7. 5. 2018

25.4. jsem se na předchozí žádost sešel z pozice předsedy VVSRR s Jiřím Ďurovičem a jeho kolegyní Kateřinou Horákovou ohledně novely zákona 311/2013 Sb. (CEC GR jménem Svazu českých a moravských bytových fružstev)

Tématem byla právní jistá právní nejistota ve věci připravované novely MMR. Popis řešeného problému:

MMR odmítá pozměňovací návrh Svazu českých a moravských bytových družstev - nechce navrhované změny zapracovat, přestože původně s nimi svaz původně znění zákona připravoval a jeho řešení prapůvodně MMR mělo i v zákoně zapracované. Problematika pak dle mých informací nebyla dořešena. MMR bylo od Podvýboru pro bytovou politiku uloženo připravit dopady zákona na družstva.

Na rozdíl od MMR má dle informace Svazu, Svaz českých a moravských bytových družstev k dispozici informace také od Státního fondu rozvoje bydlení, o dopadech v současná podoba předkládaná MMR. Družstva, jejichž podíl na společných částech činil víc než 25 %, ale méněnež 50 %, se dostávají do situace, že nejsou schopna založit společenství vlastníků bytových jednotek v domech.

Protože se na ně nevztahuje ustanovení § 24 odst. 3 zákona, které zjednodušuje založení a vznik společenství. Toto ustanovení umožňuje, aby bylo společenství založeno schválením stanov běžnou většinou na schůzi vlastníků, nikoliv všemi vlastníky

Často jedná o panelové domy s větším množstvím bytů, takže zajistit souhlas několika desítek vlastníků je obvykle nemožné, nebo se v notářském zápise prodražuje.Vlastníci se tak ocitají v nevýhodném postavení dlužníků a katastrální úřady po uplynutí 90 dnů po poklesu podílu pod 25 % blokují převody jednotek.

poskytnuté výhody:
příslib standardní možnosti vystoupení na VVSRR a možnost prezentace výhrad k novele zákona, další konzultace na výboru a podvýboru
Ivan Bartoš
publikováno: 7. 5. 2018 16:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz