Na základě předchozí žádosti jsem se setkal ve své sněmovní kanceláři s Petrem Šafaříkem (2011 - 2018 člen Rady Českého rozhlasu, listopad 2015 - března 2016 předseda).

Tématem byla situace veřejnoprávních médií i politika obsazování rad dozorujících veřejnoprávní média.

Na dvouhodinové schůzce jsme velmi ze široka řešili mediální prostor v ČR, roli médií (komerční veřejnoprávní), programovou skladbu, ale i výběr hostů, reprezentujících názorové proudy.

Shodli jsme se na důležitosti skutečně nezávislých veřejnoprávních médiích a na potřebě zvýšení jejich důvěryhodnosti (objektivita, vyvážené zastoupení názorových proudů, profesionalita).

Zdůraznil jsem, že nám zejména chybí možnost skutečně ověřovat onu vyváženost (archiv, analytika, přístup k přepisům) a že ad hoc analýzy mají své limity a realizovat případnou nápravu v momentě kdy již téma odezní je problematické a de facto nemožné.

Probrali jsme i otázky personálií a plnění kontrolní úlohu rad. Zde jsem přiznal, že ve věci personálních propletenců nejsem v hloubce informován a ani nemám ony ambice do vztahů pronikat
.
Pan Štěpánek mi představil svou předchozí práci.

Sdělil jsem mu, že pokud by měl znovu zájem ucházet se o pozici v radě a stál by o případnou podporu klubu Pirátů, je třeba se v takovém případě zúčastnit jednání klubu (představení - podpora).

přijaté výhody:
tištěné verze některých analýz témat a jejich pokrytí v rámci ČRo
poskytnuté výhody:
čaj
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Petr Šafařík
Ivan Bartoš
publikováno: 25. 1. 2019 10:48 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz