3. 1. 2018

2.1.2018 jsem se sešel ve 14:30 u nás na klubu, resp. ve své kanceláři s velvyslancem Slovenské republiky panem Peterem Weissem. Oplatil mi tak návštěvu z povolebního období.

Řešili jsme aktuální politickou situaci a naše osobní reflexe politického vývoje z poslední 2 měsíce.

Tématem byl opět Visegrad a role našich zemí v rámci V4 a Evropské unie.

Krátce jsme "zabrousili" na téma koncesionářských poplatků na Slovensku a jakým způsobem se k nim staví Pirátská strana (přislíbil jsem materiály)

Posledním tématem byla diskuse nad 2018 rokem Česko-slovenské a slovensko-české vzájemnosti. Byl jsem upozorněn na dokument předchozí vlády konkrétně z MKČR, který celý koncept pro tento rok popisuje a který si nastuduji.

Dále jsme diskutovali mediální obraz SK v ČR. Pan velvyslanec poukázal, že problémem často bývá, že osobnosti, které jsou ke komentování politické situace na Slovensku zváni jako hosté, nereprezentují širokospektrý pohled, resp. zastávají pouze omezený počet názorových proudů na politiku SK.

Díky tomuto mohou mít případné mediální reflexe celé iniciatviy 2018 opačný efekt, tj. nepovedou ve společnosti k vylepšení vztahů.

Zde jsem poukázal na fakt, že v řadě oblastí jsou do debat zváni titíž lidé a že předpokládám, že je to také deficitem PR jednotlivých subjektů tj. že redaktoři vybírají z dostupných a známých kontaktů, které skutečně nemusí reprezentovat všechny názory a že toto není doménou mediálního pokrytí ČR-SK vztahů. Navrhl jsem zvážení jakési prezentace osob, které mohou doplnit škálu komentujících po média v ČR s poukázáním na problém. Vyhodnocení však musí zůstat na redakcích soukromých i veřejnoprávních médiích, pokud toto shledají jako pozitivní krok.

přijaté výhody:
Darem jsem dostal knihu "Rok delší než století."
poskytnuté výhody:
Příslib zaslání priorit Pirátů pro toto volební období, návrh mechaniky daňové asignace jako možnosti podpory nezávislých transparentních kulturních či informačních institucí a médií, pirátské programové a koncepční návrhy na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií
Ivan Bartoš
publikováno: 3. 1. 2018 8:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz