4. 4. 2018

28.3.2018 jsem se sešel spolu s Viktorem Mahrikem (zastupitel za Piráty Praha) u nás na klubu se zástupci pražských taxislužeb ( Miroslav Žežulka- Profitaxi, Tomáš Horčička - City taxi, a poslední účastník mi bohužel vypadl, jméno jsem si nezapsal a vizitku nezanechal) . Tito iniciovali schůzku telefonicky, neboť měli výhrady k některým předchozím jedním na téma Taxi vs Uber. Snažili jsme se vyjasnit si východiska a pojmenovat problémy, které vidíme v paralelní existenci klasických taxislužeb a platformových "sdílených" služeb včetně legislativních ukotvení a zejména potřebných změn. Informoval jsem je o schůzkách na ministerstvu dopravy. Přislíbil jsem zaslání našich materiálů, se kterými do jednání s ministerstvem, dalšími politickými stranami vstupujeme a možnost tyto připomínkovat s upozorněním, že samozřejmě máme ideová východiska a vypořádání se s nščím, neznamená příslib akceptace návrhu, nýbrž se může jednat i o zdůvodněné odmítnutí (což se snažím vysvětlit každému, kdo zcela logicky hájí zájmy určité skupiny.) Principiálně jsme hovořili o férovém přístupu a vymahatelnosti práva v ČR.

poskytnuté výhody:
káva, Samurai Shot čaj, příslib zaslání materiálů.
Ivan Bartoš
publikováno: 4. 4. 2018 8:38 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz