28. 5. 2013

Včera večer jsem se sešel s předsedou (Štefan Tišer) a několika lidmi ze Strany rovných příležitostí.

Byla mi představena struktura a způsob organizace této politické strany, kterou jsme porovnali s fungováním Pirátů.

Dlouho jsme hovořili o Pirátském programu, jehož východiska a jednotlivé programové body jsem jim vysvětlil a představil.

Probírali jsme převážně sociální témata a v řadě bodů jsme našli shodu např.:

- sociální vyloučení není problematikou menšin

- zneužívání sociálních dávek v ČR dle Eurostatu 0.5 procenta (pod statistickou chybou) FALSE FLAG!

- populistické projevy politiků (zde jsme identifikovali problém, kdy cílová skupina SRP paradoxně nejvíce věří, že za jejich problémy, jako je nezaměstanost, dluhové pasti apod. mohou romové)

- velmi akcentovali i problematiku vzdělávání, s tím, že stále vidí problém v učňovských oborech (v tomto jsem nesouhlasil)

- probírali jsme i problémy paternalismu, kdy opět naše představy nejsou ve stoprocentní shodě (Štefan:větší prostor pro menšiny, jako je třeba zpravodajství v polštině apod. VS Já zastával názor, že nevím, proč o volbě miss roma informuje specifický pořad, když ve zpravodajství v regionech dávají něco o sadaři)...zjednodušuji

- zdrbli jsme romea.cz

- probrali jsme problémy čerpání EU dotací na "integrační" programy (vše špatně)

- největší problém celého sociálního systému jsme identifikovali společně v korupci, kde mizí stovky miliard, což je následně kompenzováno na úkor občanů ve zcela jiných oblastech

Další body naší debaty byly například pravomoci policie, schválení služebního zákona apod.

Spolupráci v sociálních otázkách jsem nevyloučil, ale zdůraznil jsem naši nastavenou cestu a kapacitní omezení.

Vysvětlil jsem to, že náš "široký" program musí být mediálně vybalancovaný. Tzn. Piráti mají problém tlačit naše transparentní hospodaření, přímou demokracii oproti mediálně zajímavému "jste strana stahovačů". Chápou, že sociální témata (menšiny, vyloučení apod.) jsou tak mediálně "zajímavá", že může dojít k zásadnímu zkreslení vnímání Pirátské strany (další antifa bojůvka, ciganofilové apod.) a tím pak potlačit naše ohnisko ve smyslu prezentace komplexních cílů Pirátů. Chápou více než jasně.

Volby:

Vysvětlil jsem rozhodnutí Pirátů kandidovat ve volbách do PS i EP samostatně a objasnil jsem i pravidlo účasti na pirátských kandidátkách i princip primárek.

Případná kandidatura lidí ze Strany rovných příležitostí se tímto nevylučuje, pokud se nebudou celorepublikově ucházet o zvolení do PS jako samostatný subjekt.

Princip sestavených krajských kandidátek v gesci kraje a případné veto RV je totožné s pravidly SRP.

Po dohodě jsem pro případnou komunikaci se SRP navrhl Michala Havránka, který se se Štefanem Tišerem zná a Zdeňka Štěpánka (oba jsem kontaktoval a souhlasí).

Konec reportu:-)

PS zdrbli jsme Vileťáka, který se se Štefanem zná

PPS Dnes mám setkání se Stranou soukromníků viz. předchozí post. Předpokládám, že komunikace bude dosti podobná s akcentem na daňové zatížení, podnikání a finanční systém ČR.Pokud to bude zajímavé a situace bude podobná, vysvětlím situaci ohledně voleb a poksuím se najít nějaké SPOC (sigle point of contact) pro další případnou komunikaci. Soukromníků co řeší každodenní problémy máme ve straně dosti a mohlo by to být pro ně více zajímavé než OSA fight a tak.

Ivan Bartoš
publikováno: 28. 5. 2013 9:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz