Dnes jsem měla schůzku na základě podnětu tajemníka úřadu s náměstkyní SZM Opava a doc. Šopákem ve věci žádosti o finanční podporu na vydání sborníku jako součásti konference k 150. výročí prvního vydání Opavského týdenníku. Dle vyjádření účastníků jednání za SZM je to velké slezské téma.Navíc o školství, které je tématem letošní Bezručovy Opavy (září 2020), se psalo právě v tomto vydání. SZM má zájem uspořádat konferenci a tvrdí, že na vydání sborníku už nemají finance, rádi by konferenci zařadili i do programu Bezručovy Opavy (ten je již však naplánován dramaturgem kulturních akcí Mgr. Rotreklem). V minulých obdobích bylo del jejich vyjádření na základě dohody s primátory realizováno vydávání obdobných sborníků, mám kulturu v gesci, proto se obracejí na mě. Obecně bych s podporou hodnotných aktivit připomínajících historii našeho města problém neměla, nicméně jsem upozornila na skutečnost, že finanční prostředky na kulturní granty pro rok 2020 již byly schváleny a přerozděleny. Navíc v pravidlech nového dotačního systému pro rok 2020 je uvedeno, že pokud je žádost o neinvestiční dotaci charakteru, který vypsané dotační okruhy na rok 2020 obsahovaly, taková žádost má naději na podporu minimální. Na můj dotaz, zda-li žádali v rámci grantu- ANO, na jiné aktivity, leč neuspěli, takže ponětí o dotačních pravidlech na rok 2020 lze předpokládat.Dále jsem je seznámila s procesem zúřadování žádostí o neinvestiční dotace v podmínkách SM Opava. Doporučila jsem jim možný postup a upozornila na nutnost takovéto záležitosti plánovat dostatečně dopředu tak, aby mohly být hodnoceny v rámci řádného dotačního řízení. Upozornila jsem rovněž na potřebu vícezdrojového financování a podporu partnerství takovýchto počinů, např. Slezské zemské muzeum+ statutární město Opava + např. Matice Slezská, či Slezská univerzita v Opavě. Takto postavené projekty mohou mít vyšší prioritu a lepší možnost finanční i nefinanční podpory ze strany města. O průkaznosti dopadu projektu, např. ve prospěch rozvoje občanské společnosti atp. nemluvě.

přijaté výhody:
Publikace Pavla Šopáka z roku 2017 s názvem Tvořit město (Opava a Moravská Ostrava 1850-1950: architektura a urbanismus)
poskytnuté výhody:
sklenice vody, káva,
naši účastníci:
Hana Brnakova
ostatní účastníci:
Mgr. Kamila Poláková,Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (oba SZM v Opavě), JUDr.Tomáš Elis ( tajemník úřadu)
Hana Brnakova
publikováno: 12. 3. 2020 20:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz