27. 3. 2018

13. 3. 2018 jsem se v prostorách klubu sešel s Helenou Bezděkovou Frankovou (ředitelka Státní fond kinematografie) na její popud. Schůzka byla informačně bohatá a docela dlouhá.

Řešili jsme několik témat:

a) Pirátský program ve věci kultury s akcentem na subvence (spolufinancování) při vzniku audiovizuálních děl – možnosti uvolnění pro nekomerční užití viz program a konflikt se zájmy spoluinvestorů

- paní Franková se mnou prošla modely spolufinancování tvorby včetně mezinárodní koprodukce

- řešili jsme návratnost a obchodní modely a hledaly moment naplnění obchodního modelu (předkupní práva pro TV premiéru)

- p. ředitelka mi objasnila problematiku tvorby scénářů a jejich financování před samotným rozhodnutím použití či budoucí realizací

- diskutovali jsme možnost zpřístupnění děl spolufinancovaných ČR veřejnosti k nekomerčnímu užití (převážně způsob a čas od vziku finálního díla)

b) Problematika a nákladnost digitalizace původních filmových děl archivu

- zde jsem požádal o možnost návštěvy a představení postupů

c) Trendy VOID jako budoucnost distribuce (kvalita, dostupnost, cena, regiony)

d) Řešili jsme také volbu členů rady Státního fondu kinematografie – byly nám zaslány návrhy a profily doporučených kandidátů, které Piráti probrali na klubu

e) Proč jsou investiční pobídky součástí rozpočtu Ministerstva kultury – vztah na EU

Domluvili jsme se na dalších konzultacích. Paní ředitelka mi nechala materiály (2 prezentace)

Ivan Bartoš
publikováno: 27. 3. 2018 9:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz