Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
188
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Na schůzce s novým náměstkem pro zdravotní péči, prof. Aleksim Šedem, 17.9.2020 na ministerstvu zdravotnictví, kterou jsme vyvolali my, bylo řešeno:
- vzdělávání lékařů - efektivita systému, pozice administrativního podpůrného personálu, větší důraz na komunikaci a legislativní vzdělávání již na fakultě
- struktura nemocniční sítě - potřeba provázanosti, podpora mezi jednotlivými nemocnicemi různých úrovní
- open data ve vědě - prevalenční studie COVID, informovaný souhlas s poskytováním dat

Za schůzku děkujeme.

naši účastníci:
Olga Richterova, Bára Malíková
ostatní účastníci:
A. Šedo
Olga Richterova
publikováno: 17. 9. 2020 19:36 permalink

Na mou žádost se konala na MPSV schůzka k tématu přiznávání příspěvku na bydlení (PnB) po 1.7. 2020.

S Ágnes jsme přinesly podněty z terénu, příklady nepřijatých žádostí (což je protizákonné) a nadbytečné vyžadování například nájemních smluv expartnera.

Probrali jsme možnosti řešení, bylo přislíbeno:
- opětovné upozornění všech referentů nepojistných sociálních dávek (přes 5000 osob) emailem, že nesmějí odmítat žádosti přijmout,
- doplnění metodiky k PnB, o "důkazní nouzi" a to, že nelze vyžadovat dokumenty, které napr. druhý rodič dítěte (které má v péči a žádá o PnB) nemůže získat,
- jasně vyvěšené plakáty na ÚP ohledně práv a povinností (zejm o přijetí žádosti)

Za nás jsme si odnesly apel na děkování, když je dobrá zkušenost s ÚP,
a nutnost dbát i na platy referentů na ÚP (příliš blízko situaci klientů...). A nemožnost snížit počty zaměstnanců, zejména se současnými IT systémy.

naši účastníci:
Olga Richterova, Ágnes Němečková
ostatní účastníci:
K. Jirková, P. Beck, Z. Cibulková, O. Muravecký
Olga Richterova
publikováno: 3. 9. 2020 19:01 permalink
2. 9. 2020

S paní ředitelkou Národního centra pro rodinu v poslanecké kanceláři ve Francouzské ke směrnici work-life balance, souvislostem pro zákoník práce (potíž, aby šlo domluvit rodičovskou na 1 den v týdnu, např., pro otce - prostě co nejflexibilněji), rakouským a německým Auditům rodiny a zaměstnání (dobře řeší zkrácené úvazky z důvodu péče), k možnosti slevy na sociální pojištění pro pečující osoby (nejen o malé děti, ale i o lidi pobírající příspěvek na péči) zejména pro zaměstnavatele.

Velké téma - zkrácené úvazky nejen ve státní správě. Bariéra z pohledu úřadů: sleduje se počet hlav (lidí), nikoliv počet úvazků (tj. součet mnoha lidí na krátké úvazky "blbě vypadá"). Dále jsou prý bariérou: ceny úředních zkoušek, terminály/ možnost bezpečeného připojení z domova /celkové prodražení při zaměstnávání na částečné úvazky.

Dále téma uznání pečujících osob / zprostředkování smysluplnosti dané činnosti.

A k leckdy zbytné pozici genderových poradců v evropských projektech.

Odkazy na audity:

Rakousko https://www.familieundberuf.at/audits/audit-berufundfamilie

Německo https://www.berufundfamilie.de/

NCR https://rodinazamestnani.cz/

https://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz/

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Marie Oujezdská, Ivana Horáková
Olga Richterova
upraveno: 6. 9. 2020 21:21 historie úprav
publikováno: 2. 9. 2020 13:10 permalink

S J. Horeckým jsem se sešla na rychlý pracovní oběd na následující paletu témat:
- vyhláška 505 (podporuju její automatickou valorizaci podle inflace, jde o úhrady stravy a pobytu např. v domovech pro seniory, s tím, že musí každému zůstat 15% z jeho důchodu, tj. je tam strop)
- z. 108 o soc. službách - důležité je neztratit know-how, které se povedlo vybudovat na krajích
- z. 372 - dopad registrační povinnosti na sociální zařízení, v nichž se poskytují zdrav. služby, s riziky zrušení kontraktační povinnosti pro pojišťovny; řešení kvality dlouhodobé péče leží jinde než v škrtu pera v zákoně
- možnost rozšířit zaměstnanec. benefity o pdoporu sociálních služeb
- úvahy o pojištění dlouhodobé péče
- Z. 359 - SPOD, průzkum k doprovodným organizacím
- situace knihoven - riziko škrtání míst - významná komunitní centra, regionální kvalita života
- téma lessons learned z covidu, v zařízeních, z dobré i špatné praxe - obdržím podklad
- možnost spolupráce i na tématu "bariéry palitativní péče"

přijaté výhody:
oběd a knížka
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jiří Horecký
Olga Richterova
publikováno: 2. 9. 2020 12:58 permalink

Jednání jsem vyvolala kvůli významu Hygienické služby. Děkuji tedy paní krajské ředitelce, že si udělala čas. Probírali jsme zejména:
- zádrhele při reportování výsledků z laboratoří do systému ISIN a testovaným osobám
- možnosti pro zmírnění dopadu osamělosti na osoby v sociálních a zdravotních zařízeních (zejm. návštěvní místnosti a režim v nich)
- další související témata, např. úvod do anestezie u dětských pacientů či pacientů s hendikepem
- problémy hygieny, například nedostatečné finanční ohodnocení a rozdílné platové třídy u dříve a nově nabraných pracovníků, či jak probíhá řešení dalších onemocnění kromě Koronaviru
- chybějící systém eKarantena, který MPSV zatím není schopno implementovat v rámci eNeschopenky

naši účastníci:
Olga Richterova, Josef Pavlovic, Bára Malíková
ostatní účastníci:
Z. Jágrová, a paní ředitelka protiepidemického odboru
Olga Richterova
publikováno: 27. 8. 2020 17:56 permalink

Na mou žádost se konala schůzka ve Fakultní nemocnici královské Vinohrady, s p. ředitelem Petrem Arenbergerem a primářem Anesteziologického oddělení MUDr. M. Sternem.

Hlavním tématem byly moje dotazy od rodičů / zákonných zástupců na přítomnots při úvodu do anestezie u dětských pacientů, a potom při probouzení.

Řešili jsme, za jakých podmínek by to mohlo být možné a pro obě strany prospěšné, a výsledkem bude můj dotaz na příslušnou odbornou společnost.

Dále jsme zmínili projekt traumacentra, a celkově fungování českého zdravotnictví a sledování kvality.

Pro zajímavost ještě odkaz: https://www.braunoviny.cz/mudr-michael-stern-jedine-zazitek-vas-posune-dal

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
P. Arenberger, M. Stern
Olga Richterova
publikováno: 14. 8. 2020 13:38 permalink

Pokud má sociální politika skutečně pomáhat, je třeba její aktéry promyšleně propojovat a citlivě nastavovat pravidla. V tomto ohledu město Chrudim dlouhodobě vyniká a nabízí dobrou praxi, která se dá přenést i do dalších krajů a obcí.

Zapisuju setkání se zástupci města, zejména s panem starostou Pilným (ANO2011), paní ředitelkou kontaktního pracoviště místní pobočky Úřadu práce i se zástupci neziskového sektoru. Jednalo se o péči o duševní zdraví, jak nastavit předškolní péči např. i pro znevýhodněné děti bez trvalého bydliště v místě i o roli obce v podpoře bydlení. Chrudimští představili svou cestu k nové bytové koncepci s výhledem na desítky let dopředu. Hlavní myšlenkou je zatím vyčlenit část bytového fondu pro rodiny v urgentní sociální tísni a podpořit také určité profese, které město potřebuje, přidělováním bytů.

Panovala shoda, že dnes stát bohužel nemotivuje obce, aby předcházely umisťování lidí do různých druhů pobytových zařízení, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské domovy, ale i azylové domy.

naši účastníci:
Olga Richterova, Pavel Štěpánek a další
ostatní účastníci:
F. Pilný a další
Olga Richterova
upraveno: 14. 8. 2020 13:27
publikováno: 14. 8. 2020 13:26 permalink

S J. Drahošem jsem se dnes v Senátu sešla k dezinformačním kampaním (také jim čelí).

Dohodli jsme se, že on zjistí v Senátu a já ve Sněmovně, kdo další se s nimi osobně setkává.

První krok tedy: zjistit rozsah těchto řetězových mailů co do osob a stran. Optáme se všech.

Druhé téma byly dětské skupiny a předškolní vzdělávání.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Drahoš, M. Mejstřík (asistent)
Olga Richterova
upraveno: 14. 7. 2020 22:32
publikováno: 14. 7. 2020 22:31 permalink

Pracovní schůzka k tématu bydlení, zejména funkční podpory družstevního bydlení a srovnání se zahraničím.

Hlavní otázka: na co je třeba nový zákon, a co stačí upravit v praxi, zejména metodicky.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Ivan Přikryl
Olga Richterova
publikováno: 13. 7. 2020 13:03 permalink

Na mou žádost jsme se sešli k zákonu o sociálních službách a problematice bydlení, v PSP.

Systémová reforma financování je nezbytná pro dlouhodobé plánování sociálních služeb a rovné postavení poskytovatelů. Předpokládáme její prosazení v rámci novely zákona 108.

Pokud by neprošla novela financování, pak je potřeba alespoň vyrovnat rozdíly ve směrných číslech, a tím i rozdíly mezi kraji, a zvažovat navýšení příspěvku na soc. služby ve III. a IV. stupni také pro pobytové služby.

Pastorační pracovník jako možná činnost zařazení do novely? K další diskuzi.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Jan Soběslavský, Jan Panocha
Olga Richterova
upraveno: 17. 6. 2020 23:59 historie úprav
publikováno: 16. 6. 2020 17:05 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz