12. 1. 2018

9. 1. 2018 Jsem se na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj sešel v souvislosti s výkonem své funkce předsedy s pány Alexandrem Karáskem info.com a Ing. Michalem Jirkovským (magazín E-Government).

Probírali jsme klíčové problémy elektronizace státní správy a možnosti spolupráce s výborem.

Každý rok pořádají "INVEX" Konference eGovernment. Vyžádal jsem si více informací.

Představili mi platformu okolo E-Government.

Diskutovali jsme také možnosti pořádání tématických seminářů na poli Sněmovny. Zde jsem projevil zájem.

Z pohledu Pirátů jsem pak představil koncept Občanské sněmovny a možnosti participace v rámci slotů.

přijaté výhody:
Několik výtisků časopis E-Government a příslib poskytnutí nových čísel na klub Pirátů
poskytnuté výhody:
káva výborová a perníčky od paní Kuklíkové
Ivan Bartoš
publikováno: 12. 1. 2018 8:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz