš Brída, Vítězslav Imrýšek, Eliška Janků na jejich akci "Karvinou nedáme", kde jsem se pozdravila s náměstkem Unuckou a skupinu vyfotila. Připomněla jsem, že na problémy Karviné upozorňovala dlouhodobě naše krajská lídryně Zuzka Klusová. Akce netrvala dlouho, do nezávazné diskusi na téma doby "pokoroně" jsme šli s Jiří Ryba, Dominik Janků, Tadeáš Brída, Vítězslav Imrýšek na pivko.

přijaté výhody:
dvě chlazené desítky od Dominik Janků
naši účastníci:
Hana Brnakova
ostatní účastníci:
Jiří Ryba, Dominik Janků, Tadeáš Brída, Vítězslav Imrýšek
Hana Brnakova
publikováno: 16. 7. 2020 14:32 permalink

Dnes jsem měla schůzku na základě podnětu tajemníka úřadu s náměstkyní SZM Opava a doc. Šopákem ve věci žádosti o finanční podporu na vydání sborníku jako součásti konference k 150. výročí prvního vydání Opavského týdenníku. Dle vyjádření účastníků jednání za SZM je to velké slezské téma.Navíc o školství, které je tématem letošní Bezručovy Opavy (září 2020), se psalo právě v tomto vydání. SZM má zájem uspořádat konferenci a tvrdí, že na vydání sborníku už nemají finance, rádi by konferenci zařadili i do programu Bezručovy Opavy (ten je již však naplánován dramaturgem kulturních akcí Mgr. Rotreklem). V minulých obdobích bylo del jejich vyjádření na základě dohody s primátory realizováno vydávání obdobných sborníků, mám kulturu v gesci, proto se obracejí na mě. Obecně bych s podporou hodnotných aktivit připomínajících historii našeho města problém neměla, nicméně jsem upozornila na skutečnost, že finanční prostředky na kulturní granty pro rok 2020 již byly schváleny a přerozděleny. Navíc v pravidlech nového dotačního systému pro rok 2020 je uvedeno, že pokud je žádost o neinvestiční dotaci charakteru, který vypsané dotační okruhy na rok 2020 obsahovaly, taková žádost má naději na podporu minimální. Na můj dotaz, zda-li žádali v rámci grantu- ANO, na jiné aktivity, leč neuspěli, takže ponětí o dotačních pravidlech na rok 2020 lze předpokládat.Dále jsem je seznámila s procesem zúřadování žádostí o neinvestiční dotace v podmínkách SM Opava. Doporučila jsem jim možný postup a upozornila na nutnost takovéto záležitosti plánovat dostatečně dopředu tak, aby mohly být hodnoceny v rámci řádného dotačního řízení. Upozornila jsem rovněž na potřebu vícezdrojového financování a podporu partnerství takovýchto počinů, např. Slezské zemské muzeum+ statutární město Opava + např. Matice Slezská, či Slezská univerzita v Opavě. Takto postavené projekty mohou mít vyšší prioritu a lepší možnost finanční i nefinanční podpory ze strany města. O průkaznosti dopadu projektu, např. ve prospěch rozvoje občanské společnosti atp. nemluvě.

přijaté výhody:
Publikace Pavla Šopáka z roku 2017 s názvem Tvořit město (Opava a Moravská Ostrava 1850-1950: architektura a urbanismus)
poskytnuté výhody:
sklenice vody, káva,
naši účastníci:
Hana Brnakova
ostatní účastníci:
Mgr. Kamila Poláková,Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (oba SZM v Opavě), JUDr.Tomáš Elis ( tajemník úřadu)
Hana Brnakova
publikováno: 12. 3. 2020 20:25 permalink

Dne smě oficiálně navštívil u mě v kanceláři ředitel Jaromír Javůrek ohledně dotace na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Žádá o finanční podporu mimo grantová pravidla, byl by rád, kdyby ho město podpořilo ve výši 100 000,00 Kč. Konzultovala jsem s ním, jako s odborníkem v kultuře, problematiku našeho SDO p.o. týkající se snížení finančního příspěvku města na rok 2020 o 5 mil a s tím související opatření divadla, což je výstup ze středečního jednání naší rady města, kdy byla jednomyslně schválena změna organizační struktury (zejména výpovědi sólistům (HPP) a změna spolupráce na externí spolupráci na základě "honorářových smluv". Zrekapituloval mi jeho spolupráci s minulým vedením. Ptal se, jak postupovat, když v grantech nebyli podpořeni. Doporučila jsem mu legitimní postup a možnosti v rámci podání žádosti v režimu "dotace ostatní" a vysvětlila proces projednávání žádostí o finanční podporu v rámci našeho úřadu. Sdělila jsem mu jasně, že nebudu obcházet náš nově zavedený dotační systém a jeho pravidla a nebudu mu slibovat ani jiné "modré z nebe". Zeptala jsem se, zda-li se zúčastnil někdo z jeho týmu našeho nově zavedeného "Semináře pro žadatele o dotaci", sdělil mi, že jej v této věci nikdo z úřadu nezkontaktoval (úkol garanta), takže snad příště. Jednání probíhalo ve slušné a pozitivní atmosféře. Obdržela jsem spolu s informačními materiály (Program festivalu v letošním roce, Klub Leoše Janáčka) v papírové tašce pozornost se slovy:"pro zvládání stresových a náročných situací."

přijaté výhody:
reklamní předmět-1 lahev 0,35l JANÁČKOVICE aneb ETUDA PRO ZDRAVÍ, 1ks program festivalu, 1ks leták o možnosti členství v Klubu Leoše Janáčka
poskytnuté výhody:
sklenice vody, káva,
naši účastníci:
Hana Brnakova
Hana Brnakova
publikováno: 30. 1. 2020 17:11 permalink

Přes moji asistentku mě kontaktovala paní starostka s tím, že se mnou potřebuje nutně mluvit, protože by mi ráda ukázala osobně MČ a taky chtěla vyjasnit "různé informace" ohledně jejího vztahu k stávající vedoucí odboru školství. POZN: Paní starostka MČ je bývalou vedoucí odboru školství a zároveň tchýní stávajícího primátora města. Vesměs kritické informace na adresu pověřené vedoucí o. školství jsem dostávala pouze od různých osob ze strany koaličního partnera vč. pana primátora, proto jsem přivítala její osobní iniciativu si tyto záležitosti jednou provždy přímo vyjasnit. Dohodli jsme se, že dle mého kalendáře může setkání proběhnout 23.10.2019 po 16:00 hod. Schůzka proběhla v klidné atmosféře, nejprve jsem požádala paní starostku, abychom společně prošly MČ a blíže mě seznámila s konkrétní problematikou, či dalšími záměry MČ. Návštěvu jsme zakončily na obecním úřadě, kde se ve finále naše diskuse stočila na téma mateřského školství a vyjasnění jejích vztahů k t.č. zastupující vedoucí odboru. K tomuto tématu mi byl sdělen subjektivní názor paní starostky, že v době minulého volebního období (VO) víceméně očekávala bližší spolupráci a intenzívnější informovanost ze strany zastupující vedoucí odboru , protože, jak tvrdila, před tím, než sama nastoupila k výkonu uvolněné veřejné funkce v MČ, si ji "vychovávala" jako její budoucí nástupkyni. (POZN: v min. VO se řešila místní kauza MŠ Šrámkova s odvoláním tehdejší ředitelky MŠ. Kauza vyvrcholila soudním sporem). V závěru jednání vlastně vyplynulo, že vůči zastupující vedoucí, která se nepřihlásila do 1. kola VŘ na vedoucí odboru školství, protože k 30.8.2019 paní starostka podala žádost na rezignaci z funkce vedoucí z důvodu dosažení důchodového věku, nemá zásadní výhrady. Žádná další zásadní témata nebyla otevřena. Schůzka byla ukončena cca 18:40 hod.

přijaté výhody:
sklenice vody, šálek kávy , dva koláčky
poskytnuté výhody:
sklenice vody, káva, tři koláčky, obložený chlebíček
naši účastníci:
Hana Brnakova
ostatní účastníci:
Mgr. Miroslava Konečná, starostka MČ Malé Hoštice
Hana Brnakova
upraveno: 25. 10. 2019 15:22
publikováno: 25. 10. 2019 15:04 permalink
17. 10. 2018

Kdo: Hana Brňáková, Pavel Kořízek, Jan Štěrba

S kým: Pavel Juříček, Igor Hendrych, Tomáš Navrátil, Michal Štěpánek (všichni ANO), Miroslav Kořistka, Lumír Měch (oba OMČO), MUDr. Dalibor Hudec (Zelená pro Opavu), Ing. Michal Jedlička, Ing. Rudolf Chamrád, Mgr. Lucie Pobořilová (všichni KDU- ČSL),

Za ANO 2011 přítomen rovněž právní poradce JUDr. Hulva a zápis prováděla asistentka poslance Juříčka , Eva Rýmlová

Kde: Tiskárna GRAFIKO, Opava Kylešovice

Kdy: úterý 16.10.2018, 18:00 hod

Téma: Projednání a finální podoba koaliční smlouvy

Hlavní body:

1. Podrobné projednání finálního znění koaliční smlouvy, dohoda na dopracování programového prohlášení do 31.10. 2018

2. Společné prohlášení o uzavření KS pro reportéry ČT, redakce zpravodajství

3. Dohoda na páteční TK pro místní média

POZN:Koaliční partneři KDU ČSL a Zelená pro Opavu se dohodli, že společně vytvoří jeden klub zastupitelů se čtyřmi členy.

přijaté výhody:
voda, káva, Hana Brňáková obdržela dárkovou tašku s vínem a cukrovinkami, jako výraz blahopřání ze strany vítěze voleb k jejímu získání titulu ŹENA REGIONU 2018, finalistka soutěže za MSK.
Hana Brnakova
publikováno: 17. 10. 2018 22:12 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 10. 2018

Kdo: Hana Brňáková, Jan Štěrba

S kým: Pavel Juříček, Igor Hendrych, Tomáš Navrátil, Simona Horáková, Michal Štěpánek (všichni ANO), Zbyněk Stanjura, Marek Veselý (oba ODS), Miroslav Kořistka, Lumír Měch (oba OMČO)

Kde: Tiskárna GRAFIKO, Opava Kylešovice

Kdy: pondělí 8.10.2018, 20:00 hod

Téma: Vyjasnění vyjednávacích pozic a podmínek možné koaliční spolupráce

Hlavní body:

1. Domluva o společném postupu ve vyjednávání, návrhy "8 alias 14" a ANO vyjasňující nalezení názorových a pozičních shod

2. Vymezení prostoru pro interní projednání vzešlých návrhů "8 alias 14" a ANO + stanovení termínu další společné schůzky na Po 15.10.2018, čas bude upřesněn operativně

POZN: "14" počet mandátů ODS-6, Piráti-5, OMČO-3 v aktuálním čase, "8" počet mandátů ODS-3, OMČO-3, Piráti -2 spolupracujících v opozici ve VO 2014-2018.

přijaté výhody:
voda, káva
Hana Brnakova
publikováno: 11. 10. 2018 16:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz