Profil autora
jméno:
Lukáš Bartík
přidal kontaktů:
44

Na schůzce jsme diskutovali o legislativě, kterou je ještě možné projednat do konce tohoto volebního období a o našich povolebních prioritách především v oblasti boje s korupcí.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Martin Archalous, Jan Nevyjel, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Jan Dupák, Petr Leyer
Lukáš Bartík
publikováno: 27. 8. 2021 15:37 permalink

Na jednání jsme probírali možnosti změny školního stravování a chystané jednání v odborných skupinách na MŠMT. Dále jsme probírali připravovanou kampaň na toto téma a postup před volbami do Poslanecké sněmovny.

On-line jednání.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Anna Neumannová (Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ)
Lukáš Bartík
upraveno: 7. 6. 2021 15:27
publikováno: 7. 6. 2021 15:27 permalink

S Jakubem Černým z Rekonstrukce státu jsme probírali projednávání návrhu zákona na regulaci lobbingu na ústavně právním výboru. Řešili jsme předložení komplexního pozměňovacího návrhu a další drobné změny připravované Ministerstvem spravedlnosti.

Jednání proběhlo online přes Jitsi.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Jakub Černý - politický analytik Rekonstrukce státu
Lukáš Bartík
publikováno: 10. 5. 2021 14:39 permalink

REST nám zaslala materiál s problémy v oblasti správy státu, digitální politiky či justice a s navrhovanými opatřeními. Na jednání jsme rozebírali, jak se piráti k těmto problémům staví a jak se je chystají reflektovat v připravovaném volebním programu. Kromě toho jsme řešili společné legislativní priority do konce tohoto volebního období (např. zákon o lobbingu, ochrana whistleblowerů či stavební zákon).

Jednání proběhlo on-line.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Josef Karlický, Lukáš Kraus, Jakub Černý
Lukáš Bartík
publikováno: 29. 3. 2021 12:24 permalink

Na jednání jsme mluvili o dalším postupu při prosazování legislativní úpravy týkající se regulace lobbingu. Konkrétně jsme řešili možnosti předložení komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovním tiskům č. 565 a 566. Dohodli jsme se, že oslovíme předsedu PS Radka Vondráčka, aby znění tohoto návrhu předložil členům ústavně právního výboru, aby se jím výbor mohl zabývat již na své nejbližší schůzi, tedy ve středu 17. února.

naši účastníci:
František Navrkal, Martin Archalous, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Jakub Černý - politický analytik Rekonstrukce státu
Lukáš Bartík
publikováno: 12. 2. 2021 16:02 permalink

V návaznosti na odpověď ministra Plagy na naši interpelaci jsme se na dnešní schůzce dohodli se zástupkyní ministerstva na vytvoření pracovní skupiny, jež by se měla zabývat změnami v systému školního stravování. Skupina by měla být svolána již v první polovině února, v následujících měsících má být se zástupci odborné veřejnosti prodiskutována změna vyhlášky o školním stravování, přičemž již nyní se počítá s navýšením finančních limitů na nákup potravin.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík, Radek Holodňák
ostatní účastníci:
Ilona Vaculová (MŠMT), Alexandra Košťálová (SZÚ), Eliška Selinger (SZÚ), Renata Lukášová (Český gastronomický institut)
Lukáš Bartík
publikováno: 27. 1. 2021 16:51 permalink

S analytikem Člověka v tísni Davidem Borgesem jsme probírali informace týkající se prověřování exekucí získané od vybraných okresních soudů. Bavili jsme se o možných opatřeních, která by soudům usnadnila získávání informací k jednotlivým exekučních případům (např. zda jsou stále aktivní, na základě jakého exekučního titulu byly zahájeny) a tím také urychlila proces zastavování neoprávněně vedených případů.
Online jednání.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Davidem Borges, finanční analytik Člověka v tísni
Lukáš Bartík
publikováno: 25. 1. 2021 11:23 permalink

S autorem softwarové aplikace APSTR Pavlem Piherou jsme jednali o průběhu digitalizace justice. Konkrétně jsme probírali situaci kolem výběrového řízení k eISIR, vytváření podzákonných právních předpisů vztahujících se k eSPISu. Bavili jsme se také o možnostech odlišného přístupu k zavádění eSPISu, finančních a technických nárocích a příkladu s jeho zaváděním z Německa.

naši účastníci:
Jakub Michálek, František Navrkal, Martin Štancl, Markéta Řádková, Martin Archalous, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Pavel Pihera
Lukáš Bartík
upraveno: 8. 12. 2020 15:26
publikováno: 8. 12. 2020 15:25 permalink

S analytikem Rekonstrukce Věnkem Bonušem jsme diskutovali o připravované reformě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Probírali jsme hlavní principy reformy, která má být také hlavním tématem jednání poslanecké protikorupční skupiny, která se uskuteční 3. prosince, a možnosti jejího projednání ještě v tomto volebním období.

Jednání proběhlo online přes jitsi.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Vojtěch Pikal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Věnek Bonuš
Lukáš Bartík
publikováno: 2. 12. 2020 16:09 permalink

Tématem schůzky byla činnost občanského sdružení Entincelle, projektu O KROK a především otázka zaměstnávání lidí s handikepem. Bavili jsme se o problémech, se kterými se hendikepovaní setkávají a o možnostech jejich uplatnění na otevřeném trhu práce. Zmiňovali jsme také problémy spojené s činností lékařské posudkové služby a možnost další spolupráce.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Zuzana Freitas, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Kateřina Broža (ředitelka pro sociální oblast a rozvoj), Pavel Bláha (advocacy stratég)
Lukáš Bartík
publikováno: 27. 11. 2020 14:19 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz