30. 10. 2018

Ve čtvrtek, 25. října jsem přijal pozvání a po vzájemné telefonické dohodě se sešel s předsedou ODS Petrem Fialou v jeho kanceláři místopředsedy poslanecké sněmovny. Zhodnotili jsme současnou politickou situaci i průběh a výsledky kampaně a voleb do zastupitelstev.

Předmětem naší schůzky nebyly žádné závazné politické dohody, ostatně k podobným věcem nemám ani mandát.

Bavili jsme se o rozdělení politického spektra a jeho vazbu na témata, které řeší vláda a opozice.

Identifikovali jsme společná témata zejména v oblasti racionalizace státní správy, digitalizace procesů, de-byrokratizace, podpory podnikání a nutnost snížení zdanění práce v budoucnu a zjednodušení daňové soustavy.

Zde jsem já zdůraznil, že je nutné hledat nové zdroje příjmů státu a v této oblasti bych viděl zásadní rozdíly v přístupu Pirátů a ODS. Za nás jsem zdůraznil, že to nesmí být na úkor snížení kvality života resp. negativní promítnutí do zajištění sociálních služeb, i když i zde v digitalizaci dojde k výrazným úsporám.

Probrali jsme problematiku vyvádění zisků z ČR.

Tématem byla i úroveň veřejného vzdělávání a související požadavky, na které rigidní a podfinancované školství nedokáže řádně reagovat.

Některá témata jsme probírali i v rovině akademické až filosofické.

Ivan Bartoš
publikováno: 30. 10. 2018 14:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz