29. 5. 2018

Dne 25. 5. 2018 jsem se na mou žádost sešel s ministrem kultury (v demisi) Iljou Šmídem na krátkou schůzku v mé kanceláři nad kávu. Řešili jsme jeho plánovanou novelu, která řeší dostupnost děl i plány na rok 2019 na novelu, která bude řešit evropskou legislativu a některé aspekty digitálního světa.

Panu Šmídovi jsem sdělil, že novelizační balíček AZ, který máme s Piráty připravený, řeší jiné aspekty než plánované dvě legislativní změny, a proto předložíme tento balíček skrze sněmovnu. Podklady (věcné záměry a legislativní úpravy) jsem mu předal v hard kopii.

Budeme předkládat balíček šesti návrhů, které chceme do současné legislativy zapracovat a přetvořit ji v něco, co dává smysl, je aktuální a nestojí v cestě vývoji.

Tím prvním je (1) volné šíření děl, která jsou placená z veřejných peněz. Zdá se nám zcela logické, že pokud je něco placeno z peněz nás všech, mělo by to být přirozeně více „veřejné“ a dostupné komukoliv. O konkrétní podobě budeme vyjednávat.

Podporujeme také volné (2) kopírování notových záznamů. Proč by si hudebník, který z toho nemá výdělek nemohl okopírovat noty pro svou vlastní potřebu?

Dále si nepřejeme, aby byla nadále (3) vymáhaná škoda za osiřelá díla kolektivním správcem.

Chceme také rozšířit informační (4) povinnost kolektivního správce. Kolektivní správce sice má povinnost informace poskytovat, nicméně pokud je neposkytne, současná legislativa si je nedokáže nijak vynutit. To chceme změnit.

Ze zákona chceme odstranit zmínku o (5) náhradě škody ve dvojnásobné výši v rámci bezdůvodného obohacení, takové řešení je příznačné pro angloamerické právo a s naším legislativním prostředím není v souladu.

Problematický je z našeho pohledu také (6) poplatek za paměťová média a kopírovací stroje. Z toho je nyní financována odměna autorovi v souvislosti s rozmnožováním díla pro vlastní potřebu. Navrhujeme jeho úplné zrušení, jsme v této otázce nicméně otevřeni diskuzi.

Ivan Bartoš
publikováno: 29. 5. 2018 10:20 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz