Profil autora
jméno:
Lukáš Bartík
přidal kontaktů:
18

Na naší schůzce jsme se bavili o nových přístupech k volebnímu systému, o umělé inteligenci a strojovém učení.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Robert Suhada (Amp X)
Lukáš Bartík
publikováno: 11. 3. 2020 13:21 permalink

S paní Karlou Zbořilovou ( Svaz tělesně postižených) a Jakubem Nepejchalem (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením) jsme se bavili o situaci invalidních důchodců. Probírali jsme nedostatky současného legislativního zakotvení invalidních důchodů a dopady, které mají na život našich handicapovaných spoluobčanů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Karla Zbořilová, Jakub Nepejchal
Lukáš Bartík
publikováno: 11. 3. 2020 12:47 permalink

Na schůzce s Ladislavem Zambojem a Rubenem Pellarem jsme projednávali možnost podpory zákonu na odškodnění obětí nucené sterilizace (sněmovní tisk 603). Byl jsem požádán, abych podpořil zákon a jeho zařazení na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Oba pánové se případy nucené sterilizace (zejména) romských žen dlouhodobě zabývají a představili mi diskutovanou problematiku i předložený zákon.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Ladislav Zamboj (metodik sociální práce v Poradně pro občanství a občanská a lidská práva), Ruben Pellar (překladatel a tlumočník)
Lukáš Bartík
publikováno: 4. 3. 2020 17:45 permalink

S ředitelem Jiřím Mladým jsem se potkal, abychom probrali fungování tříletých výučních oborů se sníženými nároky (např. zedník, zahradník, ...). V Kadani je navštěvují většinou děti z vyloučených lokalit či sociálně slabých rodin, které by jinak skončily bez vzdělání a často i na úřadu práce. Téměř 100% uplatnění absolventů mluví jasně o úspěšnosti školy i konceptu kombinace výuky s praxí.

přijaté výhody:
občerstvení
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Michaela Pelzmann Schwarzová
ostatní účastníci:
Jiří Mladý (ředitel), Gabriela Kolaříková (výchovná poradkyně)
Lukáš Bartík
publikováno: 27. 2. 2020 16:57 permalink

S panem Krásou jsme diskutovali o problematice invalidních důchodů a situaci invalidních důchodců v České republice. Probírali jsme například činnost posudkové služby či možnosti pracovního uplatnění zdravotně postižených. Bavili jsme se také o nedostatcích současného nastavení systému týkajících se především uznávání nároku na invalidní důchod.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
Lukáš Bartík
publikováno: 25. 2. 2020 12:12 permalink

S profesorem Ruprichem jsme se setkali, abychom prodiskutovali současnou podobu stravování ve školních jídelnách a její nedostatky. Probírali jsme také otázku platů a kvalifikace zaměstnanců školních jídelen.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Jiří Ruprich, Eliška Selinger
Lukáš Bartík
publikováno: 18. 2. 2020 11:59 permalink

Setkání se senátorem Linhartem (obvod Děčín) probíhalo v prostorách Poslanecké sněmovny. Bavili jsme se o problémech trápících náš region. Konkrétně jsme probírali odliv pracujících do Německa, vylidňování obcí, problémy s infrastrukturou a dostupností zdravotní péče. Zaměřili jsme se i na aktuální vládní návrh na ústavní vymezení senátních obvodů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Zbyněk Linhart
Lukáš Bartík
publikováno: 23. 1. 2020 16:12 permalink

Ve čtvrtek 28. listopadu jsem se setkal setkání s manželi Kempsonovými, kteří se od roku 2015 angažují v pomoci uprchlíkům na řeckém ostrově Lesbos. Vyslechli jsme si jejich svědectví i informace o nebezpečí, které představují zimní měsíce pro uprchlíky přebývající v přeplněném táboře Moria.

Spolu s manželi Kempsonovými se schůzky účastnili ještě další zástupci neziskového sektoru, mezi nimi Hanka Pospíšilová a ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.

Setkání organizoval kolega František Kopřiva.

naši účastníci:
František Navrkal, František Kopřiva
ostatní účastníci:
Lukáš Bartík, Tomáš Guth Jarkovský, Martin Rozumek, Hanka Pospíšilová, Eric Kempson, Philippa Kempson, Elleny Kempson
Lukáš Bartík
upraveno: 2. 12. 2019 14:46
publikováno: 2. 12. 2019 14:46 permalink

V pátek 22. listopadu jsem se setkal s ředitelkou KHS Ústeckého kraje a dalšími zástupci úřadu k problematice nadměrného hluku z mosteckého autodromu. Hovořili jsme zejména o průběhu celém případu, měřeních provedených KHS a problémech, se kterými se místní obyvatelé již několik let potýkají. Dále jsme diskutovali o nedostatcích současné legislativní úpravy a jejich možné nápravě.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal
ostatní účastníci:
Lenka Šimůnková (ředitelka KHS), Irena Wolfová (ředitelka správního odboru KHS)
Lukáš Bartík
upraveno: 25. 11. 2019 15:53
publikováno: 25. 11. 2019 15:49 permalink

S panem velvyslancem jsme probírali aktuální geopolitickou situaci v regionu Blízkého východu a zejména v severní Levantě. Bavili jsme se také o ekonomické situaci v zemi, obchodních příležitostech pro české firmy, cestovním ruchu a obchodní bilanci mezi Českou republikou a Egyptem.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Ivan Bartoš, František Navrkal
ostatní účastníci:
Said Hindam (egyptský velvyslanec), Saad Serag (asistent velvyslance)
Lukáš Bartík
publikováno: 13. 11. 2019 16:33 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz