Schůzka se konala z iniciativy pana předsedy Vondráčka v jeho pracovně v prostorách sněmovny.

Pan předseda nejprve informoval pana primátora o své nedávné pracovní cestě do Ruské federace, v rámci které se intenzivně zajímal i o problematiku péče o tamní válečné hroby československých legionářů. Dále seznámil účastníky schůzky s obsahem dopisu od velvyslance Ruské federace a tlumočil jeho zdvořilou žádost o přehodnocení rozhodnutí vedení metropole neumístit opětovně na nově zrekonstruovanou historickou budovu Staroměstské radnice pamětní desku maršála Koněva.

Pan primátor na úvod informoval pana předsedu, že v uvedeném případě se na předmětnou pamětní desku nevztahuje příslušný paragraf zákona o válečných hrobech a pietních místech. Dále pan primátor pana předsedu ubezpečil, že pamětní deska byla v rámci komplexní rekonstrukce kamenné fasády věže Staroměstské radnice odborně restaurována a v nejbližší době bude předána do sbírek Muzea hlavního města Prahy, kde má být výhledově umístěna do expozice věnované Praze v širším dějinném kontextu 2. světové války.

přijaté výhody:
Jemně perlivá voda
naši účastníci:
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček, poradce předsedy Poslanecké sněmovny pro EU a zahraniční politiku Jan Sechter, vedoucí oddělení zahraničních vztahů o protokolu MHMP Martin Churavý
Magdalena Valdmanova
publikováno: 17. 7. 2019 13:48 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz