Profil autora
jméno:
Magdalena Valdmanova
přidal kontaktů:
36

Schůzka se konala z iniciativy pana předsedy Vondráčka v jeho pracovně v prostorách sněmovny.

Pan předseda nejprve informoval pana primátora o své nedávné pracovní cestě do Ruské federace, v rámci které se intenzivně zajímal i o problematiku péče o tamní válečné hroby československých legionářů. Dále seznámil účastníky schůzky s obsahem dopisu od velvyslance Ruské federace a tlumočil jeho zdvořilou žádost o přehodnocení rozhodnutí vedení metropole neumístit opětovně na nově zrekonstruovanou historickou budovu Staroměstské radnice pamětní desku maršála Koněva.

Pan primátor na úvod informoval pana předsedu, že v uvedeném případě se na předmětnou pamětní desku nevztahuje příslušný paragraf zákona o válečných hrobech a pietních místech. Dále pan primátor pana předsedu ubezpečil, že pamětní deska byla v rámci komplexní rekonstrukce kamenné fasády věže Staroměstské radnice odborně restaurována a v nejbližší době bude předána do sbírek Muzea hlavního města Prahy, kde má být výhledově umístěna do expozice věnované Praze v širším dějinném kontextu 2. světové války.

přijaté výhody:
Jemně perlivá voda
naši účastníci:
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček, poradce předsedy Poslanecké sněmovny pro EU a zahraniční politiku Jan Sechter, vedoucí oddělení zahraničních vztahů o protokolu MHMP Martin Churavý
Magdalena Valdmanova
publikováno: 17. 7. 2019 13:48 permalink
18. 6. 2019

Paní Furiková požádala o schůzku ohledně bankomatů Euronet. Vzájemně jsme se informovali o našich postojích.

naši účastníci:
magdalena valdmanova
ostatní účastníci:
Markéta Furiková, Ondřej Kozák
Magdalena Valdmanova
publikováno: 8. 7. 2019 10:51 permalink

V pondělí 27.5. se sešel primátor Hřib s panem premiérem Andrejem Babišem na osobní schůzce. S cílem vyjasnit si vzájemné postoje k plánům v Letňanech. Andrej Babiš na schůzce obratně argumentoval svými výpočty a čísly, záhy mu ale primátor vysvětlili, že nejsou v televizním pořadu u Václava Moravce, ale na pracovní schůzce, jejímž cílem je dobrat se nějakého konstruktivního závěru. Primátor upozornil na tři zásadní požadavky, bez nichž nemá smysl pokračovat v úvahách. Z toho dva se týkají konkrétního řešení dopravní situace v severovýchodní části Prahy. Tak jak vyplynuly ve veřejné diskuzi se starosty dotčených městských částí v oblasti Letňan a občany. Této diskuze se osobně účastnil primátor, vybraní členové Rady hl. m. Prahy a také ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Primátorovy požadavky pro město jsou podíl státu na financování klíčových dopravních staveb. Konkrétně získání 60 miliard na stavbu vnitřního okruhu, zajištění výstavby vnějšího okruhu před dokončením stavebního developementu a výstavbu nemocnice v oblasti Letňan ze strany státu v hodnotě 8,5 miliardy. Na schůzce padly i další požadavky, u kterých je primátor přesvědčen, že naleznou společnou řeč. Konkrétně třeba to, že si nemyslí, že by bylo dobré pro Prahu, aby se úředníci vystěhovali z Nosticova paláce a některých dalších budov v centru. Pan premiér Babiš si zapsal Hřibovy tři zásadní body na post-it papírek.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Kateřina Arajmu, Andrej Babiš
Magdalena Valdmanova
publikováno: 29. 5. 2019 16:35 permalink

Sešli jsme se nad plánováním debaty a chvilku si o povídali o prospěšnosti sdílení dat.

naši účastníci:
Zdeněk Hřib, Magdalena Valdmanová
ostatní účastníci:
Ondřej Krátky
Magdalena Valdmanova
publikováno: 22. 5. 2019 11:43 permalink

PRAGUE-ERA-EDTA setkání s Paolo Zavalloni a zástupci C-IN

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Paolo Zavalloni
Magdalena Valdmanova
upraveno: 13. 5. 2019 11:51
publikováno: 13. 5. 2019 11:51 permalink

Diskuze s ministrem o chystané novelizaci památkového zákona. ze strany Prahy deklarován zájem se zapojit do pracovních skupin, dále jsme se dotkli tématu Invalidovny (bude se rekonstruovat pro NPÚ), zámečku Veleslavín (MinKul upotřebí pro své účely), čínského embarga na pražské filharmoniky (v mediích byl chybný název tělesa, problém se skutečně nyní týká pouze PKF a nebyl zatím oficiálně komunikován)

naši účastníci:
Zdeněk Hřib, Jaroslav Němec
Magdalena Valdmanova
publikováno: 13. 5. 2019 11:37 permalink

recepce v residenci amerického velvyslance, krátké setkání s americkým velvyslancem, Matthew Turpinem (poradce prezidenta pro Čínu) a Johnem Nylinem (politicko ekonomický rada velvyslance), krátce jsem mluvil i s Janem Šnaidaufem (vedoucí poradců ministra z ministerstva zahraničí), zdvořilostní záležitost s prohlídkou residence,

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Matthew Turpin, John Nylin, Jan Šnaidauf
Magdalena Valdmanova
publikováno: 13. 5. 2019 11:33 permalink

European GNSS Agency (GSA) - diskuze s ředitelem agentury o možnostech spolupráce mezi městem a agenturou, byli jsme upozorněni na chystané grantový program agentury a možnost jejího využití pro Smart City projekty, upozornili jsme je na plánovaný projekt Prague Space Hill ze strany ČVUT

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Reda Ifrah , STOCHL HARLOW Karen , MENARD Marie
Magdalena Valdmanova
upraveno: 13. 5. 2019 11:30
publikováno: 13. 5. 2019 11:29 permalink

David Marx - zájem 3.LF UK o obnovu výuky ze strany pracovníků ZZSHMP na lékařských fakultách. předám Mileně Johnové

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
David Marx
Magdalena Valdmanova
publikováno: 13. 5. 2019 11:23 permalink

Wang - nabídl možnost aby PKF zahrála na Taiwanu, na schůzku přizván předseda správní rady PFK Martin Klimpl, zprostředkován kontakt, primátor odsouhlasil dále svou podporu Taiwanu pro plnou účast na jednání Světové zdravotnické organizace (WHO)

naši účastníci:
Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Wang, Martin Klimpl
Magdalena Valdmanova
upraveno: 13. 5. 2019 11:23
publikováno: 13. 5. 2019 11:21 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz