Profil autora
jméno:
Mikulas Peksa
přidal kontaktů:
116
profil na Pirátském fóru:
mikulas.peksa
15. 10. 2014

Konstatuji, že mě po FB kontaktovali pánové Jurášek Buček a Jan Charvát se žádostí o pomoc při organizování cesty do Berlína. Pánové se představili jako politologové z UJEP a požádali mě o zprostředkování kontaktu s Německými Piráty. Rádi by je představili studentům politologie z UJEP.

Mikulas Peksa
publikováno: 15. 10. 2014 19:01 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
13. 10. 2014

Nevím, kam to jinam napsat, tak to píšu sem.

Předseda PP-DE Stefan Körner a s ním několik dalších Německých Pirátů nám gratuluje.

Přislíbené výhody: řekneme jim, co jsme v Praze a Mariánkách udělali, že se zadařilo.

přijaté výhody:
gratulace
Mikulas Peksa
publikováno: 13. 10. 2014 20:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 3. 2014

V souvislosti s TZ mě mailem kontaktoval pan Václav Vorel z http://www.vzajemnost.eu. Projevoval zájem o spolupráci s Piráty, tak jsem mu přislíbil pomoc s kontaktováním RP.

Mikulas Peksa
publikováno: 4. 3. 2014 0:20 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
5. 1. 2014

Na sjezdu PP-DE v Bochumi jsme diskutovali s Mattiasem Bjärnemalmem (PP-SE) předpis o lobbingu české pirátské strany a zastoupení žen na předních místech české kandidátky do EP.

přijaté výhody:
malé pivo a kniha "The case for Copyright Reform" od Christiana Engströma a Ricka Falkvinge
Mikulas Peksa
publikováno: 5. 1. 2014 12:23 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 12. 2013

Na sjezdu PP-DE v Brémách o víkendu jsem učinil následucjí lobistické kontakty:

1) a) V hospodě mě kontaktovala švédská pirátská europoslankyně Amelie Andersdotter. V rozhovoru jsme pokračovali další den.

b) Zůčastněné osoby: Amelie Andersdotter, Mattias Björnemann. Diskusi slyšeli další cca 1-3 Němečtí Piráti

c) Diskutovali jsme českou kandidátku pro Evropské volby resp. kvality jednotlivých kandidátů.

d) Prosadit na čelná místa kandidátky kvalitní kandidáty. Prosadit do první trojice ženu.

e) Amelií poskytnuté výhody: žádné; mnou poskytnuté výhody: 2 hlty pšeničného piva. Přislíbené plnění: žádné

2. a) V hospodě jsem se náhodně seznámi Jörgem Pfannenschmidtem.

b) Další přísedící příliš neposlouchali.

c) Obchod s Pirátskými propagačními předměty

d) Získat zákazníky

e) Poskytnuté výhody: žádné; Přislíbené plnění: pozvánka na CF v lednu 2014

3. a) V kongresovém sále mě kontaktoval Paul Weiler (jeden z neúspěšných kandidátů na předsedu)

b) Paul Weiler, v závěru přítomna Amelie Andersdotter, Mattias Björnemann

c) Diskuse o pravo-levém směřování Pirátské politiky

d) Snaha posílit sociální akcent Pirátské politiky, snaha přesvědčit mě ke kandidatuře na českého Pirátského MEPa.

e) Poskytnuté výhody: žádné

4. a) V kongresovém sále jsem se dal do řeči s Arnem Pfeilstickerem

b) Arne Pfeilsticker (vedoucí Pracovní skupiny Hospodářství)

c) Diskuse o monetární politice

d) Snaha získat podporu pro plán na regulaci a decentralizaci bankovního systému

e) Poskytnuté výhody: cca 30-stránková prezentace o fungování Německého finančního systému a návrzích řešení; prislíbené plnění: propagace Pirátské konference plánované na příští rok

Tím je doufám veškeré byrokracii vyčerpávajícím způsobem učiněno zadost.

Mikulas Peksa
publikováno: 4. 12. 2013 12:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
6. 11. 2013

Po skončení oficiální konference PP-EU v Athénách 3.11. došlo k neformálnímu setkání delegátů PP-DE, PP-FR, PP-CZ, PP-SE, PP-GR a PP-CAT. K setkání došlo z iniciativy Němců a hlavním bodem byla diskuse o možnosti volby Evropského Pirátské leadera pro volby do europarlamentu v roce 2014. Němci nám sdělili následující informace

- upozornili nás primární volby zelených, detaily viz oficiální stránka Evropských zelených http://europeangreens.eu/green-primary-2014-infographic + podali vysvětlení infografiky

- upozornili nás na skutečnost, že příští předseda EK má být zvolen parlamentem a nikoli čistě jmenován Radou. Dle informací Němců existuje dohoda všech parlamentních frakcí, že se v tomto EP nenechá obejít. Pro info dodávám TZ EK, která tento záměr také deklaruje http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-215_cs.htm. Speciálně upozorňuji na formulaci "strany v členských státech by měly ve volební kampani informovat voliče o svém kandidátovi na předsedu Komise."

- Němci navrhli zúčastnit se tohoto procesu, tj. deklarovat leadra Pirátů pro volby. Zároveň předložili 4 možnosti, jak to udělat

1) On-line primárky ve stylu Zelených

2) Kandidáti vybraní jednotlivými stranami si zvolí leadera

3) Delegovaná volba na národních shromážděních

4) Zvolit leadra Radou PP-EU na ustavujícím shromáždění v březnu

- stručně jsme rozebrali výhody a nevýhody všech varianta, infomovali jsme se o termínech primárek (vesměs prosinec a leden) a následoval crowdsourcing možných leaderů - Francouz zmínil Nicolase Hulota, Evu Joly a Viviane Reding (všechny spíše jako nevhodné); z legrace jsem navrhl Vladimíra Franze

Podotýkám, že Gregory Engels mi svůj plán předložit tyto informace říkal už den před tím v hospodě a já jsem ho v tom utvrdil. Soukromně mi taky naznačoval, že PP-DE by mohla být schopná nějaké klikátko pro variantu 1) naprogramovat.

Další agenda

- shodli jsme se, že způsob použití společného programu je čistě záležitostí jednotlivých PP, povinná je pouze společná tiskovka; formálně to bude odsouhlaseno 17.11. na mumble

- Katalánci svolali mumble ohledně tzv. cibulového programu (hledání společných prvků programů některých pirátských stran)

Mikulas Peksa
publikováno: 6. 11. 2013 20:55 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz