Na základě včerejší SMS dohody (iniciováno předsedou ČMKOS) jsem dnes telefonicky krátce mluvil s předsedou ČMKOS Josefem Středulou na téma Pražské plynárenské a plánovaného snížení počtu členů rady, jak vzešlo z dohody pražské koalice. Ačkoliv personální management ani otázka řízení městských firem kdekoliv není v mé kompetenci, sdělil jsem mu informace, které já mám k dispozici, zejména ve věci "volby" a fungování zástupců v radě. Pokusil jsem mu vysvětlit, že jeho reakce která naznačovala nějaké ambice "ovládnutí" libovolné společnosti Piráty je nesmysl, neboť naší motivací fakt není power and money.

Propojil jsem ho kontakty na Zdeňka Hřiba s tím, že věc může probrat s ním, což předpokládám, že se telefonicky stane. Primátor potvrdil, že se propojí.

Jako druhé téma jsme probírali plán vlády na rozvolnění pravidel pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, kde jsme na několika případech prošli situaci na Karlovarsku, Plzeňsku nebo zaměstnávání významného množství (dle mých informací přes 1000) pracovníků z Mongolska ve firmě FoxConn. Prošli jsme krátce jak otázky pokřivování trhu práce, tak zejména podmínky, kterým jsou agenturní a zahraniční pracovníci v určitých odvětvích zde vystaveni (jazyk, neznalost evropského a českého pracovního práva, péče).

Na toto téma jsme si domluvili schůzku na příští týden.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Josef Středula - předseda ČMKOS
Ivan Bartoš
publikováno: 12. 4. 2019 9:15 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz