Profil autora
jméno:
Ondrej Polansky
přidal kontaktů:
30
profil na Pirátském fóru:
ondrej.polansky

Dne 03.06.2021 jsem se sešel s panem Emanuelem Šípem, předsedou dopravní sekce Hospodářské komory ČR. Navázali jsme na rozhovor, který jsme vedli asi o měsíc dříve na předvolební debatě pořádané právě hosp. komoru. Řeč byla o největších problémech v resortu dopravy a možnostmi jejich řešení. Prodiskutovali jsme možnosti změny přístupu k plánování dopravní infrastruktury, zvláštní řeč byla o možnostech řešení pražského uzlu a alternativách zaústění vysokorychlostních tratích. S panem Šípem zůstáváme dále v kontaktu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Ondrej Polansky
ostatní účastníci:
Emanuel Šíp
Ondrej Polansky
publikováno: 9. 6. 2021 11:43 permalink

Dne 02.06.2021 jsem se sešel s panem Vladimírem Kremlíkem, předsedou Sekce dopravní, Hospodářské komory hl. m. Prahy a institutu Sirdo. Pak Kremlík mě spolu se svými kolegy seznámil s hlavními činnostmi institutu a vizí budoucnosti dopravy a podoby dopravní sítě, vizi aglomeračního okruhu, atp. Na spoustě témat jsme našli shodu a pan Kremlík za institut nabídl možnost odborné spolupráce na dopravních tématech.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Ondrej Polansky, Jaroslav Němec
ostatní účastníci:
Vladimír Kremlík, Petr Mcihal, Karolína Šnejdarová
Ondrej Polansky
publikováno: 9. 6. 2021 11:31 permalink

Dne 27.5. jsem se setkal s panem Petrem Formanem, poradcem prezidenta republiky pro otázky vodních cest. Řeč byla o budoucnosti vodních cest v ČR, kanálu DOL, i ostatních dílčích projektech. Pan Forman nás požádal o to, abychom jako Piráti nestáli proti ratifikaci mezivládní dohody mezi ČR a SRN o splavnění Labe v úseku od státní hranice až po Pardubice. Panu řediteli jsem vysvětlit náš postoj a řekl mu, že u nás bude tato smlouva jistě předmětem debaty nejen na našem dopravním resortním týmu, ale i v jiných týmech a ostatních stranických orgánech. Pan Forman projevil zájem o uspořádání nějakého workshopu pro Piráty a zájemce, kde by proběhla širší debata na toto téma ale i o DOL a ostatních. Slíbil jsem mu, že to v rámci strany a týmu navrhnu a zjistím zájem.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Ondrej Polansky
Ondrej Polansky
publikováno: 9. 6. 2021 11:18 permalink
27. 5. 2021

Dne 27.5. jsem se sešel s panem Lubomírem Fojtů, ředitelem organizace Ředitelství vodních cest. Pan ředitel mne na schůzce seznámil s aktuálními projekty v oblasti vodní dopravy na kterých pracuje, řeč byla také o aktuálních událostech okolo splavnění Odry do Ostravy či budování plavebního stupně Děčín, což jsou pro ŘVC aktuálně největší priority. Já jsem pana ředitele seznámil s hlavním bodem našeho programu, dlouhodobým rámcem výstavby infrastruktury a způsobu, jakým my chceme reformovat způsob prioritizace dopravní výstavby.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Ondrej Polansky
Ondrej Polansky
publikováno: 9. 6. 2021 11:12 permalink
13. 5. 2021

Dne 13.5. jsme se spolu s Michalem Šimkem z resortního týmu Doprava sešli s panem Vladislavem Vokounem, předsedou Odborového sdružení železničářů. Během asi 2h dlouhé diskuse, jejímž hlavním cílem bylo především se poznat, jsme si vzájemně představovali názory na širokou paletu témat spojených se současností a budoucností české železnice, od problémů s výstavbou infrastruktury, přes konzervaci lokálek či soutěže závazkové dopravy až po příspěvky dopravcům na obnovu vozového parku. Panu předsedovi jsme také představili hlavní body našeho volebního programu v oblasti dopravy. Schůzka končila s tím, že jsme si vyměnili kontakty a deklarovali zájem se podle potřeby kdykoliv znovu sejít jakmile vzejde potřeba.

přijaté výhody:
skleněný model lokomotivy
naši účastníci:
Ondrej Polansky, Michal Šimek
ostatní účastníci:
Vladislav Vokoun
Ondrej Polansky
publikováno: 9. 6. 2021 11:07 permalink

Dne 11.3. v 17h jsme měl telekonferenci s Martinem Kotem, viceprezidentem Federace klubů historických vozidel ČR. Tématem byly pozměňovací návrhy kolegy poslance Sadovského k sněmovnímu tisku 1046 (Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích) týkající se STK u historických vozidel. Pan viceprezident nás požádal, abychom nepodpořili návrh, který odejímá této organizaci oprávnění k provádění testování historické původnosti vozidel, a uděluje ji krajským úřadům.

naši účastníci:
Ondrej Polansky, David Albrecht
ostatní účastníci:
Martin Kot
Ondrej Polansky
publikováno: 23. 3. 2021 14:47 permalink
19. 1. 2021

Dne 19.1. jsem se ve sněmovně sešel s Oldřichem Sládkem a Tomášem Tylem ze sdružení Žesnad. Pánové poukázali na předložený pozměňovací návrh Kolovratník-6 k drážnímu zákonu (tisk 912), který zasahuje do pravidel pro přidělování kapacity dráhy v neprospěch nákladní dopravy. Pány jsem ujistil, že Piráti pro tento PN ruku nezvednou, neboť navrhovat podobné změny formou poslaneckého pozměňovacího návrhu je praxe zhoubná.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Ondrej Polansky, Jaroslav Němec
ostatní účastníci:
Oldřich Sládek, Tomáš Tyll
Ondrej Polansky
publikováno: 25. 1. 2021 11:35 permalink

Dne 16.11.2020 jsem se já a Michal Šimek z dopravního týmu sešli s v mé poslanecké kanceláři s advokátem Mariem Hanákem a jeho kolegyní z advokátní kanceláře. Tématem byla má interpelace z 28.5.2020 na ministra Havlíčka ve věci "obchodů mezi ČD Cargo a společnosti SMK". Pan Hanák, který zastupuje společnost RailInvest, jež na celý problematický prodej vagonu poukázala, nám přiblížil kauzu ze svého pohledu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
pití
naši účastníci:
Ondrej Polansky
ostatní účastníci:
Michal Šimek, Mario Hanák
Ondrej Polansky
publikováno: 16. 11. 2020 21:24 permalink

Dne 25. 5. 2020 jsme se v prostorách poslanecké sněmovny sešli společně s Petrem Přenosilem se zástupcem
Plavba a vodní cesty o.p.s. Tomášem Kolaříkem. Tématem rozhovoru byl rozvoj vodní dopravy, modernizace Vltavské vodní cesty a situace českých rejdařů.

naši účastníci:
Ondrej Polansky, Petr Přenosil
ostatní účastníci:
Tomáš Kolařík
Ondrej Polansky
upraveno: 28. 5. 2020 11:55
publikováno: 28. 5. 2020 11:52 permalink

Dne 11.10.2019 jsem se ve své ostravské kanceláři sešel s panem Tomášem Chudějem, majitelem stanice STK. Pan Chuděj přišel lobbovat za to, aby Piráti nepodpořili plánované rozvolnění systému STK a zrušení jejich povinnosti oddělení od servisu. Shodli jsme se na tom, že primárním cílem je bezpečí vozidel opouštějících stanici a legislativní změny by měly směřovat tímto směrem. Informoval jsem pana Chuděje, že v tomto směru zvažujeme k vládní novele připojit několik návrhů (až tato přijde do sněmovny, neboť návrh ještě neopustil útroby ministerstva dopravy), nicméně ve věci samotného rozvolnění nejsme dosud rozhodnuti. Pan Chuděj nabídl konzultaci ve věci kdybychom v budoucnu potřebovali.

naši účastníci:
Ondrej Polansky
Ondrej Polansky
publikováno: 18. 10. 2019 9:06 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz