2. 3. 2018

1.3.2018 jsem se v 18:00 z mé iniciativy sešel s ředitelkou agentury Czech Tourism (https://www.czechtourism.cz) doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. v sídle agentury na Vinohradské ul.

Řešili jsme jednak dopady zákona resp. vládního návrhu zákona, který mění 159/1999 Sb. o cestovním ruchu, který jde do třetího čtení a jehož řešení mám v gesci VVSRR a podáváme k němu za Piráty pozměňováky týkající se explicitnímu vyjmutí lázeňských ozdravných služeb (nepvoažujeme jejich zmínění v důvodovce jako postačující).

Tématem byly i problémy rozvoje regionů a role cestovního ruchu jako zdroje přijmů turisticky atraktivních destinací v ČR.

Hlavním tématem bylo plánované "sympozium" o lázeňství, kde jsem ji představil i koncept, který připravujeme ve spolupráci s Vojtou Frantou a který předložím následně ministryni MMR Kláře Dostálové jako podklad pro aktivitu MMR.

Nástřel:
Adresujeme

- celosvětově vznikají nová wellness centra jako konkurence k tradičním lázeňským

místům

- vědní odvětví balneologie v současnosti nemá žádnou návaznost

- tradiční lázeňství v rozsahu pobytů hrazených pojišťovnami je na ústupu

- tradiční léčebné a zdravotní procedury jsou postupně nahrazovány wellness

- stav zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu a lázeňství je na kritické úrovni

- školství

- veřejná podpora

Cíle

"Česká republika je světová velmoc lázeňství, toto odvětví by měla dále rozvíjet a znovu navázat na nejlepší tradici zlaté éry lázeňství počátku minulého století."

- definovat význam lázeňství, nalézt jeho potenciál a jedinečnost

- definovat hrozby a negativní trendy ovlivňující lázeňství

- pojmenovat soudobé pozitivní trendy v oblasti lázeňství a definovat budoucí vývoj

- vytvořit komparativní analýzu lázeňských resortů v rámci evropského kontextu

- rozlišit a pojmenovat druhy poskytovaných služeb

- definovat strategické cíle České republiky v oblasti lázeňství

- navázat na nejlepší tradice českého lázeňství ze začátku 20. století, kdy Mariánské

Lázně získaly mezinárodní věhlas díky pobytům anglického krále Eduarda VII

Ivan Bartoš
publikováno: 2. 3. 2018 8:02 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz