Profil autora
jméno:
Ondrej Polansky
přidal kontaktů:
21
profil na Pirátském fóru:
ondrej.polansky

Dne 11.10.2019 jsem se ve své ostravské kanceláři sešel s panem Tomášem Chudějem, majitelem stanice STK. Pan Chuděj přišel lobbovat za to, aby Piráti nepodpořili plánované rozvolnění systému STK a zrušení jejich povinnosti oddělení od servisu. Shodli jsme se na tom, že primárním cílem je bezpečí vozidel opouštějících stanici a legislativní změny by měly směřovat tímto směrem. Informoval jsem pana Chuděje, že v tomto směru zvažujeme k vládní novele připojit několik návrhů (až tato přijde do sněmovny, neboť návrh ještě neopustil útroby ministerstva dopravy), nicméně ve věci samotného rozvolnění nejsme dosud rozhodnuti. Pan Chuděj nabídl konzultaci ve věci kdybychom v budoucnu potřebovali.

naši účastníci:
Ondrej Polansky
Ondrej Polansky
publikováno: 18. 10. 2019 9:06 permalink

V úterý 11.6. při příležitosti zahájení konference Czech Raildays jsem se setkal se zástupci Žesnad, Oldřichem Sládkem, Tomášem Tyllem, Jaroslavem Tylem. Pohovořili jsme o probíhající novele drážního zákona (první část tzv. IV. železničního balíčku), zástupci Žesnad. Požádali nás, abychom ve třetím čtení podpořili komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, což jsem podpořil. Dále probíhala diskuse nad železničním uzlem Brno. Vyměnili jsme si vzájemně nejnovější informace a domluvili na další koordinační schůzku k tématu.

přijaté výhody:
voda
naši účastníci:
Ondrej Polansky, Zuzana Klusová
ostatní účastníci:
Oldřich Sládek, Tomáš Tyll, Jaroslav Tyle
Ondrej Polansky
publikováno: 17. 6. 2019 15:44 permalink

Ve středu 20.3. mě kontaktoval prostřednictvím Radka Holomčníka předseda zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek, kterému se dostal do ruky můj materiál se zpracovanými nejasnostmi k současnému mýtnému tendru, který jsem psal jako podklad pro jednání hospodářského výbrou v červnu 2018 (viz https://bit.ly/2Toj7n2) a požádal mě o schůzku.

Ta proběhla včera 21.3. dopoledne v délce asi 15 minut. Pan předseda deklaroval zájem problematiku mýtného vyšetřit, a ptal se, jak se Piráti staví k návrhu premiéra z minulého týdne zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, která by podrobně analyzovala celou kauzu od roku 2006 do současnosti.

Potvrdil jsem zájem se problematikou dále zabývat s tím, že pokud by komise vznikala, za Piráty bych pravděpodobně byl nominován já. Pan předseda slíbil věc otevřít na poslaneckém klubu s tím, že Piráti udělají totéž. Další postup by podle výsledku následoval ve formě domluvy na úrovni předsedů všech klubů.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ondrej Polansky
ostatní účastníci:
Jaroslav Faltýnek
Ondrej Polansky
publikováno: 22. 3. 2019 10:26 permalink
12. 2. 2019

Dne 12.2.2019 jsem se sešel s bývalým ministrem dopravy Antonínem Prachařem. Předmětem schůzky byla především problematika trasování Pražského okruhu. Pan Prachař představil své výhrady k tomu, jak je aktuálně pojata výstavba plánovaného úseku 511, a vyjádřil nutnost zaměřit se spíše na dostavbu D0. Rozhovor se dále stočil na problematiku role politik územního rozvoje, věcný záměr zákona o liniových stavbách, a další legislativní opatření, které sněmovna řeší nebo v blízké budoucnosti bude.

poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Ondrej Polansky
ostatní účastníci:
Antonín Prachař
Ondrej Polansky
publikováno: 25. 2. 2019 10:20 permalink

Dne 7.2. 2019 proběhla schůzka s Petrem Přikrylem z Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR z.s. Nejprve jsme zhodnotili vývoj za poslední rok, především naši aktivitu ohledně vývoje nasazení řešení CarPass. Pan Přikryl zopakoval svůj návrh, abychom zvážili přeřazení živnosti prodeje automobilů z volné na koncesovanou.

poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ondrej Polansky
ostatní účastníci:
Petr Přikryl
Ondrej Polansky
upraveno: 25. 2. 2019 10:19
publikováno: 25. 2. 2019 10:19 permalink
23. 10. 2018

V pátek 12.10. jsem se na obědě sešel s lobbistou Danielem Klímou. Hlavním tématem byl autorský zákon a problém vypršení desetiletých kontraktů mezi kolektivními správci a majiteli vysílacích práv. Vzhledem k tomu, že se nedaří najít shoda, je pravděpodobné, že nedojde k plynulému navázání na smlouvy končící. Řeč dále byla o problematice výstavby dopravní infrastruktury, problémech v zákoně o zadávání veřejných zakázek a rekodifikaci stavebního zákona.

------------------------

Dne 23.10. jsem se sešel se zástupcem společnosti Cebia Martinem Pajerem. Tématem byla chystaná implementace systému Car-pass v České republice. Pan Pajer představil svou vizi fungování systému a nabídl jejich systém Autotracker jako platformu, na které by systém Car-pass mohl být založen.

Ondrej Polansky
publikováno: 23. 10. 2018 22:26 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 9. 2018

Dne 11.9. jsme se spolu s poslancem Ondřejem Profantem sešel s lobbistou Danielem Klímou. Tématem byla elektronizace státní správy, problematika datových schránek a především chystaný zákon o digitální službě.

Shodli jsme se na potřebě pro tento zákon najít co nejširší politickou shodu, a dohodli se na tom, že bychom se pokusili napodobit postup, který se osvědčil při vyjednávání o zákoně 416/2009 Sb.

Za Piráty jsme slíbili tomuto zákonu maximální podporu a součinnost při jeho přípravě.

Ondrej Polansky
publikováno: 12. 9. 2018 16:20 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 9. 2018

Dne 11.9. jsem se sešel s Karlem Feixem, generálním ředitelem společnosti Kapsch. Pan ředitel nás informoval o nejnovějším vývoji kolem tendru na nový mýtný systém, a zajímal se o možnosti otevření tématu na půde poslanecké sněmovny.

Sdělil jsem panu řediteli, že podle mých závěrů, které jsem během analýzy celé kauzy vyvodil, zásadní chyba nastala v okamžiku, kdy padlo neodborné a věcně špatné politické rozhodnutí (neopřené o žádnou analýzu či studii) o rozšíření výkonového zpoplatnění o dalších 900 km silnic I. třidy, a následné události (včetně nepovedného výběrového řízení) se odvíjely od tohoto fatálního požadavku.

Z tohoto důvodu jsem doporučil postup, kdy by nejprve mělo dojít k otevření a případné revizi tohoto rozhodnutní (a revizi usnesení vlády č. 1000 / 2016), což teprve otevře cestu pro změnu parametrů výběrového řízení, popř. nahrazení výběrového řízení na nový mýtný systém řízením na provozování systému stávajícího, případně odkup stávajícího řešení a provoz inhouse.

Kapsch se pravděpodobně pokusí zajistit shodu více poslaneckých klubů, které je k otevření této agendy třeba.

Ondrej Polansky
publikováno: 12. 9. 2018 16:03 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 7. 2018

Dne 10.7.2018 jsem se sešel s Karlem Feixem, generálním ředitelem Kapsch. Diskuse problěhla nad aktuálním stavem tendru na nový mýtný systém. Odprezentoval jsem panu řediteli naši aktivitu v oblasti kontroly hospodárnosti pořídit nový mýtný systém, od výsledku projednávání na hospodářském výboru po jednání na ministerstvu dopravy. Pan ředitel měl především zájem o náš názor na další vývoj situace. Náš závěr zněl, že v současné situaci již správné řešení neexistuje, a že bude velmi záležet na výsledku rozkladového řízení na ÚOHS. Pan ředitel představil svou vizi odprodeje systému provozu mýtného státu, což je varianta, kterou v principu podporujeme, avšak velmi záleží na tom, co bude obsahem odprodeje, a jak bude nastaven systém subdodávek (tedy např. výdej karet, bankovní služby, další rozvoj a údržba software, který je proprietární a v majetku Kapsch, ... ), k čemuž pan ředitel slíbil dodat podklady. Situaci budeme nadále monitorovat.

Ondrej Polansky
publikováno: 11. 7. 2018 10:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 5. 2018

Dne 29.5. jsem se sešel s Romanem Vojtíškem a jeho kolegou ze společnosti JCD ve věci problematických (nelegálně umístěných) billboardů podél silnic. Probrali jsme odpověď ministra dopravy na mou interpelaci v této věci. Společně jsme ji vyhodnotili jako nedostatečnou. Ve věci se budu nadále angažovat, a podám interpelaci další která bude vycházet z té původní.

poskytnuté výhody:
balená voda
Ondrej Polansky
publikováno: 29. 5. 2018 18:29 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz