31. 1. 2018

30.1.2018 jsem se večer sešel na "pokec/konzultaci" a kulturní vyžití s Honzou Palaščákem. Tématem byly otázky vývoje v energetické politice ČR i v optice mého předchozího jednání s SMSČR, kde energetika je jedním z pilířů strategie rozvoje 2030.

Prvním probíraným tématem byla stále neutěšená situace ve věci vytunelovaného projektu, kdy 400 poškozených obcí a škol resp. věřitelů projektu Energie pod kontrolou zakládá Sdružení poškozených a domáhá se náhrady min 50 milionů korun.

Dále jsme diskutovali situaci, kdy je opět na stole (viz vyjádření Vladimíra Vlka v OVM z minulého roku) návrh nové tarifní struktury a můj záměr případně interpelovat MPO, neboť mám důvodné obavy, že se chystá neopodstatněné zdražování fixních plateb a neprobíhá žádná veřejná nebo odborná diskuse, natož aby byly reflektovány zájmy spotřebitelů. ( jističe znovu a jinak:-( )

Zde jsem zdůraznil důležitost zrušení výjimek ČEZ ze zákona o registru smluv v souvislosti s Piráty podaným legislativním návrhem ze začátku měsíce ledna 2018. Tyto peníze by totiž měli mít oporu v nákladech ČEZ či regulovaným nákladech ČEZ Distribuce, o čemž pochybuji.

Po krátké debatě v bývalém Kafe a cigára jsme navštívili Lucerna Music Bar a shlédli předpremiéru celovečerního filmu Tondy Blaníka, ve kterém mám štěk

Ivan Bartoš
publikováno: 31. 1. 2018 14:33 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz