20. 4. 2018

17.4. - přijala jsem pozvání do debaty pořádané v rámci Festivalu Humanity a Solidarity #Býtbezdomova studentským spolkem Studenti FHS UK za podpory fakulty, v pražském Rock Café.

Debaty se zúčastnila vědkyně (a zároveň koordinátorka v Platformě pro sociální bydlení) B. Bírová, organizace Jako doma a lidé z ASLIDO - akční skupiny lidí bez domova (lidé se zkušeností bez domova). Moderoval Jakub Marek.

Spíš by to patřilo do evidence schůzek a akcí. Ukázal se jako těžký oříšek, ze lidé zároveň potřebuji stabilitu, kterou reprezentuje bydlení: s tím i nějakou funkční sociální síť (sousedé, lékaři, další služby v místě), a být v bezpečí, a zároveň potřebují cítit svou lidskou důstojnost, která spočívá i v tom mít vliv na to, co se se mnou děje, nebýt vystavován opakovaným neúspěchům (i prostřednictvím nařízení, která předem vím že nebudu schopen dodržet). Tohle celé je přitom třeba vybalancovat s tím, že ve velkých institucích, což dnes ubytovny a azylové domy často jsou, může být kapacita i 100 osob a v tom případě přísnější pravidla být musí, jinak by to nefungovalo. A jsme zpátky u problému velkých institucí obecně.

Podrobnosti zde - https://m.facebook.com/StudentiFHS/phot ... &source=44

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 20. 4. 2018 7:45 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz