25. 5. 2018

Dnes, 25.5., jsem ve sněmovně měla rychlé setkání s Erikem Čiperou z Asistence.org (znám ho zejm. z happeningů na zlepšení ovzduší v Praze z dřívějška). Asistence je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. Jejich cíl je podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Tématem rozhovoru byl senátní návrh zvýšení příspěvku pro lidi, kterým náleží příspěvek ve 4. stupni postižení, na 19200,- Kč. Erik zdůrazňoval, že ideál by byl, aby každý dostal tolik podpory, kolik potřebuje. Dnes máme 3. stupeň, v němž lidé dostávají 8800,- Kč na péči, a ti, kteří potřebují péči 24/7 jsou ve 4. stupni s 13200,-.

Hlavně jsme probírali, že dnes klienti platí max. 130,- Kč za hodinu asistence, ale celkem náklady na tu hodinu jsou cca 400,- Kč. Takže je nezaplatitelné chtít vázat vyplácení příspěvku na sociální služby (jak navrhovala v prohlášení paní ministryně práce a soc. věcí). Zvýšení příspěvku podpoří možnost péče v domácím prostředí - a to je v souladu s pirátským programem. Týkat se to má cca 25-30 tisíc lidí.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Přítomná byla i moje asistentka Zuzana Freitas

Olga Richterova
publikováno: 25. 5. 2018 12:23 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz