Profil autora
jméno:
Jan Lejčko
přidal kontaktů:
10
Kontakty

V úterý 29. června 2021 mezi 15:00 - 15:15 hod. jsem se setkal s místostarostou pro dopravu panem Lálou [ODS] v kanceláři radnice MČ Praha 6.

Schůzka byla iniciována z mé strany s návrhem řešení "nešťastné" dopravní situace mezi ulicemi Zavadilova x Starodejvická. V rámci schůzky jsem panu místostarostovi navrhl, aby při výjezdu z ulice Zavadilova směrem na Evropskou bylo umístěno vhodně kulaté zrcadlo pro zlepšení vyjíždění automobilů, které protínají tento úsek tak, aby zpřehlednilo celý úsek pro řidiče.

Pan místostarosta se ujal mého podnětu a přijal jej jako svůj s tím, že o výsledku mě bude informovat.

přijaté výhody:
Příslib řešení věci
poskytnuté výhody:
Aktuální dopravní situace
naši účastníci:
Jan Lejčko
Jan Lejčko
publikováno: 22. 7. 2021 23:03 permalink

Ve čtvrtek 22. července 2021 mezi 15:00 - 17:30 hod. jsme se setkali s panem Radkem Šalomonem, který vystupoval jako předseda dozorčí rady akciové společnosti AD24. Setkali jsme se v restauraci Dejvická Sokolovna.

Schůzka se týkala nabídky možného umístění digitálních panelů do veřejného prostranství / informativního-reklamního systému pro obce, města, kraje, které poskytuje společnost AD24. Systém lze namodelovat dle požadavků klienta. Nicméně v základu propojuje informace ze systému IZS s lokálními periodiky a aktuálními požadavky.

přijaté výhody:
Pivo
poskytnuté výhody:
Ústní informace o reklamní situaci na území Prahy a Plzeňského kraje
naši účastníci:
Jan Lejčko, Filip Sequens, Jaroslav Verner
ostatní účastníci:
Radek Šalomon
Jan Lejčko
upraveno: 22. 7. 2021 23:08
publikováno: 22. 7. 2021 22:47 permalink

V pátek 16. července 2021 mezi 18:00 - 20:30 hod. jsem se setkal s panem Davidem Mařákem, občanem Prahy 6 a organizačním pracovníkem Úřadu vlády ČR, toho času straníkem ČSSD. Setkali jsme se v Restauraci Na Hradčanské.

S ohledem na zdravotní stav pana Mařáka byla schůzka dlouhodobě odsunována. Původní termín schůzky byl plánován na leden - březen 2021. Schůzka se týkala nabídky pořádání osobních prohlídek Úřadu vlády ČR pro zájemce (v počtu menším, jak 10. lidí).

přijaté výhody:
Exkurze Úřadu vlády ČR, Nabídka spolupráce
poskytnuté výhody:
Nabídka spolupráce pro Prahu 6 a její občany
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
David Mařák
Jan Lejčko
publikováno: 19. 7. 2021 23:50 permalink
15. 7. 2021

Ve čtvrtek dne 15. července 2021 mezi 10:00 do 11:30 hod. jsem se setkal s představiteli Spolku Pro Hanspaulku s předsedou spolku panem Mgr. Michalem Pokorným a místopředsedou spolku panem Ing. Borisem Kubovčiakem (ČSSD). Schůzka proběhla na žádost pana Pokorného v Café Jirásek - Evropská 664/134, 160 00 Praha 6 - Dejvice.

Schůzka se týkala informací ohledně výstavby multisportovní haly / školky mezi ulicemi Na Petřinách a Pod Novým lesem. Dále mi byly poskytnuty informace ohledně možné výstavby mezi ulicemi Muchova a Milady Horákové - komplexu LORDSHIP a.s.

Předchozí plánovaná schůzka neproběhla (kvůli pandemii viru). Formálně jsem byl pozván na zasedání spolku dne 7. září 2021.

přijaté výhody:
Poskytnuté informace, pozvání na zasedání spolku
poskytnuté výhody:
Poskytnuté informace
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Mgr. Michal Pokorný, Ing. Boris Kubovčiak
Jan Lejčko
publikováno: 19. 7. 2021 23:41 permalink

Ve středu 14. července 2021 mezi 18:00 - 19:30 hod. jsem se setkal s panem Radkem Šalomonem, občanem Prahy 6 a předsedou dozorčí rady akciové společnosti AD24. Setkali jsme se v parku Hadovka.

Schůzka byla dlouho plánována a iniciována ze strany pana Šalomona v době před pandemií viru (podzimní/zimní vlnou), ale s ohledem na časové krytí termínů a vytížení byla uskutečněna až v tento termín. Schůzka se týkala informativního-reklamního systému pro obce, města, kraje, které poskytuje AD24. Systém propojuje informace ze systému IZS s lokálními požadavky, periodiky.

přijaté výhody:
Informace o fungování systému AD24
poskytnuté výhody:
Nabídka schůzky s představiteli kraje
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Radek Šalomon
Jan Lejčko
upraveno: 19. 7. 2021 23:45
publikováno: 19. 7. 2021 23:24 permalink

V úterý 13. července 2021 mezi 14:00 - 15:30 hod. jsem se setkal s paní Mgr. Bc. Blankou Žánovou z Národní sportovní agentury, jež má v gesci školní a univerzitní sport, setkali jsme se v Obchodním centru Galerie Harfa.

Schůzka proběhla na moji žádost a týkala se financování a podpory z grantů MŠMT a NSA na projekt trenérů ve škole, který běží druhým rokem na území Prahy 6. Bylo mi sděleno zamítavé stanovisko. MŠMT ani NSA nemá v plánu tento projekt v budoucnu jakkoliv podporovat.

přijaté výhody:
Informace a postoj NSA k projektu "trenéři ve škole", další schůzka bez coca-coly zíro
poskytnuté výhody:
Dobrá nálada a dietní coca-cola zíro :-)
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Mgr. Bc. Blanka Žánová
Jan Lejčko
upraveno: 19. 7. 2021 23:12
publikováno: 19. 7. 2021 23:09 permalink

V pondělí 12. července 2021 od 16:00 do 17:00 hod. jsem se setkal s panem Doc. RNDr. Bohumírem Štědroňem, CSc. akademickým pracovníkem UK FTVS a ČVUT na jeho žádost v restauraci DAP na Vítězném náměstí, Praha 6.

Pan Štědroň se zajímal o moji diplomovou práci a soutěžní práci, se kterou jsem se zúčastnil studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). S ohledem na to, že obě práce byly sepsány na téma týkající se právního rámce kryptoměn mi pan Štědroň nabídl otisknutí části práce v prestižním periodiku Journal of Diplomatic and Social Studies v následujícím čísle v r. 2021.

V rámci diskuze jsem navázal též kontakt na akademickou obec UK FTVS a ČVUT, která působí na území Prahy 6.

přijaté výhody:
Pivo, Nabídka otisknutí článku v periodiku
poskytnuté výhody:
Osobní náhled na právní rámec kryptoměn
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Jan Lejčko
publikováno: 19. 7. 2021 22:49 permalink

Ve středu dne 7. října 2020 od 11:30 do 13:15 hod. jsem se setkal s panem Kamilem Havrlantem na jeho žádost v restauraci Autoklub ČR (Opletalova 1337, 110 Praha 1 - Nové Město).

Pan Havrlant vystupoval jako předseda a trenér dívčího klubu "SBŠ Ostrava" IČO: 696 10 576 (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=815866&typ=UPLNY), (https://www.cbf.cz/souteze/detail_6923_soutez_3318.html), (https://www.sbsostrava.cz/).

V rámci schůzky mi byl prezentován projekt na vybudování sportovní haly v Ostravě, sloužící primárně jako základna (sídlo) pro vrcholný dívčí basketbalový oddíl SBŠ Ostrava, dále mi byly poskytnuty materiály na vybudování této haly (výkresy a prezentace). S ohledem na situaci dívčího basketbalu v ČR. Obecně vzato jsou v ČR cca dva až tři kluby (na vrcholné úrovni), které mají vyloženě svoje zázemí, ostatní jsou v obecním či jiném nájmu, proto se mi projekt zalíbil i protože se v tomto sportovním odvětví dlouhodobě pohybuji a obecně podporuji myšlenku, aby kluby měly svoje zázemí.

přijaté výhody:
Výkresy, prezentace
poskytnuté výhody:
Příslib další schůzky a případné podpory
naši účastníci:
Jan Lejčko
Jan Lejčko
publikováno: 20. 10. 2020 23:46 permalink

Ve čtvrtek 15. října 2020 mezi 18:00 - 20:00 hod. jsem se setkal s paní Mgr. Bc. Blankou Žánovou z Národní sportovní agentury, jež má v gesci školní a univerzitní sport, setkali jsme se v Obchodním centru Černý Most.

Paní Blanku Žánovou znám osobně již mnoho let, setkali jsme se na základě mé žádosti s tím, že jsem chtěl poskytnout informace ohledně vybudování basketbalového komplexu SBŠ Ostrava (dívčí basketbalový klub).

V rámci schůzky mi bylo sděleno, že vybudování basketbalové haly pro dívčí basketbal v Ostravě je velmi dobrým projektem, který je podporován i z řad NSA a basketbalové obce ČBF, kde je na něm shoda též. V rámci rozhovoru vyplynulo, že v České republice je obecně podfinancován dívčí sport (až na pár výjimek).

přijaté výhody:
Informace ohledně vybudování projektu SBŠ Ostrava
poskytnuté výhody:
Žádné
naši účastníci:
Jan Lejčko
Jan Lejčko
upraveno: 20. 10. 2020 23:20
publikováno: 20. 10. 2020 23:20 permalink

Ve středu dne 7. října 2020 od 8:00 do 11:00 hod. jsem se setkal s panem Mgr. Michalem Pokorným na jeho žádost v Café Jirásek (Evropská 664/134, 160 00 Praha 6 - Dejvice) cca na 8:30 dorazil i pan Ing. Boris Kubovčiak (místopředseda spolku).

Pan Pokorný vystupoval jako člen (předseda) spolku "Pro Hanspaulku", dříve "Občanské sdružení Pro Hanspaulku". IČO: 266 07 379 (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=749836&typ=UPLNY).

V rámci schůzky mi oba pánové shodně poskytly informace ohledně výstavby komplexu na Bořislavce, možné výstavby multisportovní haly na území Prahy 6 a dalších eventuálních projektů v okolí Hanspaulky a přilehlého okolí. S ohledem na možnou budoucí spolupráci mi nabídl též členskou pozici v tomto spolku, kde bych mohl přijít k dalším informacím od jiných členů bez nutnosti jeho osobní invence. Formálně jsem byl pozván na zasedání dne 3. listopadu 2020, kdy by měl uvedený spolek zasedat.

Další schůzku jsme si domluvili v termínu od 12. - 16. října 2020.

http://www.prohanspaulku.cz/wp-content/themes/prohanspaulku/images/stories/vyveseni.pdf

přijaté výhody:
Snídaně (lívance s borůvkami), mátový čaj, pomerančový džus
poskytnuté výhody:
Dobrá nálada, úsměv a naslouchání, příslib spolupráce
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Mgr. Michal Pokorný, Ing. Boris Kubovčiak
Jan Lejčko
upraveno: 11. 10. 2020 21:06
publikováno: 11. 10. 2020 21:04 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz