Po telefonickém rozhovoru jsme se na základě žádosti sešli u mě v kanceláři na klubu ke krátké seznamovací schůzce s prezidentem ČLK MUDr. Milanem Kubkem. Za Piráty se schůzky zúčastnil také poslanec Petr Třešňák.

Představili jsme cíle Pirátů v oblasti zdravotní péče i naše angažmá v rámci zdravotních pojišťoven (viz program).

Řešili jsem vyváženost pohledu vs. silné zastoupení lékařské komunity na postech poslanců PS PČR. Od nás zazněla pozvánka (již se děje na úrovni jednotlivých odborníků) k diskusi v rámci dílčích workshopů a kulatých stolů.

Řešili jsme situace českých nemocnic. Speciálním tématem, které vynesl doktor Kubek, bylo angažmá zahraničních pracovníků v nemocnicích, kteří nemají potřebné rozdílové zkoušky a fungují ve formě 1:1 k lékařům, zejména pak chybějící relevantní data o tomto fenoménu.

Dohodli jsme se na bližší spolupráci při připomínkování legislativy týkající se zdravotnictví obecně, tak jak je naším standardem ve všech oblastech ve formě transparentní spolupráce. Zmínil jsem možnost zapojení se do chystaného projektu Občanské sněmovny - stake holder/připomínkové místo.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Petr Třešňák, Milan Kubek
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 12. 2018 8:42 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz