8. 5. 2018

26.4. - schůzka s R. Ucháčem a M. Kuchtou z Hnutí pro život

- zapadlo mi, vkládám nyní

Po jednání Výboru pro sociální politiku jsem se krátce sešla s Radimem Ucháčem a Markem Kuchtou z Hnutí pro život. ( https://www.hnutiprozivot.cz/) Schůzce byla přítomna ještě moje asistentka Zuzany Freitas.

Hnutí se zabývá situací žen, které si cítí nuceny do potratu, a důsledky pro lékaře (dělají potraty, u nichž předem ženy říkají, že důvodem je nesouhlas partnera a např. sociální situace rodiny - nejvíce těchto situací nastává, když rodina už dvě děti má).

Hnutí mne žádalo o návrh projednání problematiky na Výboru zdravotním. Vzhledem k nastaveným prioritám mé práce jsem jim sdělila, že tématem bych se mohla zabývat nejdříve na podzim, a musela bych ho podrobněji projednat s naším zdravotním týmem. Doporučila jsem projednání s dalšími poslanci z výboru.

Hnutí pro život je s Piráty v souladu v tom, že nechce nijak omezovat svobodu volby žen, pouze chce posílit informovanost a předcházet traumatům při udělání rozhodnutí (pod různě silným tlakem), kterého člověk může po zbytek života litovat.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 8. 5. 2018 10:33 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz