15. 12. 2017

Jindřich Vobořil - 7.12.2017

Resty 1

V kanceláři poslaneckého klubu Pirátů v prostorách Poslanecké sněmovny jsem se ve 13:00 setkal s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/p ... ril-79716/

Probírali jsme různá témata:

a) Současná situace v ČR

b) Světový boj proti drogám, represivní politika v mezinárodním kontextu

c) Neziskový sektor v ČR (káčka, harm reduction programy etc.), jeho financování a obraz v rozpočtu 2018

d) Politika Pirátů ve věcech legalizace konopí, psychotropní látky v legislativě obecně

e) Práce Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České vlády a jeho cíle - plánovaná restrukturalizace a přesun pod gesci MZČR

poskytnuté výhody:
čaj
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 11:10 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz