5. 1. 2018

4.1.2017 jsem absolvoval 2 akce

1) Ráno jsem přijak pozvání na snídani se členy Prague Business Clubu, kteří si mě pěkně "pogrilovali". Záznam píši proto, že jsem dostal darem od klubu poukaz na nějakou košili na míru ???, který je bohužel na mé jméno a nemohu ho poslat dál. Zda využiji? Nevím"

2) Odpoledne mě v kanceláři v PS navštívili z vlastní iniciativy generální ředitel a předseda představenstva Vodafone CZ pan Jiří Báča a ředitel pro regulaci a vnější vztahy pan Richard Stonavský.

Řešili jsme převážně otázku průmyslu 4.0, ale zejména problém zasíťování ČR vs současné řešení LTE, kdy Česko je oproti jiným zemím doslova na chvostu s možností rychlého připojení domácností ke kvalitní síti.

Zároveň jsme diskutovali situaci kdy „sdílená výstavba“ radiové části networku silně zvýhodňuje dva ze tří hlavních operátorů. Věc řeší EU.

Identifikovali jsme společně 3 oblasti, ve kterých je ČR problematické ve smyslu budování kvalitní infrastrukturní podpory. Samozřejmě jsem zdůraznil naši automatickou podporu malému podnikání poskytovatelů připojení, nicméně na kvalitní pokrytí "pevným připojení" jsme se shodli zejména k zásadní potřebě změny průmyslové orientace ČR v následujících 5-10 letech, která není pouze deklarovaná ale skutečně nezbytná. Kde je infrastruktura odpovídající potřebám tam vznikají centra a jdou tam firmy (pokud jsou samozřejmě splněny další podmínky)

Problémy jsme řešili zhruba ve 3 oblastech:

a) stavební povolení k výstavbě

b) údajná nedostupnost plánů již existujícího zasíťování (v Praze se nové „mapy“ dokonce řeší aktivně za město

c) funkce regulátora směrem ke sdílení infrastruktury pro další subjekty a obecně otevřenost této infrastruktury

Deklarovaná pozice Vodafone v ČR je taková, že operátor chce investovat, leč je mu v tom neochotou věci řešit jaksi bráněno.

Mojí odpovědí bylo samozřejmě vůle spolupracovat s operátory pokud ovšem předpokladem bude vždy fér chování směrem k zákazníkům služeb, toto bude transparentní a žádný z účastníků komplexního řešení problému nebude vůči jinému zvýhodňován, což byl doposud bohužel v ČR .

Ředitelům jsem dále představil záměr našeho projektu Občanská sněmovna, který kvitovali.

přijaté výhody:
Plastické pásky přes oko z hračkářství 4ks – s referencí na sázku vypsané Fortunou 1:600
poskytnuté výhody:
2x čaj na 2 pokusy, neboť s pytlíčkem je to vždy lepší než horká voda
Ivan Bartoš
publikováno: 5. 1. 2018 8:42 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz