Profil autora
jméno:
Mikulas Peksa
přidal kontaktů:
116
profil na Pirátském fóru:
mikulas.peksa
2. 11. 2017

V úterý jsem se sešel s Tomášem Jungwirthem z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Probírali jsme aktuální problémy české azylové a migrační politiky, i otázky integrace cizinců. Dále jsme řešili obecné problémy neziskových organizací v ČR.

přijaté výhody:
informace
Mikulas Peksa
publikováno: 2. 11. 2017 13:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 11. 2017

V úterý jsme absolvovali sérii schůzek s ostatními stranami: ANO, KDU, TOP 09, SPD

========================================================================

ANO - přítomni Petr Vokřál, Jaroslav Faltýnek (vetšinu času mluvil pouze on)

Piráti - Bartoš, Michálek, Peksa

V úvodní části pan Faltýnek sdělil Jakubovi Michálkovi charakter svého obvinění. Po té už jsme řešili uspořádání Sněmovny.

ANO jednalo s ostantími stranami o klíči pro určení počtu výborů a preferencích jednotlivých stran na jejich obsazování. Nekteré z těchto preferencí nám opakovali, podle očekávání dochází ke kolizím v požadavcích jednotlivých stran, liší se i požadavky na počty předsedů výborů pro jednotlivé strany. Vyjednavači ANO jsou toho názoru, že není možné ustavit Sněmovnu bez dohody všech stran.

Poté se řešily programové shody mezi ANO a Piráty. ANO vypracovalo krátkou analýzu našich priorit a tu nám předalo. Dále si vyžádalo podrobnější rozpracování jednotlivých bodů, aby se jim mohli dále zabývat.

========================================================================

KDU - přítomni Bělobrádek, Bartošek, Jurečka

Piráti - Bartoš, Michálek, Peksa

Schůzka byla krátká, povětšinu času jsme si pouze ověřovali své veřerjně známé postoje. My jsme si ověřili, že KDU nepodpoří vládu, lidovci zjišťovali, zda-li podpoříme Radka Vondráčka na předsedu Sněmovny. Dále jsme si řekli své priority na předsedy parlamentních výborů.

Lidovci nám nezištně nabídli konzultace, v případě že bychom potřebovali poradit s chodem parlamentu atp.

========================================================================

TOP 09 - přítomni Kalousek, Adamová

Piráti - přítomni Bartoš, Michálek, Peksa

Probírali jsme ustanovení Sněmovny. TOP 09 usiluje o zdržování, žádali nás, abychom je v tomto kroku podpořili.

Důsledně nás varovali před rizikem menšinové vlády ANO, která by kontrolovala celou exekutivu.

========================================================================

SPD - přítomni Okamura, Fiala

Piráti - přítomni Michálek, Peksa

Proběhla seznamovací schůzka. Stručně jsme mluvili o obsazení vedení Sněmovny. SPD je připravena podpořit pirátského místopředsedu Sněmovny, pokud Piráti podpoří místopředsedu Sněmovny za SPD (v pořadí s ohledem na volební výsledek). Nabídku jsme vzali na vědomí a budeme ji projednávat na Klubu. Poté jsme mluvili o obsazení pozic předsedů výborů a kolizích mezi požadavky našich stran. Nakonec byla diskutován prostor pro společnou podporu zákonů, případně orgánů Sněmovny.

Mikulas Peksa
publikováno: 2. 11. 2017 12:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
27. 10. 2017

Včera jsem byl na akci "DEBATA K NÁVRHŮM IMPLEMENTACE ČLÁNKU 46 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII V OBLASTI SPOLEČNÉ OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY" pořádané stranou Evropani.cz. Na debatě byl probírán mimo jiné obsah prosincového summitu Evropské Rady ohledně PESCO, pan Ivo Kaplán (Unie Evropských federalistů, KDU-ČSL) mi k tomu poskytl nějaké informace. Po debatě pokračovala afterparty, kde jsem s vedením Evropanů (Petr Jantač, Pavel Krnáč, Josef Břečka) probíral možnosti budoucí spolupráce evropani.cz - Piráti, s ohledem na senátní a komunální volby, popř. zapojení do Pirátských projektů na otevření sněmovny občanům, diskutovaly se i finanční aspekty.

Zmíněné debaty a podebatní party se účastnili i členové dalších stran (TOP 09), přítomen byl i jeden člen hnutí Mladé ANO. Naši interakci i podle vyjádření svědků nelze charakterizovat jako pokus o ovlivňování. Na párty dorazil i člen předsednictva PPEU Tony Motakis (PPDE, PPGR). S ním jsem řešil stav PPEU a průběh českých voleb.

přijaté výhody:
na debatě jsem jim vypil jednu sodovku
Mikulas Peksa
publikováno: 27. 10. 2017 13:12 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
26. 10. 2017

Včera navečer jsme se sešli s představiteli hnutí ANO Petrem Vokřálem a Radkem Vondráčkem ve sněmovně. Schůzka se konala z popudu Andreje Babiše, který na ní nedorazil. Za Piráty jsme dorazili ve složení já, Ivan Bartoš, Jakub Michálek.

V první části schůzky jsme si vyjasnili postoj Pirátů k vládě ANO. Popsali jsme metody naší práce a vyloučili jsme možnost, že by se Piráti na vládě třebas i nepřímo podíleli (tolerance vlády, opoziční smlouvy,....).

Deklarovali jsme naši pozici a konstruktivní přístup k tvorbě i změnám smysluplnné legislativy, která by byla v souladu s programem Pirátů.

V další části schůzky jsme řešili programové průniky. Hnutí ANO si zpracovává analýzu podobnosti našeho programu, zběžná kontrola potvrzuje významnou míru shody v našich prioritách, především v otázkách boje proti korupci, digitalizaci, atp. Explicitně jsme byli dotazováni na zákon o lobbingu, naopak my jsme se dotazovali na registru smluv.

Od pana Vokřála zaznělo že zhruba s 16 body s našich 20 priorit je v souladu.

Po té jsme diskutovali možné změny jednacího řádu sněmovny s ohledem na její zefektivnění. Zde jsme jasně řekli, že chápeme potřeby zefektivnění legislativního procesu, zejména s ohledem na větší počet stran v PS, nicméně v budoucnu nepodpříme nic, co by vedlo k nežádoucímu okleštění demokratické diskuse na poli sněmovny.

Diskutovali jsme obsazení sněmovních výborů a pozici předsedy sněmovny.

Řešili jsme situaci kandidáta na post předsedy poslanecké sněmovny a důvody nominace pana Vondráčka a pozici ODS, která navrhuje pana předsedu Fialu

Hnutí ANO konsoliduje požadavky jednotlivých stran na pozice předsedů výborů. Vznesli jsme požadavek na post předsedy bezpečnostního výboru a několik dalších. Měli bychom zájem o cca 3 předsedy výborů, které souvisí s naším programem i prioritami (viz. strategie) Stejně tak na jsme přednesli náš zájem o post místopředsedy poslanecké sněmovny.

V závěru jsme probrali mediální obraz postoje ANO k Evropské unii resp. ve věci přijetí Euro. Hnutí ANO neusiluje o změnu české pozice k přijetí eura - ani o rychlé přijetí, ani o vyjednávání trvalé výjimky.

Mikulas Peksa
publikováno: 26. 10. 2017 9:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 10. 2017

Diky zprostredkovani Adama Komendy jsem v emailovem kontaktu s platformou PROUD (proud.cz). Adam se ucastnil jejich akce.

Emailem me kontaktoval pan Tomas Pala z Governance Institute kvuli cesko-cinskym vztahum. Schuzku jsme prozatim odlozili.

Mikulas Peksa
publikováno: 25. 10. 2017 21:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 10. 2017

Proi pořádek uvádím, že dlouhodobě udržuji kontakty na LARPovou komunitu a jmenovitě Davida Františka Wagnera. Probíráme spolu LARPy a kulturu obecně. Účastnil jsem se asi 10 LARPů pořádaných jím, resp. spolkem Rolling.

Poskytované výhody: platím jim za to

Přijímané výhody: nechávají mě hrát LARPy

Mikulas Peksa
publikováno: 25. 10. 2017 14:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 10. 2017

Z popudu vyjednávacího týmu jsme se šešli s vyjednavacím týmem ODS ve složení P. Fiala, Z. Stanjura a A. Udženija. Za Piráty jsme dorazili já, Ivan a Dana Balcarová.

V první části jsme se poinformovali o ustavení našich poslaneckých klubů a jejich vedení. Srovnali jsme si naši Povolební strategii a Vyšehradskou deklaraci ODS a identifikovali společné průsečíky, hlavně v oblasti modernizace státu, digitalizace, podpory drobných podnikatelů atp. ODS podobně jako my deklaruje, že nehodlá vstoupit do vlády s ANO, ani jí podporovat (stažením poslanců ze sálu atp.). Shodujeme se v úmyslu chovat se jako konstruktivní opozice.

V druhé části jsme se bavili o složení budoucí sněmovny, jejím vedení, výborech atp. Občanští demokraté nám vysvětlili svůj požadavek na pozici předsedy sněmovny pro Petra Fialu. Vzhledem k jeho politologickým a zahraničně-politickým kompetencím ho považují za logického kandidáta pro tuto pozici a nemají v úmyslu nic nabízet protihodnotou. Náš požadavek na získání pozice jednoho z místopředsedů chápou jako logický vzhledem ke skutečnosti, že jsme 3. nejsilnější parlamentní stranou. Shodujeme se na nutnosti racionálního obsazování výborů kontrolující silové složky státu a zdrženlivosti vůči státním zásahům do svobody internetu. Další diskusi jsme odložili se cílem projednat věci na klubech.

V třetí části jsme diskutovali o navrhovaných změnách jednacího řádu sněmovny z dílny ANO. Občanští demokraté vidí řadu jejich požadavků problematicky a vysvětlovali nám konkrétní úskalí (nepřenositelnost pravidel z parlamentů se 700+ poslanci do parlamentu s 200 poslanci atp.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z rozhodnutí vyjednávacího týmu jsem telefonicky kontaktoval Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09. Dohodli jsme se, že se zkontaktujeme vyjednávací tým TOP 09, až se ustaví jejich klub a rozhodne o složení týmu. Kontakty na ní a na Miroslava Kalouska jsem získal s pomocí Jana Řežábka a Jana Hodice, řadových členů TOP 09.

Mikulas Peksa
publikováno: 25. 10. 2017 14:03 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
24. 10. 2017

Kontaktoval mě Petr Globočník ze ústecké Strany Zelených. Mluvili jsme o možné komunální spolupráci v Ústeckém kraji a probrali jsme vztahy Zelených a Pirátů. Pozval jsem Petra na naší schůzi.

Mikulas Peksa
publikováno: 24. 10. 2017 12:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
23. 10. 2017

Mě a Honzu Lipavského kontaktoval Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty s nabídkou, abychom se s organizací blíže seznámili. Věc jsme odložili.

Mikulas Peksa
publikováno: 23. 10. 2017 12:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
20. 10. 2017

Vcera jsem prochazel kampanovou Prahou.

Dopoledne jsem potkal skupinu dobrovolniku STAN (jmena mi bohuzel vypadla), oslovili me pri kampanovani na I.P. Pavlova. Setkali jsme se jeste odpoledne a vecer na televizni debate. Bavili jsme se o politice Piratu resp. STAN a pripadnych perspektivach spoluprace v komunale.

Na I.P. Pavlova jsem se zastavil u stanku ANO. S panem Antoninem Goldem (9. na prazske kandidatce ANO) jsme si vymenili vizitky.

Odpoledne jsem se zastavil na pivo se dvema TOPkari z Lumpenkavarny - Pavlem Hryzlikem a Honzou Rezabkem. Resili jsme vyvoj v Lumpenkaverne a zpusob, jak ji Pirati opustili, probirali jsme ideologicke rozdily mezi Piraty a TOPkou a dal jsem jim nejake informace o fungovani Piratu jako takovych (princip celostranickych referend).

Pred televizni debatou me Adam Komenda seznamil s nekolika lidmi z Mladych lidovcu. Kratce jsme se bavili o cirkevnim pohledu na problematiku potratu.

Pred televizni debatou jsem odchytil Dana Pitka. Kratce jsme se bavili o zemedelstvi a nadchazejicich volbach.

přijaté výhody:
jedna vizitka
poskytnuté výhody:
nekolik vizitek
Mikulas Peksa
publikováno: 20. 10. 2017 14:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz