15. 12. 2017

Mgr. Zdeněk Zajíček – šéf ICT Unie

Resty 5

Ve středu 13.12.2017 jsem se sešel po oslovení s panem Zdeňkem zajíčkem z ICT UNIE (http://www.ictu.cz).

Schůzka byla informativní.

Aktivity pana Zajíčka (ODS) jsou známé a i přes přínos (“internetifikace“ ČR, CzechPoint, registry či datové schránky) jsou terčem pirátské kritiky (realizace, náklady, licence, vendor lockin legislativa).

Bavili jsme se o roli soukromého sektoru jako možného nositele egovernmetnu a procesů státní správy.

Tématem byla i legislativní podpora PES, jehož jsem já dlouhodobým kritikem, zejména z důvodů, kdy HK "podpořila" EET a reálně netlačila na zjednodušení agendy podnikatelům, aby se následně objevil PES a tuto nevyváženost začal řešit.

Metadata popisující zákony v oblasti podnikání resp. jejich dopady (termíny, penále apod.) jsou však minimálně z mého pohledu bezproblémové. Preferovaným trendem je však zjednodušení legislativy na prvním místě. K tomuto technická realizace sama o sobě nevede.

Já jsem prezentoval postuláty Pirátů ve věci řešení e-Governmentu jako služby občanům, nejen jako primární nástroj státní správy.

Pan Zajíček se mnou také hovořil o konceptu zákona - práva na digitální službu.

Ivan Bartoš
publikováno: 15. 12. 2017 13:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz