16. 3. 2018

1.3. zapomenutý zápis - 1.3. jsem se na večer z mé iniciativy sešel v sídle agentury s ředitelkou agentury CzechTourism doc. Ing. Monikou Palatkovou, Ph.D.

Schůzka byla domluvena mnou na základě našeho seznámení na VVSRR na Holiday World

Řešili jsme dvě témata

- mnou představu a fungování podvýboru pro Cestovní ruch a roli tohoto odvětví v rozvoji regionů (problémy, zastřešující organizace)

- představení konceptu akce "Prvního celoevropského lázeňského sympozia", na kterém pracuji spolu s Vojtou Frantou, a který jsem záhy poslal p. Dostálové na MMR

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
nabídka spolupráce nejen ve věci lázeňství
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 3. 2018 8:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz