Profil autora
jméno:
Lukáš Bartík
přidal kontaktů:
44

S Alžbětou Kofránkouvou z hnutí Nesehnutí jsme diskutovali o otázce školního stravování. Během jednání jsme probírali zjištění, k jakým dospěli v rámci jejich šetření mezi rodiči věnovanému právě školnímu stravování. Diskutovali jsme taky o další činnosti naší pracovní skupiny, která se tomuto tématu věnuje, a o výzkumu veřejného mínění Behavio na téma stravování ve školách, který jsme si nechali vypracovat.

Jednání proběhlo on-line prostřednictvím Jitsi.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Alžběta Kofránková
Lukáš Bartík
publikováno: 26. 11. 2020 19:34 permalink

Diskutovali jsme o aktuálním stavu prosazování protikorupčních opatření. Konkrétně jsme probírali zákon na regulaci lobbingu, ochranu oznamovatelů či projednávání zákona o evidenci skutečných majitelů. Jednání proběhlo on-line prostřednictvím Jitsi.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Za Rekonstrukci státu: Jakub Černý, Lukáš Kraus, Josef Karlický
Lukáš Bartík
upraveno: 15. 10. 2020 13:07
publikováno: 15. 10. 2020 13:06 permalink

Doktor Springer představil dosavadní průběh procesu digitalizace justice v Německu od počátků kolem roku 2000 až k dnešnímu stavu. Podrobněji jsme probírali situaci ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, bavili jsme o elektronickém spisu a technickém zajištění. Rozebírali jsme i nezbytnost digitalizace v českých podmínkách. Jednání probíhalo on-line přes Jitsi.

naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Dr. Paul Springer – předseda okresního soudu v Siegenu, SRN
Lukáš Bartík
upraveno: 14. 10. 2020 12:13
publikováno: 14. 10. 2020 12:13 permalink

Hlavním tématem byl další postup prací stanovených v aktualizovaném harmonogramu. Řešili jsme hlavně obtíže, které vedly ke zdržení.
Zástupci ministerstva nás ubezpečili, že vývoj aplikace vhodné pro testovací provoz v Poslanecké sněmovně by měl být hotový do konce roku. Zástupci Poslanecké sněmovny vyjádřili obavy jak stran naplnění zmiňovaných termínů, tak dostatečnosti času zbývajícího na testování v podmínkách Sněmovny. Dále jsme se bavili také o vyřešení otázky mezitímních novel.
Dohodli jsme se, že tyto informace představí zástupci ministerstva také na příští schůzi podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku.
Jednání probíhalo online přes Jitsi.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Ing. Richard Štrba - vedoucí oddělení datových služeb - odbor Informatiky PS; Mgr. Marek Musil - legislativní odbor Kanceláře PS; Mgr. Aleš Gola - vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv Ministerstva vnitra, JUDr. Vít Šťastný - ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra, Ladislav Šobr – hlavní architekt projektů e-Sbírka a e-Legislativa, Martin Štros – projektový manažer – Ministerstvo vnitra
Lukáš Bartík
publikováno: 14. 10. 2020 12:10 permalink

S panem Beňákem jsme se bavili zejména o situaci ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji, o práci jeho odboru a opatřeních pro zvýšení efektivity prevence kriminality.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Mgr. David Beňák, Ph.D. DiS, ředitel Odboru sociálnío začleňování (Ministerstv místního rozvoje)
Lukáš Bartík
publikováno: 31. 8. 2020 17:18 permalink

Na schůzce jsme primárně probírali vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jeho podobu, nedostatky a také námi předložené pozměňovací návrhy. Kromě toho jsme se bavili o stavu korupce v České republice a chybějících protikorupčních opatřeních, k jejichž prosazení by mělo dojít ještě v tomto či následujícím volebním období.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Jan Nevyjel, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Milan Eibl, Jan Dupák
Lukáš Bartík
publikováno: 17. 7. 2020 11:51 permalink

Na schůzce se zástupci Ústavu státu a práva AVČR jsme probírali aktuální stav realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa. Upozornil jsem je na nedodržování termínů ze strany dodavatele a celkové posunutí klíčových milníků projektu souvisejících s testováním software. Bavili jsme se také o možném zapojení ústavu do testování a kontroly systému.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Ján Matějka, ředitel Ústav státu a práva AV ČR, doc. František Cvrček
Lukáš Bartík
publikováno: 13. 7. 2020 16:18 permalink

S Janem Lejčkem a Markem Janatou jsem se setkal, aby mi představili návrh novely zákona o pozemních komunikacích, jehož podstatou je doplnění registru vozidel o novou kategorii historických vozidel.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Jan Lejčko (Piráti)
ostatní účastníci:
Marek Janata (občan)
Lukáš Bartík
upraveno: 7. 7. 2020 18:03
publikováno: 7. 7. 2020 18:02 permalink

V rámci poslaneckého týdne jsem navštívil dvě sociálně vyloučené lokality v Předlicích a Kadani, kde jsem se zajímal hlavně o situaci ve vzdělávání v době koronaviru. S Hanou Jírovou (ředitelka nízkoprahového centra DoPatra) a Pavlínou Holubovou (kariérní poradkyně ve spolku Světlo Kadaň) jsme se bavili o pomoci dětem, které se v době nouzového stavu nemohly účastnit on-line výuky kvůli chybějícímu připojení k internetu či počítači. Probírali jsme také spolupráci neziskových organizací se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní v Chomutově (TGA), kterou jsem navštívil již na sklonku února.

přijaté výhody:
občerstvení
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal
ostatní účastníci:
Hana Jírová (ředitelka nízkoprahového centra DoPatra), Pavlína Holubová (kariérní poradkyně ve spolku Světlo Kadaň)
Lukáš Bartík
publikováno: 7. 7. 2020 17:56 permalink

Ředitele Martina Košnara jsem se ptal na fungování spolupráce s rodiči a žáky v době nouzového stavu. Řešili jsme, jak škola pomáhala dětem, které doma nemají počítač nebo připojení k internetu. Ptal jsem se ho také na opatření, která je potřeba přijmout, aby se v případě druhé vlny koronaviru podařilo zajistit přístup ke vzdělání co největšímu počtu dětí.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal, Miroslav Brož
ostatní účastníci:
Martin Košnar (ředitel ZŠ Předlice)
Lukáš Bartík
publikováno: 7. 7. 2020 17:53 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz