17. 4. 2018

9. 4. - Raná péče - setkání s Raná péče Diakonie: Jana Fenclová, Alena Kunová, Petra Mžourková

EDA – tel. linka pomoci pro děti se zrakovým a eventuálně dalším kombinovaným postižením

pomoc do 7 let věku při různých postiženích, zdrav. problémech, které se prolínají do sociálních

Cíl - samostatnost rodiny, naučit se s tím žít

Chybí následná konzultační služba (pro starší děti z těchto rodin)

Chybí i služby pro starší dětí, kt. se do této situace dostanou nově.

např. 8 let - úraz - nic není!

Problematika komunitního plánování

Ekonomická výhodnost včasné rané péče

Zdrav. postižení dítěte často vyústí v sociální vyloučení celé rodiny

Olga bude hledat, jak téma rané péče podpořit, i osvětou

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 17. 4. 2018 14:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz