Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
257
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Dne 19. července 2022 jsem se zúčastnila na pozvání pirátské náměstkyně hejtmana kraje Vysočina výjezdu na Vysočinu. Kromě setkání s vedením kraje jsem navštívila také komunitní bydlení pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením & také komunitní bydlení se zvláštním režimem pro osoby s poruchami autistického spektra s rizikovým chováním. Web www.vysocinapecuje.cz obsahuje v neveřejné části i informace pro nemocnice, obce a poskytovatele služeb, což je další inspirace pro elektronickou výměnu informací.

Na setkani jsem dostala kvetiny a hedvabny satek, ktery zde eviduji.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas Lopesová, Jana Leitnerová, Hana Hajnová, Jan Břížďala
ostatní účastníci:
V. Schrek, V. Švarcová, R. Sýkora, L. Mikletičová, P. Krčál a další
Olga Richterova
publikováno: 21. 7. 2022 15:33 permalink

Dnes, 20. července 2022 jsem se v Poslanecké sněmovně sešla s Ivou Kuchyňkovou (Charita Česká republika), Pavlou Aschermannovou (RUBIKON Centrum z.ú.) a Radkem Háblem (expert na dluhovou problematiku). Diskutovali jsme implementaci evropské směrnice do Insolvenčního zákona (nastavení tříletého oddlužení), návrh na úpravu srážek ze mzdy a také úpravu dávek u předlužených lidí – jde o to, aby se lidem i v dluzích vyplatilo pracovat, což je i v programovém prohlášení vlády.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
R. Hábl, P. Aschermannová, I. Kuchyňková
Olga Richterova
publikováno: 20. 7. 2022 18:01 permalink

Dne 8. června jsem se v Poslanecké sněmovně sešla s arménskou delegací složenou mj. z pana Artura Hovhannisyana, předsedy Meziparlamentní skupiny přátel ČR v arménském parlamentu, a taktéž z pana Ashota Hovakimiana, velvyslance Arménie v ČR. Řešili jsme různé záležitosti týkající se spolupráce mezi našimi zeměmi a možnosti jejího dalšího rozvoje. Při této příležitosti jsem od arménské delegace obdržela darem lahev koňaku, která čeká na to, aby byla dále darována, neboť já bych ho neocenila.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
A. Hovakimian
Olga Richterova
publikováno: 29. 6. 2022 18:58 permalink

Dne 20.6. jsem se ve své regionální kanceláři sešla s panem Janem Františkem Krupou jakožto zástupcem Platformy 10 (tedy poskytovatelů sociálních služeb). Tématem naší schůzky byl aktuální stav financování sociálních služeb ve státním a nestátním segmentu a jeho možný vývoj.
Bavili jsme se i o přístupu k řízení lidí včetně managementu a zajímal mě názor na chystaný zákon o bydlení.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J.F. Krupa
Olga Richterova
publikováno: 20. 6. 2022 18:20 permalink

V pondělí 23.5. jsem se ve své regionální kanceláři sešla s paní Petrou Jirglovou. Bavily jsme se, jak docílit toho, aby děti nezůstávaly osamocené v nemocnicích, čemuž se paní Petra již delší dobu věnuje.

naši účastníci:
Olga Richterova
Olga Richterova
publikováno: 28. 5. 2022 20:25 permalink

24. 5. 2022 Návštěva organizace A Doma z.s. a setkání s ředitelkou paní Zachariášovou.

Na pozvání ředitelky velké organizace poskytující osobní asistenci jsem navštívila sídlo organizace A DOMA z.s. Diskutovaly jsme inovativní model podpory rodinných pečujících, který šetří přímé i nepřímé náklady, ale i náklady, které jsou nevyčíslitelné (kvalita života).

Seznámím se s detaily projektů, které za mnoho let fungování připravili.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J..Zachariášová, pan Mach
Olga Richterova
publikováno: 24. 5. 2022 20:37 permalink

Ve čtvrtek 12.5. jsem se ve své kanceláři ve Sněmovně setkala s L. Zachariášovou a s A. Horákovou z iniciativy Jsme fér. Tématem schůzky bylo zrovnoprávnění různých druhů partnerských vztahů tak, aby nikdo nebyl diskriminován na základě své sexuální orientace a aby všichni měli stejné možnosti ve svém rodinném životě - bez ohledu na to, s kým se ho rozhodli prožít.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
L. Zachariášová, A. Horáková
Olga Richterova
publikováno: 12. 5. 2022 19:18 permalink
9. 5. 2022

Paní Markéta Nováková: V pondělí dne 9.5. jsem v Pirátském centru ve své regionální kanceláři hovořila s paní Novákovou z NNO cochem.cz, která se se mnou na mou žádost setkala. Tématem schůze bylo zejména kolizní opatrovnictví, řešily jsme ale i různé aspekty týkající se orgánů sociálně-právní ochrany dětí a ochranu dětí obecně.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
M. Nováková
Olga Richterova
publikováno: 12. 5. 2022 19:15 permalink

V pondělí 25.4. jsem se ve své regionální poslanecké kanceláři setkala se dvěma zástupkyněmi z Nadace J&T - s paní Barborou Křižanovou a s paní Marií Oktábcovou. Tématem naší schůzky byly kroky navazující na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2021, zejména pak se zaměřením na kojenecké ústavy.
Zkušenost má nadace i s podporou pěstounských rodin.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
B.Křižanová, M.Oktábcová
Olga Richterova
publikováno: 3. 5. 2022 10:50 permalink

V pondělí 2.5. jsem se ve své regionální poslanecké kanceláři setkala s ředitelkou Nadace Sirius Danou Lipovou. Vedly jsme velmi obsáhlou debatu o ochraně ohrožených dětí, o možných formách pomoci v rodinách, zejména o podpoře skutečné prevence různých neblahých jevů, a o nelátkových závislostech (sociální sítě, hry, online obecně..).
Dotkly jsme se dokonce i teorie resilience.

Spolupráci předpokládám nad zmíněným spektrem služeb.

naši účastníci:
Olga Richterova, Marek Jirmásek
ostatní účastníci:
Dana Lipová
Olga Richterova
publikováno: 3. 5. 2022 10:45 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz