28. 6. 2018

V úterý 26.6.2018 mě z pléna jednacího sálu vyzval na krátkou debatu Petr Pávek (STAN). Zjistil jsem, že se to týká komise OKD, která byla z iniciativy Pirátů založena, proto jsem ze sálu přizval i jejího předsedu poslance Pirátů Lukáše Černohorského. Shůzce byla přítomna právnička paní Hana Marvanová, která je do komise přizvána jako poradkyně Petra Pávka (jinak vede za STAN koalici s TOP09 v komunále v Praze).

Debata se týkala volby vyšetřujících, které je na programu komise. Paní Marvanová nesouhlasila s postupem výběru těchto lidí, o kterých nakonec hlasuje celá komise a navrhovala specifický tým postavený kolem pana Šlachty. https://www.echo24.cz/a/SiaD2/nova-funk ... mise-k-okd

Lukáš Černohorský ji sdělil, že toto není možné ani z pohledu uvolnění lidí celní správou.

Já jsem za sebe přislíbil, že když mi argumentaci zašle do emailu, rád to proberu, nicméně jsem jí sdělil že Lukáš Černohorský postupuje v zájmu vyšetření kauzy. Paní Hanna Marvanová kontaktovala i Jakuba Michálka (tímto supluji potřebu jeho zápisu), který ji odkázal právě na Lukáše Černohorského, který má věc v kompetenci.

Email jsem následně obdržel ve středu 27.6. , nicméně navrhovaná jména či odkazy na práci lidí (nejen pana Šlachty) jsem neobdržel, pouze se zopakovala argumentace. Odpověděl jsem tedy následovně:

Dobrý den paní Marvanová,

chápu vaši argumentaci, nicméně budu reagovat opět v rovině faktické, která se opírá o naši včerejší krátkou diskusi při jednání sněmovny a jména, která padla z vaší strany jako variantní.

Komise se má shodnout na osobách, proto se bavme o konkrétních osobách a jejich vhodnosti a konkrétních návrzích, jak jsem již zmínil včera.

Hovořili jsme také o tom, že pokud existují osoby a jména, které kdokoliv doporučuje, nechť jsou předloženy s odkazy proč právě tito lidé a zda je jejich angažmá reálné vzhledem k jejich současné pracovní alokaci a struktur, ve kterých fungují.

Zaznělo od vás jméno pana Šlachty a dalších z jeho týmu jako možný “balíček” - team, který by věc měl dle vašeho názoru řešit. O nich ovšem v emailu není žádná informace.

Celá záležitost byla prodiskutována s Lukášem Černohorským a bylo mi sděleno, že dle informací od p. Hájka není generální ředitel celní správy ochoten uvolnit p. Šlachtu a ani další spolupracovníky. Celá tato varianta je tedy v rovině hypotetické nikoliv reálné.

Ve věci jmenování vyšetřovatelů z řad PČR vycházím z předpokladu, že toto není primárně v rukou předsedy, ale celé vyšetřovací komise, která o dotyčných bude hlasovat.

Pokud tedy poslanci v komisi budou jména diskutovat, věřím že preference a důvody zazní právě na jednání komise.

Předseda Lukáš Černohorský má v této věci naši plnou důvěru a věřím, že k názorům kolegů z komise bude přihlížet a výsledný výběr bude ku prospěchu věci vyšetření kauzy, což je primárním cílem této iniciativy.

S přáním hezkého dne

Ivan Bartoš

předseda České pirátské strany

Ivan Bartoš
publikováno: 28. 6. 2018 10:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz