15. 12. 2017

Jan Sedláček - 7.12.2017

Resty 2

Na krátkou schůzku jsem se po žádosti od našeho kandidáta na Vysočině starosty obce Vír Ladislava Stalmacha se kolem 14:00 sešel s Janem Sedláčkem.

Jan Sedláček

starosta obce Křižánky

1. místopředseda Sdružení místních samospráv

https://www.smscr.cz/cz/predsednictvo-sms-cr

Jednalo se o seznamovací schůzku. Řešili jsme tři body:

a) Problematika registru smluv z pohledu starostů malých obcí (procesy)

b) Pirátský návrh novely 106, který adresuje jednak zpřísnění (zrušení výjimek), ale i zjevnému šikanoznímu chování žadatelů, které ovšem není jevem častým natolik, abychom samotný rozsah 106 snižovali. Přesto je adresujeme

- Zdůraznil jsem, že kdyby byla transparentnost přirozená a informace veřejné, 106 dotazy by často nebyly potřeba

- Jan Sedláček ukazoval případy: průzkum trhu via 106, účelové zahlcení a následné vymáhání náhrady při neposkytnutí včas, studenti a data pro jejich práce

Problematice se dlouhodobě věnujeme a reflektujeme pro i proti. Tyto chceme promítnout do našeho návrhu novelizace 106.

Řešili jsme problémy a případnou novelu zákona o střetu zájmů respektive jeho dopady na neuvolněné zastupitele v malých obcích včetně povinnosti, zadávat do systému i výši mezd, což je problematické a v řadě případů a navíc toto může porušovat smluvní podmínky zaměstnavatelů.

Tato povinnost bude velmi aktuální. Existuje obava, že bude tato povinnost i pro neuvolněné zastupitele bariérou pro naplnění kandidátek v komunálních volbách.

Věcné výhrady jsem akceptoval a věc budeme diskutovat na Poslaneckém klubu Pirátů.

Jan Sedláček mi přislíbil poslat materiály k návrhu novely včetně dat, kterými disponuje SMS (již se stalo)

poskytnuté výhody:
Příslib diskuse navrhovaných a adresovaných problémů na Poslaneckém klubu Pirátů a přizvání na Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 11:30 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz