4. 10. 2018

Dne 4.10.2018 jsem se v poslanecké kanceláři ve Francouzské sešla s ing. Martinou Berdychovou z ANNO.

za Piráty: Zuzana Freitas, Olga Richterová

Hl. témata: dlouhodobě udržitelné financování veřejného sektoru, spočítání celkových nákladů (NNO vs. příspěvkové organizace - např. v sociální oblasti odhad, že p.o. jsou zhruba dvojnásobně dražší), udržitelnost systému péče do budoucna - jak na to? Určitě ne přes dotace a psaní projektů - to dnes obrovská administrativa, která v rámci celého státu generuje náklady několika miliard Kč ročně.

Nyní u příspěvkovek jdou peníze ze státu přes kraje, dále kraje doplácejí ze svých rozpočtů, další stát. instituce např. ÚP přes aktivní politiku zaměstnanosti, soukromí dárci také. Všechny tyto instituce mají administrátory-úředníky.

Ve Švýcarsku naopak sociální pracovníci zařizuijí peníze, aby šly za klientem (také vícezdrojové, ale transparentně), a NNO jsou nabízeny jako poskytovatelé a peníze už neshánějí.

Další téma: neziskové organizace jsou klíčoví partneři státu: je třeba je zohledňovat v jednání, podobně jako odbory. Vedle této střešní organizace -

http://anno-cr.cz/ - funguje i asociace veřejně prospěš. organizací

Zajímavé publikace: http://anno-cr.cz/predstavujeme-publika ... estnanost/

Výhledové téma: stárnutí populace, protidrogová prevence a účinná dobrá praxe v terapeutických komunitách (Magdalena v Mníšku pod Brdy), udržitelné fungování potravinových bank, zákon o soc. službách - doplnit k definici služeb i počty (cena, kapacita)??, upozornění na další údaje, které může mít např. Fórum dárců.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 4. 10. 2018 12:04 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz