31. 10. 2018

Dne 23.10.2018 jsem se sešla s ředitelem charitativní organizace Naděje Mgr. Janem Vaněčkem.

Diskutovali jsme o způsobu registrací sociálních služeb a hlášení změn do registru poskytovatelů sociálních služeb. Olga přislíbila, že prověří na MPSV, zda uvažují o snížení administrativní zátěže. Dnes se pro informaci a kontrolu posílají doklady o kvalifikaci a bezúhonnosti každého zaměstnance v přímé péči . Podobně se do registru soc. služeb při každé změně desetiny úvazku musí vkládat nový (aktualizovaný) dokument s organizační strukturou poskytovatele. Otázkou na MPSV bude, zda by tato informace nestačila např. 1x ročně.

Rovněž jsme probrali návrh na změnu výše příspěvku na péči, která je v současné době projednávána v PS PČR. Naděje je členem České rady soc. služeb, která nesouhlasí se současným návrhem zvýšit příspěvek na péči pouze v případě péče poskytované doma či ve stacionářích. Probrali jsme pohled nestátního poskytovatele pobytových služeb, který nyní nebude mít jistotu dofinancování (jako krajské příspěvkovky) ani garantovaný příspěvek na péči ve výši domácí péče.

Za Piráty přítomná Olga Richterová a Zuzana Freitas

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 31. 10. 2018 17:31 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz