Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
9. 9. 2021

Po debatě s DVTV v kině Vesmír v Ostravě jsme s panem Juchelkou, který je místní, probrali naše společné úsilí o věkový limit pro umisťování dětí do ústavů (dnes prošlo Senátem!) i další zákony ze sociální oblasti (rodičovská, bydlení, sociální práce, rozvoj pěstounství...) nad večeří v restauraci na B v centru Ostravy.
Dávám to sem zejména proto, že je fajn, když se, ač z jiných stran, dokážeme o tématech normálně bavit. Tak ať je v téhle evidenci zaevidována i tahle dobrá zpráva :-).

přijaté výhody:
večeře
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
A. Juchelka
Olga Richterova
publikováno: 10. 9. 2021 1:40 permalink

Na naši žádost (iniciativy Senioři na palubě) jsme se sešly s Lenkou Novákovou s předsedkyní Rady seniorů ČR, z.s.

Tématem bylo, co nejvíc trápí seniory.

Jedna z věcí, kde vidíme velký prostor pro spolupráci, je podpora obecního bydlení.

Druhým tématem, na němž jsme se shodly, byla nutnost boje s dezinformacemi a posílení informační gramotnosti.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Lenka Nováková
ostatní účastníci:
Lenka Desatová
Olga Richterova
upraveno: 6. 9. 2021 11:03
publikováno: 6. 9. 2021 11:02 permalink

Probrali jsme aktuální témata sociálních služeb, včetně třetí dávky očkování seniorů (probíhají studie protilátek, řada seniorů byla očkována už v lednu/únoru), a včetně fungování Úřadu práce.

Hlavní výzva: dlouhověkost, co nejvíce let prožitých ve zdraví, podpora částečných úvazků v důchodu. Úkoly pro další období.

Setkali jsme se v restauraci Holiday Inn, oběd jsem si platila sama.

přijaté výhody:
knížka o zdravotních pracovnících v covidu
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Horecký
Olga Richterova
publikováno: 11. 8. 2021 18:41 permalink

Setkání na mou žádost k souvislostem sociální politiky, bydlení, a fungování Úřadu práce, s ostravským primátorem. ÚP je klíč k stížnostem na soc systém.

Moravskoslezský kraj supluje nedostatky ÚP v oblasti predikce trendů na pracovním trhu, spolupráce zaměstnavatelů a škol apod - inspirativní Pakt.

Nyní má na starosti naše náměstkyně primátora A. Hoffmannová.

naši účastníci:
Olga Richterova, Andrea Hoffmannová, David Witosz, Zuzana Freitas, Klára Kocmanová
ostatní účastníci:
Tomáš Macura
Olga Richterova
upraveno: 11. 8. 2021 8:43
publikováno: 11. 8. 2021 8:42 permalink

Na pozvání pana Aleše Gongola jsme jeli do organizace PortaVita, která od společnosti Heimstaden má k dispozici cca 730 bytů a ty podnajímá lidem, co zvládnou složit např jen kauci dva tisíce (postupně pak doplácí do výše jednoho nájmu po pětistovce). Samozřejmě, podnájemní vztah zakládá nejistotu (rychlé výpovědi), za čtyři roky nicméně zhruba 160 lidí přešlo i do trvalých nájemních vztahů. Současně PortaVita dělá i projekt Housing First a krizové byty. Město Havířov nic takového, pokud vím, nedělá.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Klára Kocmanová, Hana Brňáková
ostatní účastníci:
Jan Rafaj (Heimstaden), Aleš Gongol, David Starzyczny
Olga Richterova
publikováno: 10. 8. 2021 23:15 permalink

Setkání ve Francouzské 108 k tématu zaměstnávání lidí s různým postižením, v případě Amerfo s duševním onemocněním.

Téma: podpora malých zřizovatelů chráněného pracovního trhu, dnes velké admin. bariéry (velcí to mají zmáknuté). Též zmírňování tvrdosti zákona - podrobnosti případu zde: https://10-z.cz/podpora-socialniho-podnikani/. ("V roce 2020 se společnost potýká s výpadkem financování způsobeným nezákonným postupem MPSV, který řeší ombudsman a který projedná místně příslušný soud a důsledky pandemie, které jsou ale ve srovnání s postupem MPSV méně závažné.")

Inspirace Příspěvkem na péči, který jde za člověkem, by mohla ukázat cestu individ. podpory lidí s postižením: reflektujeme i v programu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Pavel Paleček, Marek Šlapal
Olga Richterova
publikováno: 19. 7. 2021 15:59 permalink

Schůzka o inovacích, průmyslu 4.0, potenciálu naší země a zaměření Izraele na startupy a nové technologie.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Lukáš Kolářík, Martin Jiránek
ostatní účastníci:
Pavel Smutný, Linda Štucbartová, Ondřej Bočkay
Olga Richterova
publikováno: 15. 7. 2021 14:23 permalink

Pracovní oběd u německého velvyslanectví (v hotelu v ulici pod ním) se saskou ministryní pro justici, Evropu a rovnoprávnost, a panem velvyslancem Israngem. Debata o možnostech spolupráce nejen v příhraničních regionech (školy) a podílu žen v politice.

Dost jsme probírali také předškolní péči a podporu pro rodiny dětí s postižením (v Německu řada inspirace).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
K. Meier, H. Válková, německý velvyslanec a několik dalších diplomatů
Olga Richterova
publikováno: 12. 7. 2021 22:31 permalink

Setkání ve Francouzské 108 k tématu inovací, aplikované vědě a výzkumu a možnosti šíření zkušeností. Navážeme ještě jednou schůzkou.

Mě osobně zajímá např poměrně unikátní přístup Izraele ke stárnutí.

V minulosti jsme spolu řešily asistivní technologie pro lidi s postižením, např. inovativní brýle, a také se známe skrze zájem o koučování a Česko - německé vztahy.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Linda Štucbartová
Olga Richterova
upraveno: 12. 7. 2021 22:25
publikováno: 12. 7. 2021 22:24 permalink

Setkání k tématům, která řeší UZS:
- rekvalifikace a školení/celoživotní vzdělávání
- sociální souvislosti daňového systému
- dlouhodobé výhledy (částečné úvazky pro pečující, seniory; sladění práce a péče; limity zákoníku práce v digitální době)

Navázání kontaktu a rychlé sladění např. souhlasu s námi navrženou automatickou valorizací minimální mzdy tedy schůzka splnila, nyní je na řadě rozpracování složitějších otázek.

účast na dalších pracovních jednáních bude podle oblastí zájmu v užších týmech:
Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR, patrně zejm. rekvalifikace a daňová oblast (s dalšími),
Linda Nejezhlebová - sdružení PROZAMS (zaměstnanecké stravování),
Petr Otáhal – prezident Svaz personalistů ČR, (zastupuje cca 2tisíce personalistů)
Miroslav Sedlák – předseda APROPOS

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Tomáš Kopečný, Tomáš Liškutin (nezávislý odborník), Alena Zieglerová (nezávislá odbornice)
ostatní účastníci:
V. Jásek, L. Nejezchlebová, P. Otáhal, M. Sedlák
Olga Richterova
publikováno: 30. 6. 2021 22:33 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz