21. 5. 2018

21.5. - Olga Richterová a Zuzana Freitas Lopesová za Piráty, H. Skálová a L. Wichterlová za Gender studies. Téma: Ekonomické dopady rodičovství v ČR.

Hlavní téma: jak reálně podpořit částečné úvazky. Problém systemizovaných míst dle Zákona o státní službě. Možnost: změnit definici prac. místa na "ekvivalent pracovního místa". Dobrá praxe na krajském úřadě v H. Králové, kde podporují práci z domova. Zajímavé byly aktuálně prováděné audity rovných příležitostí na 22 subjektech - jde např. o podmínky pro pečující (nejen o děti, ale i o seniory, nemohoucí apod.), a zmíněná osvěta o dobré praxi. Zvažuju uspořádání setkání k částečným úvazkům a práci z domova, s důrazem na veřejnou správu.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 21. 5. 2018 18:12 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz