Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
320
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

V pondělí 8.4. 2024 jsem se ve své kanceláři v Pirátském centru na jejich žádost setkala s paní Michaelou Nekardovou a panem doktorem Jakubem Valcem. Tématem našeho rozhovoru bylo náhradní mateřství, zejména s ohledem na některé kriminální kauzy zahrnující děti (kauza "Španěl“). Oba se věnují i genetické genealogii a srovnání úprav surogace napříč světem.

naši účastníci:
Olga Richterova, K. Ryšavá
ostatní účastníci:
J. Valc, M. Nekardová
Olga Richterova
publikováno: 10. 4. 2024 8:12 permalink

V pondělí 25.3. 2024 jsem se ve své kanceláři v Pirátském centru na jejich žádost setkala s vedoucími projektu Future Forces Forum, Adamem Drnkem a Danielem Kočím.
Mluvili jsme o tématech z oblasti bezpečnosti a obrany v souvislosti s programem FFF 2024 a semináře k vnitřní bezpečnosti, který bude ve sněmovně dne 27.5..

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, K. Ryšavá
ostatní účastníci:
A. Drnek, D. Kočí
Olga Richterova
publikováno: 25. 3. 2024 16:45 permalink
18. 3. 2024

V pondělí 18.3. 2024 jsem se v PSP ČR setkala s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Probírali jsme témata, kterým se dlouhodobě věnuji, zejména rozdíly v dostupnosti sociálních služeb napříč republikou, příspěvky na péči a prevenci násilí v sociálních službách prostřednictvím vzdělávání, nebo téma podpory pečujících rodin. Dotkli jsme se i témat důchodů u rizikových skupin, změn zaměstnavatelských benefitů a podpory stravování a profesionalizace pěstounské péče.

naši účastníci:
Olga Richterova, K. Ryšavá
ostatní účastníci:
J. Horecký
Olga Richterova
publikováno: 18. 3. 2024 15:25 permalink

V poslanecké kanceláři za mnou byla na její žádost Martina Suchánková ze spolku ROZALIO–Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z.s., šlo zejména o podmínky očkování na zotavovací akce (ZA). Existuje metodický pokyn ohledně toho, že lyžařský výcvik je zimní škola v přírodě, kde se uplatňuje intenzivní výuka tělocviku, nikoli nějaký "zájezd". Právní výklad Rozalio považuje za jasný, např. zde (https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/skolni-pobyt-povinne-ockovani/ ), ale v praxi to tak ne vždy funguje. A do jisté míry je to pochopitelné - v zákoně ŠVP a ZA bohužel NEJSOU odlišeny zcela jednoznačně.

naši účastníci:
Olga Richterova, M. Jirmásek
ostatní účastníci:
M. Suchánková
Olga Richterova
publikováno: 14. 3. 2024 14:45 permalink
13. 3. 2024

Ve středu 13.3. 2024 proběhla v kanceláři mpř. Olgy Richterové v PSP ČR schůzka se zástupci České exekutorské komory Martinem Tunklem a Vendulou Flajšhansovou. Schůzky se účastnil také Jakub Michálek. Tématem schůzky vyvolané žádostí EK byl pirátský postoj k exekučně vymoženým částkám a změnám např v nezabavitelném minimu. Zdůraznili jsme, že jde o hodně citlivou věc, do které se nesmí zasahovat nevyváženě, bez posouzení dopadů.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Jakub Michálek
ostatní účastníci:
M.Tunkl, V. Flajšhansová
Olga Richterova
publikováno: 13. 3. 2024 20:05 permalink

Ve středu 13.3. 2024 proběhla v kanceláři mpř. Olgy Richterové v PSP ČR schůzka se zástupci sekce Mladých lékařů České lékařské komory Janem Přádou a Monikou Hilšerovou a náměstkem na Ministerstvu zdravotnictví Josefem Pavlovicem. Tématem setkání bylo slaďování práce a péče ve zdravotnictví a také bariéry při vstupu do některých specializací, např PLDD.

naši účastníci:
Olga Richterova, Josef Pavlovic
ostatní účastníci:
M. Hilšerová, J. Přáda
Olga Richterova
publikováno: 13. 3. 2024 19:31 permalink

V pondělí 26. února 2024 jsem se ve své poslanecké kanceláři na její žádost setkala s paní Petrou Wünschovou, ředitelkou centra Locika, a s panem Věnkem Bonušem. Tématem naší schůzky byla sociálně právní ochrana dětí, výměna poznatků dobré praxe z fungování centra Locika a novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Bavili jsme se ale i o konkrétním případu z nedávné doby, kdy se násilnický otčím po stažení souhlasu s poskytováním sociální služby jím znásilněné dívce, nastěhoval zpět do společné domácnosti. Pro 14letou dívku, která je jeho obětí, je nyní jakákoli pomoc obtížně dosažitelná, když matka nesouhlasí a nechce věc řešit. To je potřeba změnit.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
P. Wünschová, V. Bonuš
Olga Richterova
publikováno: 4. 3. 2024 10:44 permalink

V pondělí 5. února 2024 jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru v Praze setkala na jejich žádost s paní Jitkou Hejdukovou, poradkyní generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR, a s paní Martinou Kroupovou, expertkou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tématem naší schůzky byla nejen bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kdy se nenaplňují i odsouhlasené akční plány a preventivní opatření, a je potřeba dbát např. na jazykové mutace bezpečnostních materiálů pro zde pracující cizince, ale i diskutovaná novela zákoníku práce a další pracovně-právní tématika (chybějící know-how menších firem v oblasti BOZP, jakož i velmi rozmanitá podpora prevence rizik v různých typech firem).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Hejdukova, M. Kroupova
Olga Richterova
publikováno: 5. 2. 2024 17:16 permalink

Kontaktoval mě pan exekutor Štika se svou podporou minimální srážky z exekucí. Sdělila jsem mu svůj postoj, že by to byla obrovská změna současného systému a není vůbec vyřešené, z čeho by tzv. minimální srážku (tedy pod nezabavitelným minimem) splácely např. samoživitelky nebo invalidní důchodci. Že to je věc na důkladné posouzení skrze RIA a já osobně s ní aktuálně nesouhlasím, natož aby šla poslaneckým pozměňovacím návrhem. Dále jsem zdůraznila fakt, že do systému insolvence (oddlužení) v ČR nemůže vstoupit každý, ale jen ti, kdo mohou splácet minimálně 2300 měsíčně (zhruba). A to je velký problém, který ráda budu společně řešit. Ale nikoli minimální srážku z nezabavitelného minima (které by jejím zavedením de facto pozbylo svůj smysl). Na jiných opatřeních, např. zrušení zápočtu vyživované/ho manžela/manželky může být shoda.

Píšu to sem i proto, že tyto věcné otázky lze řešit i telefonickými hovory, domluvenými přes mou kancelář, jako se stalo v tomto případě.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
M. Štika
Olga Richterova
upraveno: 30. 1. 2024 15:58
publikováno: 30. 1. 2024 15:48 permalink

V pondělí 22. ledna 2024 jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru sešla s paní Terezou Královou, sociální pracovnicí z Prahy 1, k podnětům z praxe. Tématem naší schůzky byla organizace OSPOD, zejména pak s ohledem na ochranu dětí v ohrožených rodinách a s profesionálními pěstouny.

naši účastníci:
Olga Richterova, M. Jirmasek
ostatní účastníci:
T. Králová a její kolegyně
Olga Richterova
publikováno: 24. 1. 2024 16:07 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz